Advanced

Från vänster och öster - En undersökning av utrikesrepresentationens roll i svensk underrättelseverksamhet inom och utom Sverige i samband med bolsjevikfrågan 1920-1921

Karlsson, Karl-Erik Wilhelm LU (2010) HISK01 20101
Joint Faculties of Humanities and Theology
History
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka utrikesrepresentationens roll i den svenska underrättelseproduktionen- och konsumtionen åren 1920-1921. Med hjälp av underrättelsecykeln som analytiskt instrument studeras primärmaterial ur UD:s arkiv som behandlar "bolsjevikfrågan". Tidigare forskning har tämligen tydligt kartlagt den svenska underrättelsefloran under perioden, men det har existerat en analytisk blindfläck vad gäller Utrikesdepartementets roll i denna flora.
Korrespondens mellan UD i Stockholm och de svenska beskickningarna utomlands under den aktuella tidsperioden, samt i materialet bifogade rapporter, visar att den svenska utrikesrepresentationen spelade en central roll för informationsinhämtningen från utlandet. Resultaten tyder på... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka utrikesrepresentationens roll i den svenska underrättelseproduktionen- och konsumtionen åren 1920-1921. Med hjälp av underrättelsecykeln som analytiskt instrument studeras primärmaterial ur UD:s arkiv som behandlar "bolsjevikfrågan". Tidigare forskning har tämligen tydligt kartlagt den svenska underrättelsefloran under perioden, men det har existerat en analytisk blindfläck vad gäller Utrikesdepartementets roll i denna flora.
Korrespondens mellan UD i Stockholm och de svenska beskickningarna utomlands under den aktuella tidsperioden, samt i materialet bifogade rapporter, visar att den svenska utrikesrepresentationen spelade en central roll för informationsinhämtningen från utlandet. Resultaten tyder på att utrikesrepresentationens roll i sammanhanget var en effekt av att det primära behovet under den aktuella tidsperioden var att förhindra propagandaspridning och agitation. Detta i kombination med vad som tidigare fastslagits – att de utrikes- och inrikespolitiska hoten i mångt och mycket uppträdde gemensamt - innebar att man från svenska beskickningar utomlands under början av 20-talet samlade in betydande mängder uppgifter om utländska privatpersoner, som sedan delgavs särskilda polisbyrån, samt hade utbredda kontakter med utländska underrättelsetjänster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Karl-Erik Wilhelm LU
supervisor
organization
course
HISK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
underrättelsetjänst, underrättelsecykel, kommunism, bolsjevism, Utrikesdepartementet, 1920-talet, utrikesrepresentation, personregistrering
language
Swedish
id
1625241
date added to LUP
2010-08-16 10:15:11
date last changed
2010-08-16 10:15:11
@misc{1625241,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka utrikesrepresentationens roll i den svenska underrättelseproduktionen- och konsumtionen åren 1920-1921. Med hjälp av underrättelsecykeln som analytiskt instrument studeras primärmaterial ur UD:s arkiv som behandlar "bolsjevikfrågan". Tidigare forskning har tämligen tydligt kartlagt den svenska underrättelsefloran under perioden, men det har existerat en analytisk blindfläck vad gäller Utrikesdepartementets roll i denna flora. 
Korrespondens mellan UD i Stockholm och de svenska beskickningarna utomlands under den aktuella tidsperioden, samt i materialet bifogade rapporter, visar att den svenska utrikesrepresentationen spelade en central roll för informationsinhämtningen från utlandet. Resultaten tyder på att utrikesrepresentationens roll i sammanhanget var en effekt av att det primära behovet under den aktuella tidsperioden var att förhindra propagandaspridning och agitation. Detta i kombination med vad som tidigare fastslagits – att de utrikes- och inrikespolitiska hoten i mångt och mycket uppträdde gemensamt - innebar att man från svenska beskickningar utomlands under början av 20-talet samlade in betydande mängder uppgifter om utländska privatpersoner, som sedan delgavs särskilda polisbyrån, samt hade utbredda kontakter med utländska underrättelsetjänster.},
 author    = {Karlsson, Karl-Erik Wilhelm},
 keyword   = {underrättelsetjänst,underrättelsecykel,kommunism,bolsjevism,Utrikesdepartementet,1920-talet,utrikesrepresentation,personregistrering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från vänster och öster - En undersökning av utrikesrepresentationens roll i svensk underrättelseverksamhet inom och utom Sverige i samband med bolsjevikfrågan 1920-1921},
 year     = {2010},
}