Advanced

Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar - En studie av IAS 16 och IAS 38

Ömer, Ilknur; Lindblad, Frida and Tullgren, Anna (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar – En studie av IAS 16 och IAS 38. Seminariedatum: 2010-06-04 Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 HP Författare: Frida Lindblad, Anna Tullgren och Ilknur Ömer Handledare: Torbjörn Tagesson Nyckelord: Upplysningskrav, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, IAS 16, IAS 38. Syfte: Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar. Metod: Undersökningen har genomförts genom en deduktiv metod. Tio hypoteser har formulerats utifrån befintlig teori, vilka sedan har prövats mot empirisk data. Teoretiskt perspektiv: Teorier som har använts för att härleda hypoteserna är... (More)
Examensarbetets titel: Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar – En studie av IAS 16 och IAS 38. Seminariedatum: 2010-06-04 Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 HP Författare: Frida Lindblad, Anna Tullgren och Ilknur Ömer Handledare: Torbjörn Tagesson Nyckelord: Upplysningskrav, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, IAS 16, IAS 38. Syfte: Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar. Metod: Undersökningen har genomförts genom en deduktiv metod. Tio hypoteser har formulerats utifrån befintlig teori, vilka sedan har prövats mot empirisk data. Teoretiskt perspektiv: Teorier som har använts för att härleda hypoteserna är positiv redovisningsteori, agentteori, institutionell teori, signalteori, legitimitetsteori och intressentteori. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av information som har samlats in från 201 årsredovisningar från bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Resultat: Studien visar att faktorerna lönsamhet, storlek och bransch påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar. Analysen visar att branschen hälsovård uppfyller kraven till större andel än de resterande sex branscherna. Vi ifrågasätter branschens påverkan på företags upplysningar om anläggningstillgångar, då ett samband troligtvis skulle ha avspeglats i övriga branscher. Hypoteser som förkastas är skuldsättningsgrad, utländsk börsnotering och revisionsbyrå. Ägarstrukturens påverkan kan varken förkastas eller antas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ömer, Ilknur; Lindblad, Frida and Tullgren, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Upplysningskrav, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, IAS 16, IAS 38, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1626927
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:06:38
@misc{1626927,
 abstract   = {Examensarbetets titel:	Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar – En studie av IAS 16 och IAS 38. Seminariedatum:	2010-06-04 Kurs:	FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 HP Författare:	Frida Lindblad, Anna Tullgren och Ilknur Ömer Handledare:	Torbjörn Tagesson Nyckelord:	Upplysningskrav, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, IAS 16, IAS 38. Syfte:	Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar. Metod:	Undersökningen har genomförts genom en deduktiv metod. Tio hypoteser har formulerats utifrån befintlig teori, vilka sedan har prövats mot empirisk data. Teoretiskt perspektiv:	Teorier som har använts för att härleda hypoteserna är positiv redovisningsteori, agentteori, institutionell teori, signalteori, legitimitetsteori och intressentteori. Empiri:	Det empiriska materialet utgörs av information som har samlats in från 201 årsredovisningar från bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Resultat:	Studien visar att faktorerna lönsamhet, storlek och bransch påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar. Analysen visar att branschen hälsovård uppfyller kraven till större andel än de resterande sex branscherna. Vi ifrågasätter branschens påverkan på företags upplysningar om anläggningstillgångar, då ett samband troligtvis skulle ha avspeglats i övriga branscher. Hypoteser som förkastas är skuldsättningsgrad, utländsk börsnotering och revisionsbyrå. Ägarstrukturens påverkan kan varken förkastas eller antas.},
 author    = {Ömer, Ilknur and Lindblad, Frida and Tullgren, Anna},
 keyword   = {Upplysningskrav,materiella anläggningstillgångar,immateriella tillgångar,IAS 16,IAS 38,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar - En studie av IAS 16 och IAS 38},
 year     = {2010},
}