Advanced

Konsekvenser av IFRS 3 – Redovisning av goodwill 4 år senare

Abdulrahman, Mohammed; Kusturica, Amir and Maghdid, Dara (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet?
Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Primärdata har tagits fram med genom intervjuer med sex olika respondenter. Tidigare uppsatser om IFRS 3, relevant litteratur och standarder utgör de sekundära källorna. Teorin i uppsatsen behandlar olika modeller och teorier som är relevanta när man pratar om IFRS 3 och goodwill. Regelverket tas upp med de förändringar som det har medfört. Även några tidigare studier om IFRS 3 tas upp.
De... (More)
Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet?
Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Primärdata har tagits fram med genom intervjuer med sex olika respondenter. Tidigare uppsatser om IFRS 3, relevant litteratur och standarder utgör de sekundära källorna. Teorin i uppsatsen behandlar olika modeller och teorier som är relevanta när man pratar om IFRS 3 och goodwill. Regelverket tas upp med de förändringar som det har medfört. Även några tidigare studier om IFRS 3 tas upp.
De intervjuer som vi har genomfört kommer att presenters som vårt emiriska underlag. Intervjuerna är med Swedbank AB, Volvo AB, KPMG, Deloitte, Handelsbanken AB och ett företag som ville vara anonymt. Flera av våra respondenter, precis som i tidigare studier, uttryckte en önskan om att det hade varit bra om de gamla reglerna återinfördes. Men vi kan även se att man börjar bli mer positiv till IFRS 3. Det kan vara svårt att anpassa sig till ett nytt regelverk, men med tiden tror vi att företagen kommer att vänja sig fullt ut, ett gemensamt regelverk som alla följer är ett steg i rätt riktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abdulrahman, Mohammed; Kusturica, Amir and Maghdid, Dara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IFRS 3, goodwill, IASB, redovisning och nedskrivning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1652812
date added to LUP
2010-05-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:25:02
@misc{1652812,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet?
Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Primärdata har tagits fram med genom intervjuer med sex olika respondenter. Tidigare uppsatser om IFRS 3, relevant litteratur och standarder utgör de sekundära källorna. Teorin i uppsatsen behandlar olika modeller och teorier som är relevanta när man pratar om IFRS 3 och goodwill. Regelverket tas upp med de förändringar som det har medfört. Även några tidigare studier om IFRS 3 tas upp.
De intervjuer som vi har genomfört kommer att presenters som vårt emiriska underlag. Intervjuerna är med Swedbank AB, Volvo AB, KPMG, Deloitte, Handelsbanken AB och ett företag som ville vara anonymt. Flera av våra respondenter, precis som i tidigare studier, uttryckte en önskan om att det hade varit bra om de gamla reglerna återinfördes. Men vi kan även se att man börjar bli mer positiv till IFRS 3. Det kan vara svårt att anpassa sig till ett nytt regelverk, men med tiden tror vi att företagen kommer att vänja sig fullt ut, ett gemensamt regelverk som alla följer är ett steg i rätt riktning.},
 author    = {Abdulrahman, Mohammed and Kusturica, Amir and Maghdid, Dara},
 keyword   = {IFRS 3,goodwill,IASB,redovisning och nedskrivning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsekvenser av IFRS 3 – Redovisning av goodwill 4 år senare},
 year     = {2010},
}