Advanced

Nationalkulturella skilllnader i en leverantörsrelation

Classon, Sandra; Bobeck Leulier, Emilia; Anderberg, Johanna and Appelberg, Ingrid (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Globaliseringen som knyter samman världen gör det allt svårare för företag att överleva den hårda, internationella konkurrensen. Samtidigt möjliggör det även tillväxt eftersom komponenter, produkter och lösningar kan fås från alla världens hörn. Ett sätt att överleva för företag, är att skapa konkurrensfördelar genom lyckade relationer med sina leverantörer. För att uppnå ett framgångsrikt samarbete över nationella gränser är det viktigt att förstå vilket inverkan nationalkulturella skillnader kan ha i en relation, vilket också är studiens syfte. Det teoretiska perspektivet har sin främsta utgångspunkt i Hofstedes dimensionsteori och McQuistons modell av kärnvärden. Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats... (More)
Globaliseringen som knyter samman världen gör det allt svårare för företag att överleva den hårda, internationella konkurrensen. Samtidigt möjliggör det även tillväxt eftersom komponenter, produkter och lösningar kan fås från alla världens hörn. Ett sätt att överleva för företag, är att skapa konkurrensfördelar genom lyckade relationer med sina leverantörer. För att uppnå ett framgångsrikt samarbete över nationella gränser är det viktigt att förstå vilket inverkan nationalkulturella skillnader kan ha i en relation, vilket också är studiens syfte. Det teoretiska perspektivet har sin främsta utgångspunkt i Hofstedes dimensionsteori och McQuistons modell av kärnvärden. Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats där empiri har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med BabyBjörn AB och deras textilleverantör i Turkiet. Våra slutsatser av den genomförda studien är att de kärnvärden där nationalkulturella skillnader har störst inverkan är på förtroende, öppen kommunikation och personliga relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Classon, Sandra; Bobeck Leulier, Emilia; Anderberg, Johanna and Appelberg, Ingrid
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nationalkultur, BabyBjörn AB, Kärnvärden, Leverantörsrelationer, Kulturella skillnader, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1652825
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:19:01
@misc{1652825,
 abstract   = {Globaliseringen som knyter samman världen gör det allt svårare för företag att överleva den hårda, internationella konkurrensen. Samtidigt möjliggör det även tillväxt eftersom komponenter, produkter och lösningar kan fås från alla världens hörn. Ett sätt att överleva för företag, är att skapa konkurrensfördelar genom lyckade relationer med sina leverantörer. För att uppnå ett framgångsrikt samarbete över nationella gränser är det viktigt att förstå vilket inverkan nationalkulturella skillnader kan ha i en relation, vilket också är studiens syfte. Det teoretiska perspektivet har sin främsta utgångspunkt i Hofstedes dimensionsteori och McQuistons modell av kärnvärden. Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats där empiri har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med BabyBjörn AB och deras textilleverantör i Turkiet. Våra slutsatser av den genomförda studien är att de kärnvärden där nationalkulturella skillnader har störst inverkan är på förtroende, öppen kommunikation och personliga relationer.},
 author    = {Classon, Sandra and Bobeck Leulier, Emilia and Anderberg, Johanna and Appelberg, Ingrid},
 keyword   = {Nationalkultur,BabyBjörn AB,Kärnvärden,Leverantörsrelationer,Kulturella skillnader,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nationalkulturella skilllnader i en leverantörsrelation},
 year     = {2010},
}