Advanced

Virituell Tillit - Hur konsumenter uppfattar att förtroende skapas genom tredjepartsrecensioner på internet

Seijsing, Fredrik; Gunnarsson, Hampus and Serbinson, Daniel (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv
undersöka hur tillit uppfattas på internet. Metod och Empiri: Genom en kvalitativ studie med ett iterativt förhållningssätt har vi genomfört 13 intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna är det empiriska material som ligger till grund för analysen med hjälp av litteratur och akademiska artiklar. Teoretiska perspektiv: Teori som behandlar tillit är grunden för undersökningen, samt kompletterande teori om köpbeslutsprocessen används. Slutsatser: Vi fann att konsumenter bedömer andra konsumenter initialt genom texten i omdömen. De letar efter vem som skrivit omdömet, i syfte att kunna relatera till och
identifiera sig med dem för att uppnå tillit. Konsumenter
utvärderar... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv
undersöka hur tillit uppfattas på internet. Metod och Empiri: Genom en kvalitativ studie med ett iterativt förhållningssätt har vi genomfört 13 intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna är det empiriska material som ligger till grund för analysen med hjälp av litteratur och akademiska artiklar. Teoretiska perspektiv: Teori som behandlar tillit är grunden för undersökningen, samt kompletterande teori om köpbeslutsprocessen används. Slutsatser: Vi fann att konsumenter bedömer andra konsumenter initialt genom texten i omdömen. De letar efter vem som skrivit omdömet, i syfte att kunna relatera till och
identifiera sig med dem för att uppnå tillit. Konsumenter
utvärderar trovärdigheten hos användaren och följer gärna
en mängd omdömen i ett flocklikt beteende. De väger det
relativa antalet positiva omdömen mot negativa för att ta ett
köpbeslut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seijsing, Fredrik; Gunnarsson, Hampus and Serbinson, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eWOM, tillit, tredjepartsrecensioner, anonymitet, internet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1653335
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:25:23
@misc{1653335,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv
undersöka hur tillit uppfattas på internet. Metod och Empiri: Genom en kvalitativ studie med ett iterativt förhållningssätt har vi genomfört 13 intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna är det empiriska material som ligger till grund för analysen med hjälp av litteratur och akademiska artiklar. Teoretiska perspektiv: Teori som behandlar tillit är grunden för undersökningen, samt kompletterande teori om köpbeslutsprocessen används. Slutsatser: Vi fann att konsumenter bedömer andra konsumenter initialt genom texten i omdömen. De letar efter vem som skrivit omdömet, i syfte att kunna relatera till och
identifiera sig med dem för att uppnå tillit. Konsumenter
utvärderar trovärdigheten hos användaren och följer gärna
en mängd omdömen i ett flocklikt beteende. De väger det
relativa antalet positiva omdömen mot negativa för att ta ett
köpbeslut.},
 author    = {Seijsing, Fredrik and Gunnarsson, Hampus and Serbinson, Daniel},
 keyword   = {eWOM,tillit,tredjepartsrecensioner,anonymitet,internet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Virituell Tillit - Hur konsumenter uppfattar att förtroende skapas genom tredjepartsrecensioner på internet},
 year     = {2010},
}