Advanced

Medieringen av mäns ätstörningar i svensk dagspress

Strömbäck, Micaela LU (2010) MKVM12 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Syfte och frågeställning: Uppsatsen syftar till att problematisera bilden som ges i medierna av manliga ätstörningar samt att öka förståelsen för mediernas betydelse när det gäller att erbjuda medborgarna information om en specifik hälsoproblematik. De två huvudfrågorna för uppsatsen är följande: Hur stor andel av artiklarna om ätstörningar handlar om män respektive kvinnor? Hur gestaltas mäns ätstörningar i svensk dagspress?
Metod och material: Uppsatsen utgår från två olika metoder; en kvantitativ undersökning av dagspressartiklar och med en kvalitativ innehållsanalys, där det görs en närläsning av tidningsmaterialet. Materialet i uppsatsen utgår från 200 artiklar som tagits från sex olika dagstidningar under en tidsperiod som sträcker... (More)
Syfte och frågeställning: Uppsatsen syftar till att problematisera bilden som ges i medierna av manliga ätstörningar samt att öka förståelsen för mediernas betydelse när det gäller att erbjuda medborgarna information om en specifik hälsoproblematik. De två huvudfrågorna för uppsatsen är följande: Hur stor andel av artiklarna om ätstörningar handlar om män respektive kvinnor? Hur gestaltas mäns ätstörningar i svensk dagspress?
Metod och material: Uppsatsen utgår från två olika metoder; en kvantitativ undersökning av dagspressartiklar och med en kvalitativ innehållsanalys, där det görs en närläsning av tidningsmaterialet. Materialet i uppsatsen utgår från 200 artiklar som tagits från sex olika dagstidningar under en tidsperiod som sträcker sig från 1992-10-15 till 2010-04-19.
Resultat och slutsats: Övervägande visade undersökningen att männen var överrepresenterade i rapporteringen om ätstörningar i förhållande till hur många som insjuknar. Ätstörningar i artiklarna gestaltades ofta som ett utseendeproblem hellre än en hälsorisk, och framställdes ofta som en kvinnlig sjukdom. Den fördes ingen närmare debatt eller några diskussioner om ätstörningsproblematiken; innehållet var mest entydigt och homogent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömbäck, Micaela LU
supervisor
organization
course
MKVM12 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ätstörningar, hälsokommunikation, dagspress, innehållsanalys, genus
language
Swedish
id
1653479
date added to LUP
2011-03-31 16:05:34
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1653479,
 abstract   = {Syfte och frågeställning: Uppsatsen syftar till att problematisera bilden som ges i medierna av manliga ätstörningar samt att öka förståelsen för mediernas betydelse när det gäller att erbjuda medborgarna information om en specifik hälsoproblematik. De två huvudfrågorna för uppsatsen är följande: Hur stor andel av artiklarna om ätstörningar handlar om män respektive kvinnor? Hur gestaltas mäns ätstörningar i svensk dagspress? 
Metod och material: Uppsatsen utgår från två olika metoder; en kvantitativ undersökning av dagspressartiklar och med en kvalitativ innehållsanalys, där det görs en närläsning av tidningsmaterialet. Materialet i uppsatsen utgår från 200 artiklar som tagits från sex olika dagstidningar under en tidsperiod som sträcker sig från 1992-10-15 till 2010-04-19.
Resultat och slutsats: Övervägande visade undersökningen att männen var överrepresenterade i rapporteringen om ätstörningar i förhållande till hur många som insjuknar. Ätstörningar i artiklarna gestaltades ofta som ett utseendeproblem hellre än en hälsorisk, och framställdes ofta som en kvinnlig sjukdom. Den fördes ingen närmare debatt eller några diskussioner om ätstörningsproblematiken; innehållet var mest entydigt och homogent.},
 author    = {Strömbäck, Micaela},
 keyword   = {ätstörningar,hälsokommunikation,dagspress,innehållsanalys,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medieringen av mäns ätstörningar i svensk dagspress},
 year     = {2010},
}