Advanced

Aktieägarförmåner - Mervärde för aktieägarna? - Möjlighet för företagen?

Tuvehjelm, Jakob; Cehajic, Haris; Åström, Kenth and Berntsson, Niklas (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka om det är möjligt för företag att generera aktieägarvärde på andra sätt än enbart via kursutveckling och direktavkastning, samt att undersöka vilken roll företagens olika typer av ägare har i förhållande till aktieägarförmåner och rabatter. Vidare ämnas undersöka huruvida investerare efterfrågar denna typ av alternativ aktieägarersättning. Studiens primära angreppssätt är kvalitativ med inslag av kvantitativ metod. Induktiv ansats används, då författarna utgår ifrån empirin med mål om att utveckla ny teori.
Teori om Value based management samt Principal – agent teorin har använts för att ge läsaren en grundlig förståelse.
Empirin bygger på insamlad data från både företag och aktiesparare. Intervjuer och... (More)
Syftet är att undersöka om det är möjligt för företag att generera aktieägarvärde på andra sätt än enbart via kursutveckling och direktavkastning, samt att undersöka vilken roll företagens olika typer av ägare har i förhållande till aktieägarförmåner och rabatter. Vidare ämnas undersöka huruvida investerare efterfrågar denna typ av alternativ aktieägarersättning. Studiens primära angreppssätt är kvalitativ med inslag av kvantitativ metod. Induktiv ansats används, då författarna utgår ifrån empirin med mål om att utveckla ny teori.
Teori om Value based management samt Principal – agent teorin har använts för att ge läsaren en grundlig förståelse.
Empirin bygger på insamlad data från både företag och aktiesparare. Intervjuer och standardiserade enkäter har använts för att ta fram informationen. Studien visar att aktieägarförmåner skapar mervärde för aktieägare, den visar även att det är en marknadsföringskanal till merförsäljning. Konsumentinriktade bolag som inte har en majoritet av institutionellt ägande har fördelar av att erbjuda aktieägarförmåner. Studien konstaterar även att aktiesparare generellt är positiva till aktieägarförmåner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tuvehjelm, Jakob; Cehajic, Haris; Åström, Kenth and Berntsson, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktieägarförmåner, shareholder value, mervärde, lojalitet, value based management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1668100
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:26:59
@misc{1668100,
 abstract   = {Syftet är att undersöka om det är möjligt för företag att generera aktieägarvärde på andra sätt än enbart via kursutveckling och direktavkastning, samt att undersöka vilken roll företagens olika typer av ägare har i förhållande till aktieägarförmåner och rabatter. Vidare ämnas undersöka huruvida investerare efterfrågar denna typ av alternativ aktieägarersättning. Studiens primära angreppssätt är kvalitativ med inslag av kvantitativ metod. Induktiv ansats används, då författarna utgår ifrån empirin med mål om att utveckla ny teori.
Teori om Value based management samt Principal – agent teorin har använts för att ge läsaren en grundlig förståelse.
Empirin bygger på insamlad data från både företag och aktiesparare. Intervjuer och standardiserade enkäter har använts för att ta fram informationen. Studien visar att aktieägarförmåner skapar mervärde för aktieägare, den visar även att det är en marknadsföringskanal till merförsäljning. Konsumentinriktade bolag som inte har en majoritet av institutionellt ägande har fördelar av att erbjuda aktieägarförmåner. Studien konstaterar även att aktiesparare generellt är positiva till aktieägarförmåner.},
 author    = {Tuvehjelm, Jakob and Cehajic, Haris and Åström, Kenth and Berntsson, Niklas},
 keyword   = {Aktieägarförmåner,shareholder value,mervärde,lojalitet,value based management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieägarförmåner - Mervärde för aktieägarna? - Möjlighet för företagen?},
 year     = {2010},
}