Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

HR-arbete i strategins tjänst

Hedén, Erik (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Enligt flera författare kan företagets samlade HR-arbete, det vill säga alla HR-praktiker, ge varaktiga konkurrensfördelar. För att vinna fördjupad förståelse kring denna helhet är det av intresse att studera en enskild praktik och redogöra för dess effekter internt i ett företag. Syfte: Uppsatsen syfte är att tydliggöra och beskriva en enskild HR-praktik, i form av ett internt utvecklingsprogram, identifiera och analysera dess olika delar i förhållande till
företagets övergripande strategiska arbete samt identifiera de viktigaste effekterna av programmet. Teoretiskt perspektiv: Strategiskt HR-arbete och tre av dess komponenter; urval, belöning och utbildning ligger till grund i uppsatsens teoretiska ramverk. Humankapitalet... (More)
Bakgrund: Enligt flera författare kan företagets samlade HR-arbete, det vill säga alla HR-praktiker, ge varaktiga konkurrensfördelar. För att vinna fördjupad förståelse kring denna helhet är det av intresse att studera en enskild praktik och redogöra för dess effekter internt i ett företag. Syfte: Uppsatsen syfte är att tydliggöra och beskriva en enskild HR-praktik, i form av ett internt utvecklingsprogram, identifiera och analysera dess olika delar i förhållande till
företagets övergripande strategiska arbete samt identifiera de viktigaste effekterna av programmet. Teoretiskt perspektiv: Strategiskt HR-arbete och tre av dess komponenter; urval, belöning och utbildning ligger till grund i uppsatsens teoretiska ramverk. Humankapitalet behandlas som företagets viktigaste resurs och dess beståndsdelar diskuteras. Metod: Studien är delvis av explorativ karaktär och bygger på kvalitativ metodologi med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Empiri: Fallstudien utfördes på det svenska industriföretaget Kalmar Industries. Genom studier av internt material från Kalmar Industries, 16 intervjuer samt en enkätundersökning med 90 respondenter har empiriskt material samlats in. Slutsatser: Både förväntade och icke förväntade effekter av programmet kunde urskiljas. Som förväntade effekter fanns ett överensstämmande mellan HR-praktiken och företagets
strategiska arbete och mål. Vidare var också ökad motivation, personlig utveckling och ökad kunskap förväntade följder av programmet. Mer oväntade effekter var gruppens betydelse och dess identitetsskapande samt den positiva effekten av otydlig kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedén, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Personalutvecklingsprogram, Strategiskt HR-arbete, Gruppidentitet, Oklarhetens strategi., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1670128
date added to LUP
2010-04-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:03:11
@misc{1670128,
 abstract   = {{Bakgrund: Enligt flera författare kan företagets samlade HR-arbete, det vill säga alla HR-praktiker, ge varaktiga konkurrensfördelar. För att vinna fördjupad förståelse kring denna helhet är det av intresse att studera en enskild praktik och redogöra för dess effekter internt i ett företag. Syfte: Uppsatsen syfte är att tydliggöra och beskriva en enskild HR-praktik, i form av ett internt utvecklingsprogram, identifiera och analysera dess olika delar i förhållande till
företagets övergripande strategiska arbete samt identifiera de viktigaste effekterna av programmet. Teoretiskt perspektiv: Strategiskt HR-arbete och tre av dess komponenter; urval, belöning och utbildning ligger till grund i uppsatsens teoretiska ramverk. Humankapitalet behandlas som företagets viktigaste resurs och dess beståndsdelar diskuteras. Metod: Studien är delvis av explorativ karaktär och bygger på kvalitativ metodologi med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Empiri: Fallstudien utfördes på det svenska industriföretaget Kalmar Industries. Genom studier av internt material från Kalmar Industries, 16 intervjuer samt en enkätundersökning med 90 respondenter har empiriskt material samlats in. Slutsatser: Både förväntade och icke förväntade effekter av programmet kunde urskiljas. Som förväntade effekter fanns ett överensstämmande mellan HR-praktiken och företagets
strategiska arbete och mål. Vidare var också ökad motivation, personlig utveckling och ökad kunskap förväntade följder av programmet. Mer oväntade effekter var gruppens betydelse och dess identitetsskapande samt den positiva effekten av otydlig kommunikation.}},
 author    = {{Hedén, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{HR-arbete i strategins tjänst}},
 year     = {{2010}},
}