Advanced

Förändring är mer än bara initiering - En fallstudie om relationers betydelse för förändringsarbete i en serviceorganisation

Sandström, Cecilia and Baggholm, Emelie (2010)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Förändring inom serviceorganisationer har blivit allt viktigare eftersom organisationerna bara blir fler och fler och konkurrensen om de medvetna kunderna ökar.Det har skapats en mentalitet kring att förändring och innovation är ett måste för att nå framgång och inte hamna i skuggan av drivande entreprenörer och pionjärer. Det har blivit en nödvändighet att följa samhällets trender för att vara med i denna konkurrens och för att inte tappa marknadsandelar. Den föränderliga omvärld vi lever i ställer stora krav på såväl den enskilde individen som på organisationen. Festivaler och evenemang är organisationer som i allra största grad är i behov av förnyelse för att locka återkommande kunder. För att undvika att besökarantalet minskar krävs... (More)
Förändring inom serviceorganisationer har blivit allt viktigare eftersom organisationerna bara blir fler och fler och konkurrensen om de medvetna kunderna ökar.Det har skapats en mentalitet kring att förändring och innovation är ett måste för att nå framgång och inte hamna i skuggan av drivande entreprenörer och pionjärer. Det har blivit en nödvändighet att följa samhällets trender för att vara med i denna konkurrens och för att inte tappa marknadsandelar. Den föränderliga omvärld vi lever i ställer stora krav på såväl den enskilde individen som på organisationen. Festivaler och evenemang är organisationer som i allra största grad är i behov av förnyelse för att locka återkommande kunder. För att undvika att besökarantalet minskar krävs det att man anpassar evenemangsprodukten till trender i samhället. Förändringsprocessen är också ett ständigt pågående flöde av mellanmänskliga relationer och det är inom dessa som en del av problematiken med förändring kan ligga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Cecilia and Baggholm, Emelie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisationsförändring, kommunikation, mellanmänskliga relationer, serviceorganisation, malmöfestivalen
language
Swedish
id
1692092
date added to LUP
2010-10-13 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:14:25
@misc{1692092,
 abstract   = {Förändring inom serviceorganisationer har blivit allt viktigare eftersom organisationerna bara blir fler och fler och konkurrensen om de medvetna kunderna ökar.Det har skapats en mentalitet kring att förändring och innovation är ett måste för att nå framgång och inte hamna i skuggan av drivande entreprenörer och pionjärer. Det har blivit en nödvändighet att följa samhällets trender för att vara med i denna konkurrens och för att inte tappa marknadsandelar. Den föränderliga omvärld vi lever i ställer stora krav på såväl den enskilde individen som på organisationen. Festivaler och evenemang är organisationer som i allra största grad är i behov av förnyelse för att locka återkommande kunder. För att undvika att besökarantalet minskar krävs det att man anpassar evenemangsprodukten till trender i samhället. Förändringsprocessen är också ett ständigt pågående flöde av mellanmänskliga relationer och det är inom dessa som en del av problematiken med förändring kan ligga.},
 author    = {Sandström, Cecilia and Baggholm, Emelie},
 keyword   = {organisationsförändring,kommunikation,mellanmänskliga relationer,serviceorganisation,malmöfestivalen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändring är mer än bara initiering - En fallstudie om relationers betydelse för förändringsarbete i en serviceorganisation},
 year     = {2010},
}