Advanced

Ett skepp kommer lastat med PR– en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza.

Nilsson, Marie-Louise LU and Green, Anna (2011) MKVK01 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. Problemområdet inbegriper att förhållandet mellan den journalistiska verksamhetens demokratiska och offentliga uppdrag och PR- praktikens roll att föra ut budskap i den offentliga debatten genererar på samma gång ett ömsesidigt beroende som ett kontrastförhållande sett till praktikernas uppdrag och att denna... (More)
Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. Problemområdet inbegriper att förhållandet mellan den journalistiska verksamhetens demokratiska och offentliga uppdrag och PR- praktikens roll att föra ut budskap i den offentliga debatten genererar på samma gång ett ömsesidigt beroende som ett kontrastförhållande sett till praktikernas uppdrag och att denna sammanblandning får konsekvenser för opinionsbildning och den demokratiska processen. Uppsatsens syfte är att undersöka medierapporteringen kring Ship to Gazaaktionerna 2010 genom en kritisk diskursanalys. Särskild fokus läggs på hur PRpraktikens sammanblandning med medieproduktionen inverkar på medietexternas innehåll och utformning. Den kvalitativa undersökningen syftar till att synliggöra de diskurser och ideologier som gör sig gällande genom kritisk diskurs analys med lingvistisk textanalys som verktyg, samt att analysera om dessa mediala konstruktioner bidrar till en ensidig bild av konflikten som kan få genomslag i opinionsbildningsprocessen. Slutsatsen är att Ship to Gaza organisationens PR - arbete fått genomslag i medias nyhetsrapportering och att mediebilden i empirin domineras av organisationens framställningar och synsätt. Genom att konstruera en pseudohändelse som anpassas för det mediala formatet, lyckas organisationens PR – arbete att infiltrera nyhetsutbudet. Nyhetstexterna använder och reproducerar organisationens definitioner och ord att beskriva sig själv och händelsen. Analysens resultat visar att framställningen av parterna och händelsen blir ideologiskt färgade i nyhetsrapporteringen kring ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Marie-Louise LU and Green, Anna
supervisor
organization
course
MKVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
PR – praktik, Pseudohändelser, Publika relationer (PR), Opinionsbildning, Medielogik, Nyhetsförmedling
language
Swedish
id
1759359
date added to LUP
2011-01-20 14:14:45
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1759359,
 abstract   = {Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. Problemområdet inbegriper att förhållandet mellan den journalistiska verksamhetens demokratiska och offentliga uppdrag och PR- praktikens roll att föra ut budskap i den offentliga debatten genererar på samma gång ett ömsesidigt beroende som ett kontrastförhållande sett till praktikernas uppdrag och att denna sammanblandning får konsekvenser för opinionsbildning och den demokratiska processen. Uppsatsens syfte är att undersöka medierapporteringen kring Ship to Gazaaktionerna 2010 genom en kritisk diskursanalys. Särskild fokus läggs på hur PRpraktikens sammanblandning med medieproduktionen inverkar på medietexternas innehåll och utformning. Den kvalitativa undersökningen syftar till att synliggöra de diskurser och ideologier som gör sig gällande genom kritisk diskurs analys med lingvistisk textanalys som verktyg, samt att analysera om dessa mediala konstruktioner bidrar till en ensidig bild av konflikten som kan få genomslag i opinionsbildningsprocessen. Slutsatsen är att Ship to Gaza organisationens PR - arbete fått genomslag i medias nyhetsrapportering och att mediebilden i empirin domineras av organisationens framställningar och synsätt. Genom att konstruera en pseudohändelse som anpassas för det mediala formatet, lyckas organisationens PR – arbete att infiltrera nyhetsutbudet. Nyhetstexterna använder och reproducerar organisationens definitioner och ord att beskriva sig själv och händelsen. Analysens resultat visar att framställningen av parterna och händelsen blir ideologiskt färgade i nyhetsrapporteringen kring ämnet.},
 author    = {Nilsson, Marie-Louise and Green, Anna},
 keyword   = {PR – praktik,Pseudohändelser,Publika relationer (PR),Opinionsbildning,Medielogik,Nyhetsförmedling
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett skepp kommer lastat med PR– en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza.},
 year     = {2011},
}