Advanced

Konsumtion – ett verktyg för identitetsskapande? – En studie om individens identitet i förhållande till konsumtion

Goldstrand, Therese LU and Lundh, Caroline LU (2011) MKVK02 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar identitetsskapande i förhållande till konsumtion. Vi har belyst hur skapandet av en identitet formas av en individs konsumtionsvanor, där vi valt att titta på det designersamarbete H&M, under hösten 2010, ingått med modehuset Lanvin. För att kunna få svar på detta har vi genomfört två kvalitativa metoder i vår studie bestående av fem intervjuer och en observation. De teorier vi använt oss av är Zygmunt Baumans teori om ”konsumtionssamhället”, vi lever i ett samhälle där vi inte endast ses som medborgare utan även som varor, och Erving Goffmans dramaturgiska modell, hur vi framställer oss själva i mötet med andra människor.

För att utmärka sig själv bland andra fungerar människans identitet som ett centralt... (More)
Denna uppsats behandlar identitetsskapande i förhållande till konsumtion. Vi har belyst hur skapandet av en identitet formas av en individs konsumtionsvanor, där vi valt att titta på det designersamarbete H&M, under hösten 2010, ingått med modehuset Lanvin. För att kunna få svar på detta har vi genomfört två kvalitativa metoder i vår studie bestående av fem intervjuer och en observation. De teorier vi använt oss av är Zygmunt Baumans teori om ”konsumtionssamhället”, vi lever i ett samhälle där vi inte endast ses som medborgare utan även som varor, och Erving Goffmans dramaturgiska modell, hur vi framställer oss själva i mötet med andra människor.

För att utmärka sig själv bland andra fungerar människans identitet som ett centralt verktyg. Att vara en i mängden är inte längre aktuellt, utan man vill nu vara den unika individen som andra kan studera och bedöma. Konsumtion har därför en stor roll i skapandet av den egna identiteten, då man kan välja att klä sig på ett visst sätt, använda särskilda märken, dricka en viss sort läsk eller köra en specifik bilmodell för att framställa sig på ett särskilt sätt. Även grupptillhörighet blir en del av identitetsskapandet då man via gruppen kan visa sin identitet. Genom att t.ex. tillhöra en subkultur såsom punken, väljer man att klä sig på ett särskilt vis för att visa att man tillhör den specifika gruppen. Man kan här konstatera att konsumtion fungerar likt en nyckel till samhället då det finns olika faktorer som hjälper till med identitetsskapandet. Då kraven idag är många och höga på individerna kan man välja att framställa sig på olika sätt. Man kan välja att en dag tillhöra en grupp, för att dagen efter tillhöra en annan. Detta ställer dock särskilda krav på individen vilka måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Goldstrand, Therese LU and Lundh, Caroline LU
supervisor
organization
course
MKVK02 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Grupptillhörighet, Framträdande, Designersamarbete, Konsumtionssamhälle, Konsumism, Identitetsskapande, Identitet, Konsumtion
language
Swedish
id
1759552
date added to LUP
2011-01-20 13:58:38
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1759552,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar identitetsskapande i förhållande till konsumtion. Vi har belyst hur skapandet av en identitet formas av en individs konsumtionsvanor, där vi valt att titta på det designersamarbete H&M, under hösten 2010, ingått med modehuset Lanvin. För att kunna få svar på detta har vi genomfört två kvalitativa metoder i vår studie bestående av fem intervjuer och en observation. De teorier vi använt oss av är Zygmunt Baumans teori om ”konsumtionssamhället”, vi lever i ett samhälle där vi inte endast ses som medborgare utan även som varor, och Erving Goffmans dramaturgiska modell, hur vi framställer oss själva i mötet med andra människor.

För att utmärka sig själv bland andra fungerar människans identitet som ett centralt verktyg. Att vara en i mängden är inte längre aktuellt, utan man vill nu vara den unika individen som andra kan studera och bedöma. Konsumtion har därför en stor roll i skapandet av den egna identiteten, då man kan välja att klä sig på ett visst sätt, använda särskilda märken, dricka en viss sort läsk eller köra en specifik bilmodell för att framställa sig på ett särskilt sätt. Även grupptillhörighet blir en del av identitetsskapandet då man via gruppen kan visa sin identitet. Genom att t.ex. tillhöra en subkultur såsom punken, väljer man att klä sig på ett särskilt vis för att visa att man tillhör den specifika gruppen. Man kan här konstatera att konsumtion fungerar likt en nyckel till samhället då det finns olika faktorer som hjälper till med identitetsskapandet. Då kraven idag är många och höga på individerna kan man välja att framställa sig på olika sätt. Man kan välja att en dag tillhöra en grupp, för att dagen efter tillhöra en annan. Detta ställer dock särskilda krav på individen vilka måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt.},
 author    = {Goldstrand, Therese and Lundh, Caroline},
 keyword   = {Grupptillhörighet,Framträdande,Designersamarbete,Konsumtionssamhälle,Konsumism,Identitetsskapande,Identitet,Konsumtion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumtion – ett verktyg för identitetsskapande? – En studie om individens identitet i förhållande till konsumtion},
 year     = {2011},
}