Advanced

Att kommunicera förtroende under en kris - En kvalitativ fallstudie på Röda Korset

Detter, Edda LU and Åkerman, Tobias LU (2011) MKVK01 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Dagens samhälle kännetecknas av en systematisk reproduktion av oro och risker vilket har gjort att organisationer allt oftare hamnar i förtroendekriser. När organisationer hamnar i en förtroendekris är en effektiv kommunikation av största vikt. En effektiv kommunikation har potentialen att minska förtroendeförlusten och rädda organisationen från att hamna i en fullskalig förtroendekris. Samtidigt kan en ineffektiv och felriktad kommunikation fördjupa förtroendekrisen både internt och externt för organisationen. I en frivilligorganisation som Röda Korset där förtroendet är organisationens viktigaste kapital, är kommunikationen det viktigaste instrumentet för att påverka förtroendet för organisationen internt och externt. Därför anser vi att... (More)
Dagens samhälle kännetecknas av en systematisk reproduktion av oro och risker vilket har gjort att organisationer allt oftare hamnar i förtroendekriser. När organisationer hamnar i en förtroendekris är en effektiv kommunikation av största vikt. En effektiv kommunikation har potentialen att minska förtroendeförlusten och rädda organisationen från att hamna i en fullskalig förtroendekris. Samtidigt kan en ineffektiv och felriktad kommunikation fördjupa förtroendekrisen både internt och externt för organisationen. I en frivilligorganisation som Röda Korset där förtroendet är organisationens viktigaste kapital, är kommunikationen det viktigaste instrumentet för att påverka förtroendet för organisationen internt och externt. Därför anser vi att det är intressant att studera hur Röda Korset kommunicerat för att skapa förtroende för organisationen vid förtroendekris. Vi ämnar med denna uppsats beskriva och analysera hur organisationen kommunicerat förtroende internt och externt, vid den förtroendekris som organisationen genomgått.
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi gjorde en metodtriangulering, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer, medieanalys samt artikelanalys. Valet av metod grundar sig i att vi i undersökningen ämnade nå så god förståelse som möjligt kring hur förtroende kommunicerats vid Röda Korsets förtroendekris.
Utifrån vår uppsats drar vi slutsatsen att kommunikationen internt och externt i organisationen hade stora brister, där vi bland annat saknar en tydlig kommunikationsplan för att hantera förtroendekrisen. Den strategiska kommunikationen från organisationen sida lyste flera gånger med sin frånvaro vilket resulterade i att organisationen internt och externt upplevde en kraftig förtroendeförlust. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Detter, Edda LU and Åkerman, Tobias LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunikation inom organisationer, Krishantering, Kris, Förtroende, Tillit, Stategisk kommunikation, Röda Korset
language
Swedish
id
1759563
date added to LUP
2011-02-10 09:16:43
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1759563,
 abstract   = {Dagens samhälle kännetecknas av en systematisk reproduktion av oro och risker vilket har gjort att organisationer allt oftare hamnar i förtroendekriser. När organisationer hamnar i en förtroendekris är en effektiv kommunikation av största vikt. En effektiv kommunikation har potentialen att minska förtroendeförlusten och rädda organisationen från att hamna i en fullskalig förtroendekris. Samtidigt kan en ineffektiv och felriktad kommunikation fördjupa förtroendekrisen både internt och externt för organisationen. I en frivilligorganisation som Röda Korset där förtroendet är organisationens viktigaste kapital, är kommunikationen det viktigaste instrumentet för att påverka förtroendet för organisationen internt och externt. Därför anser vi att det är intressant att studera hur Röda Korset kommunicerat för att skapa förtroende för organisationen vid förtroendekris. Vi ämnar med denna uppsats beskriva och analysera hur organisationen kommunicerat förtroende internt och externt, vid den förtroendekris som organisationen genomgått.
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi gjorde en metodtriangulering, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer, medieanalys samt artikelanalys. Valet av metod grundar sig i att vi i undersökningen ämnade nå så god förståelse som möjligt kring hur förtroende kommunicerats vid Röda Korsets förtroendekris. 
Utifrån vår uppsats drar vi slutsatsen att kommunikationen internt och externt i organisationen hade stora brister, där vi bland annat saknar en tydlig kommunikationsplan för att hantera förtroendekrisen. Den strategiska kommunikationen från organisationen sida lyste flera gånger med sin frånvaro vilket resulterade i att organisationen internt och externt upplevde en kraftig förtroendeförlust.},
 author    = {Detter, Edda and Åkerman, Tobias},
 keyword   = {Kommunikation inom organisationer,Krishantering,Kris,Förtroende,Tillit,Stategisk kommunikation,Röda Korset},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att kommunicera förtroende under en kris - En kvalitativ fallstudie på Röda Korset},
 year     = {2011},
}