Advanced

I'm not a twilightfan, I'm Bella - En textanalys av fankulturen online kring Twilight

Levin, Viktoria LU ; Hultén, Linn LU and Lisserow, Natanela LU (2011) MKVA21 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: ”I’m not a twilightfan, I’m Bella” – En textanalys av fankulturen online kring Twilight
Institution: Lunds universitet,
Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap
Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2010
Författare: Viktoria Levin, Linn Hultén, Natanela Lisserow
Handledare: Tina Askanius
Nyckelord:Twilight, fan, fanfictions, blogginlägg, paranormal, deltagandekultur
Problem: Sedan bokserien och filmatiseringen av Twilight släpptes har det varit en enorm uppståndelse kring både storyn, karaktärerna och skådespelarna, vilket i det närmaste skulle kunna klassas som besatthet. Denna besatthet finns även online, där fans engagerar sig i berättelsen och karaktärerna genom fanfictions och bloggar. Genom Internets utveckling... (More)
Uppsatsens titel: ”I’m not a twilightfan, I’m Bella” – En textanalys av fankulturen online kring Twilight
Institution: Lunds universitet,
Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap
Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2010
Författare: Viktoria Levin, Linn Hultén, Natanela Lisserow
Handledare: Tina Askanius
Nyckelord:Twilight, fan, fanfictions, blogginlägg, paranormal, deltagandekultur
Problem: Sedan bokserien och filmatiseringen av Twilight släpptes har det varit en enorm uppståndelse kring både storyn, karaktärerna och skådespelarna, vilket i det närmaste skulle kunna klassas som besatthet. Denna besatthet finns även online, där fans engagerar sig i berättelsen och karaktärerna genom fanfictions och bloggar. Genom Internets utveckling har fankulturen exploderat och gränsen mellan att producera och konsumera medietexter är idag delvis upplöst.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys se hur fans framställer de olika karaktärerna i Twilight och integrerar dessa i sitt vardagliga liv genom sina egna versioner av berättelser och även små korta blogginlägg. Vidare är textanalysens syfte att undersöka hur denna kultur utspelar sig på fanpagesidor för Twilight.
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod, en textanalys, för att genomföra syfte och besvara frågeställningar. Materialet för vår studie består av blogginlägg och fanfictions som är strategiskt utvalda på två fanpagesidor. Blogginläggen och fanfictions är utvalda efter vad vi anser bäst belyser vårt syfte samt våra frågeställningar.
Slutsatser: Vi drar slutsatserna att fans gärna jämför och drar paralleller till sina egna liv med karaktärerna i Twilight och att en viss strävan finns för att själva få uppleva spänning i vardagen. Tron på det övernaturliga är inte genant eller obekvämt och Twilight kan fungera som inspirationskälla för denna tro och även för ett mer spännande liv. Fankulturen online för Twilight kan anses stämma överens med den deltagandekultur som beskrivs i vårt teoretiska ramverk och att twilightfansen genom att skriva online, vill uttrycka egna versioner och fantasier kring ursprungshistorien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levin, Viktoria LU ; Hultén, Linn LU and Lisserow, Natanela LU
supervisor
organization
course
MKVA21 20102
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
paranormala fenomen, fan, Twilight, fanfictions, deltagandekultur, blogginlägg
language
Swedish
id
1760898
date added to LUP
2011-01-26 14:55:58
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1760898,
 abstract   = {Uppsatsens titel: ”I’m not a twilightfan, I’m Bella” – En textanalys av fankulturen online kring Twilight
Institution: Lunds universitet, 
Enheten för Medie & Kommunikationsvetenskap
Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2010
Författare: Viktoria Levin, Linn Hultén, Natanela Lisserow
Handledare: Tina Askanius
Nyckelord:Twilight, fan, fanfictions, blogginlägg, paranormal, deltagandekultur
Problem: Sedan bokserien och filmatiseringen av Twilight släpptes har det varit en enorm uppståndelse kring både storyn, karaktärerna och skådespelarna, vilket i det närmaste skulle kunna klassas som besatthet. Denna besatthet finns även online, där fans engagerar sig i berättelsen och karaktärerna genom fanfictions och bloggar. Genom Internets utveckling har fankulturen exploderat och gränsen mellan att producera och konsumera medietexter är idag delvis upplöst.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys se hur fans framställer de olika karaktärerna i Twilight och integrerar dessa i sitt vardagliga liv genom sina egna versioner av berättelser och även små korta blogginlägg. Vidare är textanalysens syfte att undersöka hur denna kultur utspelar sig på fanpagesidor för Twilight.
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod, en textanalys, för att genomföra syfte och besvara frågeställningar. Materialet för vår studie består av blogginlägg och fanfictions som är strategiskt utvalda på två fanpagesidor. Blogginläggen och fanfictions är utvalda efter vad vi anser bäst belyser vårt syfte samt våra frågeställningar.
Slutsatser: Vi drar slutsatserna att fans gärna jämför och drar paralleller till sina egna liv med karaktärerna i Twilight och att en viss strävan finns för att själva få uppleva spänning i vardagen. Tron på det övernaturliga är inte genant eller obekvämt och Twilight kan fungera som inspirationskälla för denna tro och även för ett mer spännande liv. Fankulturen online för Twilight kan anses stämma överens med den deltagandekultur som beskrivs i vårt teoretiska ramverk och att twilightfansen genom att skriva online, vill uttrycka egna versioner och fantasier kring ursprungshistorien.},
 author    = {Levin, Viktoria and Hultén, Linn and Lisserow, Natanela},
 keyword   = {paranormala fenomen,fan,Twilight,fanfictions,deltagandekultur,blogginlägg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I'm not a twilightfan, I'm Bella - En textanalys av fankulturen online kring Twilight},
 year     = {2011},
}