Advanced

Killar gillar att skriva maffiga reportage - tjejer gillar kortare grejer

Ibron, Natalie LU and Stadler, Magdalena (2011) MKVA21 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Medierna spelar en allt större roll i våra liv. Det vi läser om i tidningarna är det vi sedan pratar om, tänker på och värderar oss själva och vår omvärld efter. Även om det kan verka självklart att män och kvinnor ska få samma utrymme i en tidning i Sverige år 2011, är det inte alltid så. Vi har valt att granska det uttalat könsneutrala Magasinet Filter, en tidning vars slogan är “läsmagasinet för nyfikna”. Vi undersöker hur magasinet framställer kvinnor respektive män och i vilken utsträckning personer av de olika könen får utrymme i tidningen både på författarsidan och som huvudpersoner i artiklar och reportage. Vi har utgått från både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys för att få en så övergripande bild som möjligt. I den... (More)
Medierna spelar en allt större roll i våra liv. Det vi läser om i tidningarna är det vi sedan pratar om, tänker på och värderar oss själva och vår omvärld efter. Även om det kan verka självklart att män och kvinnor ska få samma utrymme i en tidning i Sverige år 2011, är det inte alltid så. Vi har valt att granska det uttalat könsneutrala Magasinet Filter, en tidning vars slogan är “läsmagasinet för nyfikna”. Vi undersöker hur magasinet framställer kvinnor respektive män och i vilken utsträckning personer av de olika könen får utrymme i tidningen både på författarsidan och som huvudpersoner i artiklar och reportage. Vi har utgått från både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys för att få en så övergripande bild som möjligt. I den kvalitativa analysen har vi använt oss av en symtomal läsning med feministiskt perspektiv. I den kvantitativa analysen har vi räknat manliga och kvinnliga skribenter och huvudpersoner och jämfört med hur mycket utrymme artiklarna fått i tidningen och på vilket sätt personerna framställts. Syftet har varit att kartlägga huruvida Magasinet Filter är så könsneutralt som det utger sig för att vara genom att undersöka ifall personer av olika kön framställs på olika sätt och i vilken utsträckning de finns representerade i tidningen. Undersökningen har tagit fasta på varför det är viktigt att en tidning som utger sig för att vara jämlik och har höga journalistiska ideal lever upp till detta. Vi har funnit att tidningen är förvånansvärt ojämlik, främst vad gäller könsrepresentation i stort men även när det gäller hur de olika könen vinklas i reportage, där kvinnor ligger i ett klart underläge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ibron, Natalie LU and Stadler, Magdalena
supervisor
organization
alternative title
En granskning av könsrepresentationen i Magasinet Filter
course
MKVA21 20102
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
reflektionshypotes, identitetsskapande, jagbildning, könsneutralitet, tolkningskretslopp, dagordningsteori, symbolisk förintelse, Magasinet Filter, könsrepresentation, struktureringsteori, könsroller, mytologi
language
Swedish
id
1760979
date added to LUP
2011-02-07 13:18:57
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1760979,
 abstract   = {Medierna spelar en allt större roll i våra liv. Det vi läser om i tidningarna är det vi sedan pratar om, tänker på och värderar oss själva och vår omvärld efter. Även om det kan verka självklart att män och kvinnor ska få samma utrymme i en tidning i Sverige år 2011, är det inte alltid så. Vi har valt att granska det uttalat könsneutrala Magasinet Filter, en tidning vars slogan är “läsmagasinet för nyfikna”. Vi undersöker hur magasinet framställer kvinnor respektive män och i vilken utsträckning personer av de olika könen får utrymme i tidningen både på författarsidan och som huvudpersoner i artiklar och reportage. Vi har utgått från både en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys för att få en så övergripande bild som möjligt. I den kvalitativa analysen har vi använt oss av en symtomal läsning med feministiskt perspektiv. I den kvantitativa analysen har vi räknat manliga och kvinnliga skribenter och huvudpersoner och jämfört med hur mycket utrymme artiklarna fått i tidningen och på vilket sätt personerna framställts. Syftet har varit att kartlägga huruvida Magasinet Filter är så könsneutralt som det utger sig för att vara genom att undersöka ifall personer av olika kön framställs på olika sätt och i vilken utsträckning de finns representerade i tidningen. Undersökningen har tagit fasta på varför det är viktigt att en tidning som utger sig för att vara jämlik och har höga journalistiska ideal lever upp till detta. Vi har funnit att tidningen är förvånansvärt ojämlik, främst vad gäller könsrepresentation i stort men även när det gäller hur de olika könen vinklas i reportage, där kvinnor ligger i ett klart underläge.},
 author    = {Ibron, Natalie and Stadler, Magdalena},
 keyword   = {reflektionshypotes,identitetsskapande,jagbildning,könsneutralitet,tolkningskretslopp,dagordningsteori,symbolisk förintelse,Magasinet Filter,könsrepresentation,struktureringsteori,könsroller,mytologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Killar gillar att skriva maffiga reportage - tjejer gillar kortare grejer},
 year     = {2011},
}