Advanced

Vägen tillbaka till arbete: en intervjustudie med tio personer som sjukskrivits för stressrelaterad ohälsa

Malmberg, Hanna LU (2011) PSPT02 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse för vilka faktorer som kan främja respektive hindra återgång till arbete vid en sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio individer som genomgått behandling vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård, en verksamhet som riktar sig till personer som drabbats av stressrelaterad ohälsa. Materialet analyserades med tematisk analys och tolv teman identifierades. Till studiens huvudsakliga slutsatser hör att en hög grad av kontroll över såväl arbetssituationen som rehabiliteringsprocessen, socialt stöd från någon som kan påverka rehabiliteringens riktning samt behandlingsinsatser som syftar till att öka individens förmåga till självomhändertagande och... (More)
Studiens syfte var att nå en fördjupad förståelse för vilka faktorer som kan främja respektive hindra återgång till arbete vid en sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio individer som genomgått behandling vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård, en verksamhet som riktar sig till personer som drabbats av stressrelaterad ohälsa. Materialet analyserades med tematisk analys och tolv teman identifierades. Till studiens huvudsakliga slutsatser hör att en hög grad av kontroll över såväl arbetssituationen som rehabiliteringsprocessen, socialt stöd från någon som kan påverka rehabiliteringens riktning samt behandlingsinsatser som syftar till att öka individens förmåga till självomhändertagande och gränssättning tycks kunna främja återgång till arbetet. Vidare visade studien att en hög grad av kvarvarande psykiska, fysiska och kognitiva besvär, bristfälligt stöd från signifikanta personer i rehabiliteringskedjan, avsaknaden av en anpassad arbetssituation att återvända till samt svårigheter att hitta ett nytt arbete tycktes kunna hindra en återgång till arbete. Studien belyser även vikten av tidiga insatser för att begränsa problematikens svårighetsgrad. Resultaten diskuteras i förhållande till dess implikationer för praktik och vidare forskning kring rehabiliteringsinsatser för individer som drabbats av stressrelaterad ohälsa. (Less)
Abstract
The aim of this study was to reach a greater understanding of the factors that can promote or prohibit return to work after a sick leave due to stress-related illness. Semi-structured interviews were conducted with ten individuals who had undergone treatment at Alnarps Rehabiliteringsträdgård, a rehabilitation program for people suffering from stress-related problems. The data was analyzed by use of thematic analysis and twelve themes were identified. The main conclusions were that a high degree of control over the work situation and the rehabilitation process, social support from someone who has influence over the rehabilitation and interventions aimed at improving the ability of self-care and establishing boundaries, could promote return... (More)
The aim of this study was to reach a greater understanding of the factors that can promote or prohibit return to work after a sick leave due to stress-related illness. Semi-structured interviews were conducted with ten individuals who had undergone treatment at Alnarps Rehabiliteringsträdgård, a rehabilitation program for people suffering from stress-related problems. The data was analyzed by use of thematic analysis and twelve themes were identified. The main conclusions were that a high degree of control over the work situation and the rehabilitation process, social support from someone who has influence over the rehabilitation and interventions aimed at improving the ability of self-care and establishing boundaries, could promote return to work. A high degree of residual psychological, physical and cognitive complaints, lack of support from people involved in the rehabilitation process, lack of the possibility to return to an adjusted work situation and difficulties finding a new job were factors that were found to prohibit return to work. Finally, the importance of preventive measures is highlighted. The results are discussed in relation to their implications for interventions and future research in the area of rehabilitation for individuals suffering from stress-related illness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmberg, Hanna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
stressrelaterad ohälsa, rehabilitering, sjukskrivning, återgång till arbete, tematisk analys
language
Swedish
id
1761606
date added to LUP
2011-03-23 11:21:57
date last changed
2011-03-23 11:21:57
@misc{1761606,
 abstract   = {The aim of this study was to reach a greater understanding of the factors that can promote or prohibit return to work after a sick leave due to stress-related illness. Semi-structured interviews were conducted with ten individuals who had undergone treatment at Alnarps Rehabiliteringsträdgård, a rehabilitation program for people suffering from stress-related problems. The data was analyzed by use of thematic analysis and twelve themes were identified. The main conclusions were that a high degree of control over the work situation and the rehabilitation process, social support from someone who has influence over the rehabilitation and interventions aimed at improving the ability of self-care and establishing boundaries, could promote return to work. A high degree of residual psychological, physical and cognitive complaints, lack of support from people involved in the rehabilitation process, lack of the possibility to return to an adjusted work situation and difficulties finding a new job were factors that were found to prohibit return to work. Finally, the importance of preventive measures is highlighted. The results are discussed in relation to their implications for interventions and future research in the area of rehabilitation for individuals suffering from stress-related illness.},
 author    = {Malmberg, Hanna},
 keyword   = {stressrelaterad ohälsa,rehabilitering,sjukskrivning,återgång till arbete,tematisk analys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen tillbaka till arbete: en intervjustudie med tio personer som sjukskrivits för stressrelaterad ohälsa},
 year     = {2011},
}