Advanced

Nya medier, nya genrer? Dagboksbloggen ur ett genreperspektiv

Skärlund, Sanna LU (2011) SVEY01 20102
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
I uppsatsen undersöks huruvida dagboksbloggar, bloggar som handlar om den skrivande själv och hans eller hennes vardagsliv, ska ses som en egen genre på Internet. Med utgångspunkt i en genomgång av olika nutida definitioner av genre samt textanalyser av tre dagboksbloggar diskuteras i uppsatsen dagboksbloggens genrestatus utifrån både inre kriterier (språkliga drag) och yttre kriterier (social praktik). Dessutom undersöks likheter och skillnader mellan dagboksbloggen och andra närliggande textsorter och förpackningsformat. Studien visar att dagboksbloggen innehåller drag från flera olika textsorter, bland annat fotoalbumet, det personliga brevet, chatt/SMS/e-post och reklam. De största likheterna uppvisar dock dagboksbloggen med den... (More)
I uppsatsen undersöks huruvida dagboksbloggar, bloggar som handlar om den skrivande själv och hans eller hennes vardagsliv, ska ses som en egen genre på Internet. Med utgångspunkt i en genomgång av olika nutida definitioner av genre samt textanalyser av tre dagboksbloggar diskuteras i uppsatsen dagboksbloggens genrestatus utifrån både inre kriterier (språkliga drag) och yttre kriterier (social praktik). Dessutom undersöks likheter och skillnader mellan dagboksbloggen och andra närliggande textsorter och förpackningsformat. Studien visar att dagboksbloggen innehåller drag från flera olika textsorter, bland annat fotoalbumet, det personliga brevet, chatt/SMS/e-post och reklam. De största likheterna uppvisar dock dagboksbloggen med den traditionella dagboken respektive den personliga hemsidan. Ifråga om dagboksbloggens genrestatus framkommer i uppsatsen att det tycks rimligt att betrakta textsorten som en genre utifrån inre, textbaserade, kriterier. Att fastställa dagboksbloggens genrestatus utifrån yttre, kontextbaserade, definitioner förefaller dock betydligt svårare. Hur sådana abstrakta definitioner på genretillhörighet utifrån social praktik ska appliceras på materialet visar sig nämligen vara långt ifrån självklart. Slutsatsen blir därför att det knappast går att ge något klart besked om huruvida dagboksbloggen ska ses som en genre eller inte utifrån yttre kriterier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skärlund, Sanna LU
supervisor
organization
course
SVEY01 20102
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
textanalys, genreteori, genreanalys, bloggar
language
Swedish
id
1762769
date added to LUP
2011-02-10 09:17:09
date last changed
2015-12-14 13:27:03
@misc{1762769,
 abstract   = {I uppsatsen undersöks huruvida dagboksbloggar, bloggar som handlar om den skrivande själv och hans eller hennes vardagsliv, ska ses som en egen genre på Internet. Med utgångspunkt i en genomgång av olika nutida definitioner av genre samt textanalyser av tre dagboksbloggar diskuteras i uppsatsen dagboksbloggens genrestatus utifrån både inre kriterier (språkliga drag) och yttre kriterier (social praktik). Dessutom undersöks likheter och skillnader mellan dagboksbloggen och andra närliggande textsorter och förpackningsformat. Studien visar att dagboksbloggen innehåller drag från flera olika textsorter, bland annat fotoalbumet, det personliga brevet, chatt/SMS/e-post och reklam. De största likheterna uppvisar dock dagboksbloggen med den traditionella dagboken respektive den personliga hemsidan. Ifråga om dagboksbloggens genrestatus framkommer i uppsatsen att det tycks rimligt att betrakta textsorten som en genre utifrån inre, textbaserade, kriterier. Att fastställa dagboksbloggens genrestatus utifrån yttre, kontextbaserade, definitioner förefaller dock betydligt svårare. Hur sådana abstrakta definitioner på genretillhörighet utifrån social praktik ska appliceras på materialet visar sig nämligen vara långt ifrån självklart. Slutsatsen blir därför att det knappast går att ge något klart besked om huruvida dagboksbloggen ska ses som en genre eller inte utifrån yttre kriterier.},
 author    = {Skärlund, Sanna},
 keyword   = {textanalys,genreteori,genreanalys,bloggar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nya medier, nya genrer? Dagboksbloggen ur ett genreperspektiv},
 year     = {2011},
}