Advanced

Flyktingpatienten: en behandlingsuppföljning vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Friberg, Ulrika LU and Ramberg, Emma LU (2011) PSPT02 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie har undersökt en patientgrupps mående, innan respektive cirka sex månader in i behandling, vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Studien genomfördes med hjälp av självskattningsinstrument avseende PTSD, ångest, depression, välbefinnande, fungerande, symptom och risk. Studien syftade även till att bringa klarhet i om, och i sådana fall vilka, faktorer som har påverkat behandlingen i antingen positiv eller negativ riktning. Vidare undersöktes huruvida könsskillnader i patientgruppens skattningar förelåg. I studien deltog 24 patienter, samtliga flyktingar. Över 90 procent uppfyllde kriterierna för diagnosen PTSD, i de flesta fall med långvariga symptom efter upprepade trauman. Resultaten visade... (More)
Föreliggande studie har undersökt en patientgrupps mående, innan respektive cirka sex månader in i behandling, vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Studien genomfördes med hjälp av självskattningsinstrument avseende PTSD, ångest, depression, välbefinnande, fungerande, symptom och risk. Studien syftade även till att bringa klarhet i om, och i sådana fall vilka, faktorer som har påverkat behandlingen i antingen positiv eller negativ riktning. Vidare undersöktes huruvida könsskillnader i patientgruppens skattningar förelåg. I studien deltog 24 patienter, samtliga flyktingar. Över 90 procent uppfyllde kriterierna för diagnosen PTSD, i de flesta fall med långvariga symptom efter upprepade trauman. Resultaten visade att patientgruppen efter cirka sex månaders behandling hade förbättrats vad gällde PTSD-symptom, främst avseende överspändhet. Patienternas medelvärden hade också sjunkit inom merparten av de övriga områdena. Kvinnorna hade vid det andra skattningstillfället högre symptomskattningar gällande PTSD, depression och ångest jämfört med männen. Andra faktorer som har påverkat behandlingen uppgavs av patienterna framför allt vara bostadssituationen och det egna hälsotillståndet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att patienter som har behandlats vid RKC under en sexmånadersperiod uppvisade ett förbättrat mående jämfört med innan behandlingen. (Less)
Abstract
In this study, the wellbeing of a collection of patients at the Red Cross Treatment Center for Victims of Torture and War (RCC) has been evaluated. The study was carried out before the start of treatment and six months in to rehabilitation. The evaluation was completed using self assessment forms which took in to account: PTSD, anxiety, depression, wellbeing, function, symptoms and risk. Assessment was also made regarding the role played by gender upon the results. In addition, the aim of this dissertation was also to judge whether other variables had affected the patient’s rehabilitation, and if so, what these factors were. A group of 24 patients consisting entirely of refugees participated in the study. More than 90 percent of those... (More)
In this study, the wellbeing of a collection of patients at the Red Cross Treatment Center for Victims of Torture and War (RCC) has been evaluated. The study was carried out before the start of treatment and six months in to rehabilitation. The evaluation was completed using self assessment forms which took in to account: PTSD, anxiety, depression, wellbeing, function, symptoms and risk. Assessment was also made regarding the role played by gender upon the results. In addition, the aim of this dissertation was also to judge whether other variables had affected the patient’s rehabilitation, and if so, what these factors were. A group of 24 patients consisting entirely of refugees participated in the study. More than 90 percent of those surveyed met the PTSD criteria, in most cases with long-term symptoms due to repeated trauma. However, the results revealed that the patient group had made significant progress by the second point of evaluation concerning PTSD-symptom, in particular hyperarousal. At the second point of evaluation the female patients showed higher signs of PTSD, depression and anxiety than their male counterparts. Health and accommodation were mentioned as factors that affected the rehabilitation, and were reported to have had both a negative and a positive effect on aspects of the treatment. To conclude, the patients who have been treated at the RCC show an improved sense of wellbeing compared to before the start of treatment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Ulrika LU and Ramberg, Emma LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
PTSD, behandling, krig, tortyr, flyktingar PTSD, war, treatment, refugees, torture
language
Swedish
id
1764803
date added to LUP
2011-02-07 14:46:47
date last changed
2011-02-07 14:46:47
@misc{1764803,
 abstract   = {In this study, the wellbeing of a collection of patients at the Red Cross Treatment Center for Victims of Torture and War (RCC) has been evaluated. The study was carried out before the start of treatment and six months in to rehabilitation. The evaluation was completed using self assessment forms which took in to account: PTSD, anxiety, depression, wellbeing, function, symptoms and risk. Assessment was also made regarding the role played by gender upon the results. In addition, the aim of this dissertation was also to judge whether other variables had affected the patient’s rehabilitation, and if so, what these factors were. A group of 24 patients consisting entirely of refugees participated in the study. More than 90 percent of those surveyed met the PTSD criteria, in most cases with long-term symptoms due to repeated trauma. However, the results revealed that the patient group had made significant progress by the second point of evaluation concerning PTSD-symptom, in particular hyperarousal. At the second point of evaluation the female patients showed higher signs of PTSD, depression and anxiety than their male counterparts. Health and accommodation were mentioned as factors that affected the rehabilitation, and were reported to have had both a negative and a positive effect on aspects of the treatment. To conclude, the patients who have been treated at the RCC show an improved sense of wellbeing compared to before the start of treatment.},
 author    = {Friberg, Ulrika and Ramberg, Emma},
 keyword   = {PTSD,behandling,krig,tortyr,flyktingar
PTSD,war,treatment,refugees,torture},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flyktingpatienten: en behandlingsuppföljning vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade},
 year     = {2011},
}