Advanced

Finansinspektionen - en studie av myndigheten som övervakar företagen på den svenska marknaden

Nilsson, Louise and Belovai, Ewa (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att granska hur Finansinspektionen agerar då finansiella företag i Sverige inte uppfyller de krav vilka följer med innehavet av tillstånd för bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet. För att exemplifiera detta använder vi oss av fallet med HQ Bank och redogör för vad som gjorde att banken fick sina tillstånd återkallade. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning vilken har genomförts bland annat genom en semistrukturerad intervju med en respondent från Finansinspektionen samt genom att samla in sekretessprövat material från myndigheten. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt. Det teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att kunna analysera de empiriska resultaten är teorier om... (More)
Syftet med uppsatsen är att granska hur Finansinspektionen agerar då finansiella företag i Sverige inte uppfyller de krav vilka följer med innehavet av tillstånd för bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet. För att exemplifiera detta använder vi oss av fallet med HQ Bank och redogör för vad som gjorde att banken fick sina tillstånd återkallade. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning vilken har genomförts bland annat genom en semistrukturerad intervju med en respondent från Finansinspektionen samt genom att samla in sekretessprövat material från myndigheten. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt. Det teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att kunna analysera de empiriska resultaten är teorier om Mean-reversion, Value at Risk och volatilitet. Empirin består av en presentation av fallföretaget HQ Bank samt av en sammanfattning av den semistrukturerade intervjun vilken gjordes med en respondent från Finansinspektionen. I studien redogörs det för de krav som ställs för att få driva bank- och värdepappersrörelse samt fondverksamhet. Vidare har vi identifierat de faktorer som bidrog till att HQ:s tillstånd återkallades. Dessa var: en oriktigt värderad tradingportfölj, dolda kapitalbrister samt undervärderade marknadsrisker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Louise and Belovai, Ewa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansmarknaden, tillstånd, regler, tillsyn, tradingportfölj, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1764909
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:35:07
@misc{1764909,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att granska hur Finansinspektionen agerar då finansiella företag i Sverige inte uppfyller de krav vilka följer med innehavet av tillstånd för bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet. För att exemplifiera detta använder vi oss av fallet med HQ Bank och redogör för vad som gjorde att banken fick sina tillstånd återkallade. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning vilken har genomförts bland annat genom en semistrukturerad intervju med en respondent från Finansinspektionen samt genom att samla in sekretessprövat material från myndigheten. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt. Det teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att kunna analysera de empiriska resultaten är teorier om Mean-reversion, Value at Risk och volatilitet. Empirin består av en presentation av fallföretaget HQ Bank samt av en sammanfattning av den semistrukturerade intervjun vilken gjordes med en respondent från Finansinspektionen. I studien redogörs det för de krav som ställs för att få driva bank- och värdepappersrörelse samt fondverksamhet. Vidare har vi identifierat de faktorer som bidrog till att HQ:s tillstånd återkallades. Dessa var: en oriktigt värderad tradingportfölj, dolda kapitalbrister samt undervärderade marknadsrisker.},
 author    = {Nilsson, Louise and Belovai, Ewa},
 keyword   = {Finansmarknaden,tillstånd,regler,tillsyn,tradingportfölj,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finansinspektionen - en studie av myndigheten som övervakar företagen på den svenska marknaden},
 year     = {2011},
}