Advanced

Google – Trendigaste gågatan på nätet?

Szczepanski, Stefan; Johansson, Johan and Bolin, Johan (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Google – Trendigaste gågatan på nätet? - Vikten av att exponeras på Internet via sökmotormarknadsföring
Seminariedatum: 3 juni, 2010
Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Johan Bolin, Johan Johansson, Stefan Szczepanski
Handledare: Birgitta Olsson, Eva Åström
Nyckelord: Sällanköpshandeln på Internet, Google, Google Analytics, PPC, SEM, SEO
Syfte: Syftet är att få en djupare förståelse för hur viktigt det är för e-handlare i sällanköpshandeln att lägga ner tid och pengar på sökmotormarknadsföring för att öka antalet besökare till sin hemsida. Metod: Med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ metod har ett fallstudieföretag undersökts för att få en djupare förståelse i vikten av... (More)
Sammanfattning
Titel: Google – Trendigaste gågatan på nätet? - Vikten av att exponeras på Internet via sökmotormarknadsföring
Seminariedatum: 3 juni, 2010
Ämne/kurs: SMKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare: Johan Bolin, Johan Johansson, Stefan Szczepanski
Handledare: Birgitta Olsson, Eva Åström
Nyckelord: Sällanköpshandeln på Internet, Google, Google Analytics, PPC, SEM, SEO
Syfte: Syftet är att få en djupare förståelse för hur viktigt det är för e-handlare i sällanköpshandeln att lägga ner tid och pengar på sökmotormarknadsföring för att öka antalet besökare till sin hemsida. Metod: Med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ metod har ett fallstudieföretag undersökts för att få en djupare förståelse i vikten av sökmotormarknadsföring. Djupintervjuer har även utförts för att få en bredare bild och uppfattning av det valda ämnesområdet.
Vårt ramverk: SEM, Google, SEO, PPC, Sociala medier, eWOM.
Empiri: Empirin bygger på en fallstudie där djupintervjuer, observationers samt innehållsanalys tillämpats.
Slutsatser: Uppsatsen visar att sökmotormarknadsföring är något som är viktigt för företag att arbeta med. Arbetet kräver ständigt underhåll och kan kontinuerligt förbättras. Verktyget Google Analytics är användbart då det bland annat visar besökares beteendemönster till hemsidan och väl på hemsidan. Studien har med hjälp av den unika möjligheten av att djupare undersöka ett fallstudieföretag bidragit med nya insikter på forskningsområdet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Szczepanski, Stefan; Johansson, Johan and Bolin, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sällanköpshandeln på internet, google, google analytics, ppc, sem, seo
language
Swedish
id
1766261
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1708&type=doc
date added to LUP
2011-01-21
date last changed
2011-01-21 04:48:50
@misc{1766261,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel:	Google – Trendigaste gågatan på nätet? - Vikten av att exponeras på Internet via sökmotormarknadsföring
Seminariedatum:	3 juni, 2010
Ämne/kurs:	SMKK01 Examensarbete kandidatnivå, 15 hp
Författare:	Johan Bolin, Johan Johansson, Stefan Szczepanski
Handledare:	Birgitta Olsson, Eva Åström
Nyckelord:	Sällanköpshandeln på Internet, Google, Google Analytics, PPC, SEM, SEO
Syfte:	Syftet är att få en djupare förståelse för hur viktigt det är för e-handlare i sällanköpshandeln att lägga ner tid och pengar på sökmotormarknadsföring för att öka antalet besökare till sin hemsida. Metod:	Med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ metod har ett fallstudieföretag undersökts för att få en djupare förståelse i vikten av sökmotormarknadsföring. Djupintervjuer har även utförts för att få en bredare bild och uppfattning av det valda ämnesområdet.
Vårt ramverk:	SEM, Google, SEO, PPC, Sociala medier, eWOM.
Empiri:	Empirin bygger på en fallstudie där djupintervjuer, observationers samt innehållsanalys tillämpats.
Slutsatser:	Uppsatsen visar att sökmotormarknadsföring är något som är viktigt för företag att arbeta med. Arbetet kräver ständigt underhåll och kan kontinuerligt förbättras. Verktyget Google Analytics är användbart då det bland annat visar besökares beteendemönster till hemsidan och väl på hemsidan. Studien har med hjälp av den unika möjligheten av att djupare undersöka ett fallstudieföretag bidragit med nya insikter på forskningsområdet.},
 author    = {Szczepanski, Stefan and Johansson, Johan and Bolin, Johan},
 keyword   = {sällanköpshandeln på internet,google,google analytics,ppc,sem,seo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Google – Trendigaste gågatan på nätet?},
 year     = {2011},
}