Advanced

Mot nya smultronställen!?

Lindgren Dunér, Kristina; Jonsson, Dennis and Borgman Wistrand, Josefine (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Mot nya smultronställen
- en studie om processen när reseoperatören väljer destinationer Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Josefine Borgman Wistrand, Kristina Lindgren Dunér och Dennis Jonsson Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson Problemdiskussion: Reseoperatören uppdaterar och förändrar ständigt sitt destinationsutbud. Vissa destinationer blir emellertid kortvariga i detta utbud. Dessa satsningar på destinationer som inte håller antas därför vara en kostsam investering för reseföretag. Härmed förutspås processen vara ofullständig och/eller odokumenterad när reseoperatören väljer nya destinationer. Turismforskningen bidrar i sin tur... (More)
Sammanfattning Titel: Mot nya smultronställen
- en studie om processen när reseoperatören väljer destinationer Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Josefine Borgman Wistrand, Kristina Lindgren Dunér och Dennis Jonsson Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson Problemdiskussion: Reseoperatören uppdaterar och förändrar ständigt sitt destinationsutbud. Vissa destinationer blir emellertid kortvariga i detta utbud. Dessa satsningar på destinationer som inte håller antas därför vara en kostsam investering för reseföretag. Härmed förutspås processen vara ofullständig och/eller odokumenterad när reseoperatören väljer nya destinationer. Turismforskningen bidrar i sin tur endast med knapphändig information gällande processen eftersom studier ofta ser destinationsutveckling utifrån destinationen och inte utifrån reseoperatörens perspektiv. Detta gör att en kunskapslucka i ämnet kan skönjas. Syfte: syftet med uppsatsen att studera hur processen gällande val av destinationer ser ut för reseoperatörer. Detta för att öka förståelsen om processen så att den i framtiden kan förbättras och leda till att ekonomiskt hållbara destinationer för reseoperatörer skapas. Frågeställningar: Hur ser processen ut då reseoperatören väljer nya destinationer till sitt produktutbud? Hur kan denna process förstås utifrån turismsystemet olika komponenter? Metod: Angreppsmetoden är en kvalitativ fallstudie med djupintervjuer som forskningsverktyg. Studien bygger på åtta stycken reseoperatörers infallsvinklar gällande processen i vilken de väljer destinationer. Avgränsningar: Uppsatsen avgränsar sig till den nischade aktivitetsbaserade reseoperatören. En marknadstillväxt inom denna genre samt författarnas genuina intresse för den nischade aktivitetsbaserade reseoperatören är grundläggande för denna avgränsning. Sammanfattande slutsatser: Processen där reseoperatör väljer destinationer kan generaliseras enligt följande. Den inleds med att ett intresse väcks. Därefter undersöks transportlösningarna för att sedan följas upp av en ”rekresa” till destinationen i fråga. Sett ur Turismsystemet är processen mer omfattande än så. Genom att se processen ut turismsystemets komponenter kan det fastslås att processen påverkas av efterfrågan, överbryggande komponenter och utbudet. Dessa tre är komponenter ur turismsystemet som påverkar varandra och därmed reseoperatörens val av destination. Nyckelord: Destination, destinationsutveckling, nischturism, reseoperatör, turismsystem (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1766282,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Mot nya smultronställen
- en studie om processen när reseoperatören väljer destinationer Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Josefine Borgman Wistrand, Kristina Lindgren Dunér och Dennis Jonsson Handledare: Jan-Henrik Nilsson och Lena Eskilsson Problemdiskussion: Reseoperatören uppdaterar och förändrar ständigt sitt destinationsutbud. Vissa destinationer blir emellertid kortvariga i detta utbud. Dessa satsningar på destinationer som inte håller antas därför vara en kostsam investering för reseföretag. Härmed förutspås processen vara ofullständig och/eller odokumenterad när reseoperatören väljer nya destinationer. Turismforskningen bidrar i sin tur endast med knapphändig information gällande processen eftersom studier ofta ser destinationsutveckling utifrån destinationen och inte utifrån reseoperatörens perspektiv. Detta gör att en kunskapslucka i ämnet kan skönjas. Syfte: syftet med uppsatsen att studera hur processen gällande val av destinationer ser ut för reseoperatörer. Detta för att öka förståelsen om processen så att den i framtiden kan förbättras och leda till att ekonomiskt hållbara destinationer för reseoperatörer skapas. Frågeställningar: Hur ser processen ut då reseoperatören väljer nya destinationer till sitt produktutbud? Hur kan denna process förstås utifrån turismsystemet olika komponenter? Metod: Angreppsmetoden är en kvalitativ fallstudie med djupintervjuer som forskningsverktyg. Studien bygger på åtta stycken reseoperatörers infallsvinklar gällande processen i vilken de väljer destinationer. Avgränsningar: Uppsatsen avgränsar sig till den nischade aktivitetsbaserade reseoperatören. En marknadstillväxt inom denna genre samt författarnas genuina intresse för den nischade aktivitetsbaserade reseoperatören är grundläggande för denna avgränsning. Sammanfattande slutsatser: Processen där reseoperatör väljer destinationer kan generaliseras enligt följande. Den inleds med att ett intresse väcks. Därefter undersöks transportlösningarna för att sedan följas upp av en ”rekresa” till destinationen i fråga. Sett ur Turismsystemet är processen mer omfattande än så. Genom att se processen ut turismsystemets komponenter kan det fastslås att processen påverkas av efterfrågan, överbryggande komponenter och utbudet. Dessa tre är komponenter ur turismsystemet som påverkar varandra och därmed reseoperatörens val av destination. Nyckelord: Destination, destinationsutveckling, nischturism, reseoperatör, turismsystem},
 author    = {Lindgren Dunér, Kristina and Jonsson, Dennis and Borgman Wistrand, Josefine},
 keyword   = {destination,destinationsutveckling,nischturism,reseoperatör,turismsystem destination,turismsystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot nya smultronställen!?},
 year     = {2011},
}