Advanced

Var ska vi finnas? En studie om lokaliseringsproblematiken och hur man kan öka sin service i logistikbranschen

Bos, Jeroen and Arvidsson, Freddy (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I dagens globaliserade samhälle ser vi en ökande konsumtion. Detta ställer högre krav på le-veranstider och service. För att företag ska kunna leva upp till dessa krav måste de finnas på rätt plats i förhållande till sina kunder och leverantörer. Att placera sin logistikfastighet på rätt plats kan vara avgörande för tjänstekvaliteten. Det finns flera olika teorier kring denna lokali-seringsproblematik. Dessa behandlar olika faktorer som kostnadsminimering, miljö och in-täktsmaximering som skilda begrepp. En del beräkningsmodeller pekar på en specifik punkt där en region egentligen hade passat bättre.
I det här arbetet behandlar vi lokaliseringsproblematiken. Frågorna om vilka kriterier som är avgörande vid beslutsfattandet och om... (More)
I dagens globaliserade samhälle ser vi en ökande konsumtion. Detta ställer högre krav på le-veranstider och service. För att företag ska kunna leva upp till dessa krav måste de finnas på rätt plats i förhållande till sina kunder och leverantörer. Att placera sin logistikfastighet på rätt plats kan vara avgörande för tjänstekvaliteten. Det finns flera olika teorier kring denna lokali-seringsproblematik. Dessa behandlar olika faktorer som kostnadsminimering, miljö och in-täktsmaximering som skilda begrepp. En del beräkningsmodeller pekar på en specifik punkt där en region egentligen hade passat bättre.
I det här arbetet behandlar vi lokaliseringsproblematiken. Frågorna om vilka kriterier som är avgörande vid beslutsfattandet och om fastighetsägare vinner något på att erbjuda sina kunder en miljöanpassad fastighet som ett utvidgat tjänsteerbjudande, besvaras i detta arbete. Vi har utfört arbetet som en fallstudie där vi har samlat material genom litteraturstudier och djupintervjuer. Det materialet har vi sedan analyserat med hjälp av teorier som behandlar äm-net.
Fallstudien har vi utfört på Northern Logistic Property, NLP, som investerar i logistikfastighe-ter och äger vid det här tillfället 19 fastigheter i Sverige och Danmark. Vår undersökning visar att följande fem kriterier är av störst vikt vid placering av en logistik-fastighet: infrastruktur, närheten till marknad och kund, arbetskraft, tillgång till mark och pri-set på denna och till slut miljö. Infrastruktur tillsammans med närhet till marknad och kund var de två överlägset viktigaste. Dock ser vi att infrastrukturen ligger till grund för och styr resterande fyra kriterier.
Undersökningen visar också att miljöfrågor är ett hett ämne, men att det inte prioriteras så länge det ökar kostnaden. Därför är inte miljöanpassade fastigheter något att rekommendera inom tidsramen för studien, medan att erbjuda energisnålare lösningar är mer attraktivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bos, Jeroen and Arvidsson, Freddy
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
logistik, lokalisering, utvidgat tjänsteerbjudande, logistikfastighet, lokaliseringsproblematik, lokaliseringskriterier, logistikläge
language
Swedish
id
1766303
date added to LUP
2011-01-21 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:15:05
@misc{1766303,
 abstract   = {I dagens globaliserade samhälle ser vi en ökande konsumtion. Detta ställer högre krav på le-veranstider och service. För att företag ska kunna leva upp till dessa krav måste de finnas på rätt plats i förhållande till sina kunder och leverantörer. Att placera sin logistikfastighet på rätt plats kan vara avgörande för tjänstekvaliteten. Det finns flera olika teorier kring denna lokali-seringsproblematik. Dessa behandlar olika faktorer som kostnadsminimering, miljö och in-täktsmaximering som skilda begrepp. En del beräkningsmodeller pekar på en specifik punkt där en region egentligen hade passat bättre.
I det här arbetet behandlar vi lokaliseringsproblematiken. Frågorna om vilka kriterier som är avgörande vid beslutsfattandet och om fastighetsägare vinner något på att erbjuda sina kunder en miljöanpassad fastighet som ett utvidgat tjänsteerbjudande, besvaras i detta arbete. Vi har utfört arbetet som en fallstudie där vi har samlat material genom litteraturstudier och djupintervjuer. Det materialet har vi sedan analyserat med hjälp av teorier som behandlar äm-net.
Fallstudien har vi utfört på Northern Logistic Property, NLP, som investerar i logistikfastighe-ter och äger vid det här tillfället 19 fastigheter i Sverige och Danmark. Vår undersökning visar att följande fem kriterier är av störst vikt vid placering av en logistik-fastighet: infrastruktur, närheten till marknad och kund, arbetskraft, tillgång till mark och pri-set på denna och till slut miljö. Infrastruktur tillsammans med närhet till marknad och kund var de två överlägset viktigaste. Dock ser vi att infrastrukturen ligger till grund för och styr resterande fyra kriterier.
Undersökningen visar också att miljöfrågor är ett hett ämne, men att det inte prioriteras så länge det ökar kostnaden. Därför är inte miljöanpassade fastigheter något att rekommendera inom tidsramen för studien, medan att erbjuda energisnålare lösningar är mer attraktivt.},
 author    = {Bos, Jeroen and Arvidsson, Freddy},
 keyword   = {logistik,lokalisering,utvidgat tjänsteerbjudande,logistikfastighet,lokaliseringsproblematik,lokaliseringskriterier,logistikläge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Var ska vi finnas? En studie om lokaliseringsproblematiken och hur man kan öka sin service i logistikbranschen},
 year     = {2011},
}