Advanced

Att samskapa för ett större mervärde - ett samspel mellan företag och kund i värdeskapande processen

Wedin, Angelica; Tiitus, Fanny and Larsson, Hanna (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: ”Att samskapa för ett större mervärde- ett samspel mellan företag och kund i värdeskapande processen” Författare: Hanna Larsson, Fanny Tiitus och Angelica Wedin Kandidatuppsats: Service Management med inriktning Retail, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Handledare: Johan Hultman och Henrik Loodin Nyckelord: Värdeskapande, Identitet, Servicemöte, Samskapande Bakgrund: I det rådande konsumtionssamhället finns tendenser till att kunderna ses vara mera aktiva, involverade och delaktiga i servicemötet. Det har skett en förändring på synen kring vart och hur värde skapas i processen. Detta har lett till att fokus flyttats från en företagscentrerad process till att en mer samskapande sådan mellan företag och kund. Syfte:... (More)
Sammanfattning
Titel: ”Att samskapa för ett större mervärde- ett samspel mellan företag och kund i värdeskapande processen” Författare: Hanna Larsson, Fanny Tiitus och Angelica Wedin Kandidatuppsats: Service Management med inriktning Retail, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Handledare: Johan Hultman och Henrik Loodin Nyckelord: Värdeskapande, Identitet, Servicemöte, Samskapande Bakgrund: I det rådande konsumtionssamhället finns tendenser till att kunderna ses vara mera aktiva, involverade och delaktiga i servicemötet. Det har skett en förändring på synen kring vart och hur värde skapas i processen. Detta har lett till att fokus flyttats från en företagscentrerad process till att en mer samskapande sådan mellan företag och kund. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka processen kring värdeskapande som sker mellan företag och konsument samt hur fenomenet uppfattas ur båda parters perspektiv. Servicemötet, där interaktioner sker, ses vara betydelsefullt för att ett värde ska kunna skapas. Identitetsskapande ses också vara en bidragande faktor i värdeskapande processen. Frågeställningar:
- På vilket sätt kan kunden involveras i processen kring värdeskapande?
- Vad är det i servicemötet som skapar kundvärde, sett ur både företag och konsumenters perspektiv?
- Hur kan en butiksidentitet påverka värdeskapande processen? Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ forskningsstudie där djupintervjuer och observation har varit av betydande karaktär. Djupintervjuer har utförts med delägaren av företaget vi analyserat, en butiksägare som äger och driver sin egen butik samt genom kundintervjuer. Observationen har gjorts i den butik vi analyserat. Valen av metoder har genomförts för att få både ett företags- och ett kundperspektiv. Uppsatsen har en anonymiserad karaktär eftersom dess tyngd ska ligga på den process som ska belysas och inte på det exemplifierade företaget. Resultat: Värdeskapande bygger mycket på samskapande mellan företag och kund. Genom att föra en dialog med kunden och möta denna på bästa sätt är möjligheterna till värdeskapande process mycket stort. Dialoger som sker vid interaktionen eller på annat sätt via exempelvis sociala medier kan göra kunden involverad och detta underlättar därmed för samskapande. Kundens medvetenhet bidrar till att denna kan bli mer delaktig i processen. Butiksidentitet är också en bidragande faktor till värde- och samskapande då denna gör det möjligt för kunden att relatera till en prägling av sin egen identitet. Vi kan konstatera att det är genom ett servicemöte som processen oftast äger rum. Värdeskapande, identitet och servicemöte påverkar varandra genom det nya sättet att samskapa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wedin, Angelica; Tiitus, Fanny and Larsson, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
värdeskapande, identitet, servicemöte, samskapande
language
Swedish
id
1766346
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1636&type=doc
date added to LUP
2011-01-21
date last changed
2011-01-21 04:48:53
@misc{1766346,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: ”Att samskapa för ett större mervärde- ett samspel mellan företag och kund i värdeskapande processen” Författare: Hanna Larsson, Fanny Tiitus och Angelica Wedin Kandidatuppsats: Service Management med inriktning Retail, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Handledare: Johan Hultman och Henrik Loodin Nyckelord: Värdeskapande, Identitet, Servicemöte, Samskapande Bakgrund: I det rådande konsumtionssamhället finns tendenser till att kunderna ses vara mera aktiva, involverade och delaktiga i servicemötet. Det har skett en förändring på synen kring vart och hur värde skapas i processen. Detta har lett till att fokus flyttats från en företagscentrerad process till att en mer samskapande sådan mellan företag och kund. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka processen kring värdeskapande som sker mellan företag och konsument samt hur fenomenet uppfattas ur båda parters perspektiv. Servicemötet, där interaktioner sker, ses vara betydelsefullt för att ett värde ska kunna skapas. Identitetsskapande ses också vara en bidragande faktor i värdeskapande processen. Frågeställningar:
-	På vilket sätt kan kunden involveras i processen kring värdeskapande?
-	Vad är det i servicemötet som skapar kundvärde, sett ur både företag och konsumenters perspektiv?
-	Hur kan en butiksidentitet påverka värdeskapande processen? Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ forskningsstudie där djupintervjuer och observation har varit av betydande karaktär. Djupintervjuer har utförts med delägaren av företaget vi analyserat, en butiksägare som äger och driver sin egen butik samt genom kundintervjuer. Observationen har gjorts i den butik vi analyserat. Valen av metoder har genomförts för att få både ett företags- och ett kundperspektiv. Uppsatsen har en anonymiserad karaktär eftersom dess tyngd ska ligga på den process som ska belysas och inte på det exemplifierade företaget. Resultat: Värdeskapande bygger mycket på samskapande mellan företag och kund. Genom att föra en dialog med kunden och möta denna på bästa sätt är möjligheterna till värdeskapande process mycket stort. Dialoger som sker vid interaktionen eller på annat sätt via exempelvis sociala medier kan göra kunden involverad och detta underlättar därmed för samskapande. Kundens medvetenhet bidrar till att denna kan bli mer delaktig i processen. Butiksidentitet är också en bidragande faktor till värde- och samskapande då denna gör det möjligt för kunden att relatera till en prägling av sin egen identitet. Vi kan konstatera att det är genom ett servicemöte som processen oftast äger rum. Värdeskapande, identitet och servicemöte påverkar varandra genom det nya sättet att samskapa.},
 author    = {Wedin, Angelica and Tiitus, Fanny and Larsson, Hanna},
 keyword   = {värdeskapande,identitet,servicemöte,samskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att samskapa för ett större mervärde - ett samspel mellan företag och kund i värdeskapande processen},
 year     = {2011},
}