Advanced

Go-Getters?

Olsson, Jonna; Bede, Selamawit and Jutman, Anna (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker hur individer tillhörande generation y tilltalas av och efterfrågar icke monetära incitament samt om och i så fall hur revisionsbolagens incitamentsystem bemöter dessa. För att skapa en bild av hur revisionsbolagens incitamentsystem förhåller sig till de icke monetära incitament som efterfrågas och värderas av generation y intervjuades representanter från revisionsbolag. För att undersöka vilka icke monetära incitament arbetstagare från generation y tilltalas av och efterfrågar valde vi att dela ut enkäter till studenter på kandidat- och mastersnivå inom revision och redovisning.
De incitament som berörs i uppsatsen är trygg anställning, utlandsarbete, Life balance, avancemang och utveckling, utbildning,... (More)
Denna studie undersöker hur individer tillhörande generation y tilltalas av och efterfrågar icke monetära incitament samt om och i så fall hur revisionsbolagens incitamentsystem bemöter dessa. För att skapa en bild av hur revisionsbolagens incitamentsystem förhåller sig till de icke monetära incitament som efterfrågas och värderas av generation y intervjuades representanter från revisionsbolag. För att undersöka vilka icke monetära incitament arbetstagare från generation y tilltalas av och efterfrågar valde vi att dela ut enkäter till studenter på kandidat- och mastersnivå inom revision och redovisning.
De incitament som berörs i uppsatsen är trygg anställning, utlandsarbete, Life balance, avancemang och utveckling, utbildning, chefsposition, inspirerande kollegor, CSR, Feedback.
De teorier som använts är Herzbergs Two-factor theory, Maslow’s behovshierarki, Alvessons och Kärremans motivationstriangel och Vroom’s Expectancy theory.
Undersökningen påvisar att icke monetära incitament är av grundläggande vikt för generation y och att revisionsbolagen har en uppfattning om dessa. Denna uppfattning visar att det finns skillnader i vad generation y efterfrågar i förhållande till Baby boomers och generation x. Det är av största vikt att dessa skillnader appliceras på incitamentstrukturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jonna; Bede, Selamawit and Jutman, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generation y, incitament, motivation, karriärväg, Employer branding, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1768027
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:36:37
@misc{1768027,
 abstract   = {Denna studie undersöker hur individer tillhörande generation y tilltalas av och efterfrågar icke monetära incitament samt om och i så fall hur revisionsbolagens incitamentsystem bemöter dessa. För att skapa en bild av hur revisionsbolagens incitamentsystem förhåller sig till de icke monetära incitament som efterfrågas och värderas av generation y intervjuades representanter från revisionsbolag. För att undersöka vilka icke monetära incitament arbetstagare från generation y tilltalas av och efterfrågar valde vi att dela ut enkäter till studenter på kandidat- och mastersnivå inom revision och redovisning.
De incitament som berörs i uppsatsen är trygg anställning, utlandsarbete, Life balance, avancemang och utveckling, utbildning, chefsposition, inspirerande kollegor, CSR, Feedback.
De teorier som använts är Herzbergs Two-factor theory, Maslow’s behovshierarki, Alvessons och Kärremans motivationstriangel och Vroom’s Expectancy theory.
Undersökningen påvisar att icke monetära incitament är av grundläggande vikt för generation y och att revisionsbolagen har en uppfattning om dessa. Denna uppfattning visar att det finns skillnader i vad generation y efterfrågar i förhållande till Baby boomers och generation x. Det är av största vikt att dessa skillnader appliceras på incitamentstrukturen.},
 author    = {Olsson, Jonna and Bede, Selamawit and Jutman, Anna},
 keyword   = {Generation y,incitament,motivation,karriärväg,Employer branding,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Go-Getters?},
 year     = {2011},
}