Advanced

Allemansrätt och skydd av områden

Bergelin, Johan LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågor om allemansrätt och hur den förhåller sig
till olika typer av områdesskydd i 7 kap. Miljöbalken (MB), främst naturreservat.

Skyddsformen naturreservat utgör del i en bas av de skyddsinstrument som finns för att skydda värdefulla naturområden. Lagstiftaren framhåller det som viktigt att värna om allemansrätten och att inte begränsa den i onödan i skyddade naturområden. Allemansrätten gäller i naturreservat men kan begränsas genom ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB.

Uppsatsen klargör vad som är gällande rätt inom dessa områden. Uppsatsen ger vidare en internationell utblick i allemansrättsliga frågor och sätter de svenska områdesbestämmelserna i ett internationellt perspektiv.

Syftet med... (More)
Denna uppsats behandlar frågor om allemansrätt och hur den förhåller sig
till olika typer av områdesskydd i 7 kap. Miljöbalken (MB), främst naturreservat.

Skyddsformen naturreservat utgör del i en bas av de skyddsinstrument som finns för att skydda värdefulla naturområden. Lagstiftaren framhåller det som viktigt att värna om allemansrätten och att inte begränsa den i onödan i skyddade naturområden. Allemansrätten gäller i naturreservat men kan begränsas genom ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB.

Uppsatsen klargör vad som är gällande rätt inom dessa områden. Uppsatsen ger vidare en internationell utblick i allemansrättsliga frågor och sätter de svenska områdesbestämmelserna i ett internationellt perspektiv.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur allemansrättsliga intressen och värden diskuteras och tillvaratas i naturreservatsbeslut. För att uppnå syftet har ett antal naturreservatsbeslut studerats.

Slutsatsen är att allemansrättsliga intressen och värden i relativt liten utsträckning behandlas i besluten. (Less)
Abstract
This thesis treats questions about common right of access to private land and its relation to different types of protected areas in Chapter 7 of the Environmental Code, considering mainly nature reserve.

Nature reserve as a form of protection is part of the elementary forms of protecting valuable nature areas. According to the legislator it is important to uphold the common right of access to private land and to not unnecessarily limit access to protected nature areas. The common right of access to private land applies to nature reserves but can be limited through regulations according to Chapter 7, 30 § Environmental Code.

The thesis clarifies the law considering these subjects. A discussion of the common right of access to... (More)
This thesis treats questions about common right of access to private land and its relation to different types of protected areas in Chapter 7 of the Environmental Code, considering mainly nature reserve.

Nature reserve as a form of protection is part of the elementary forms of protecting valuable nature areas. According to the legislator it is important to uphold the common right of access to private land and to not unnecessarily limit access to protected nature areas. The common right of access to private land applies to nature reserves but can be limited through regulations according to Chapter 7, 30 § Environmental Code.

The thesis clarifies the law considering these subjects. A discussion of the common right of access to private land on an international level is also given, and the Swedish laws of protecting nature areas are put in an international context.

The purpose of the thesis is to investigate how the common right of access to private land is discussed and handled in decisions considering nature reserves. To achieve the purpose, a number of such decisions have been studied.

The conclusion is that interests in common right of access to private land are discussed to a relatively small extent in the decisions considering nature reserves. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergelin, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
The common right of access to private land and protection of areas
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skydd av områden, miljörätt, naturreservat, förvaltningsrätt, allemansrätt
language
Swedish
id
1768761
date added to LUP
2011-02-08 13:57:34
date last changed
2011-02-08 13:57:34
@misc{1768761,
 abstract   = {This thesis treats questions about common right of access to private land and its relation to different types of protected areas in Chapter 7 of the Environmental Code, considering mainly nature reserve. 

Nature reserve as a form of protection is part of the elementary forms of protecting valuable nature areas. According to the legislator it is important to uphold the common right of access to private land and to not unnecessarily limit access to protected nature areas. The common right of access to private land applies to nature reserves but can be limited through regulations according to Chapter 7, 30 § Environmental Code.

The thesis clarifies the law considering these subjects. A discussion of the common right of access to private land on an international level is also given, and the Swedish laws of protecting nature areas are put in an international context. 

The purpose of the thesis is to investigate how the common right of access to private land is discussed and handled in decisions considering nature reserves. To achieve the purpose, a number of such decisions have been studied.
 
The conclusion is that interests in common right of access to private land are discussed to a relatively small extent in the decisions considering nature reserves.},
 author    = {Bergelin, Johan},
 keyword   = {skydd av områden,miljörätt,naturreservat,förvaltningsrätt,allemansrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allemansrätt och skydd av områden},
 year     = {2011},
}