Advanced

Val av affärssystem för små och medelstora läkemedelsföretag

Wallman, Jesper; Denward, Frans and Ertman, Philip (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur och varför urval, upphandling och implementering av affärssystem i små och medelstora läkemedelsföretag ser ut som det gör. Vi vill diskutera en mall för små och medelstora läkemedelsföretag väljer affärssystem. Metod: Fallstudien har en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med läkemedelsföretag, med affärssystemsleverantörer och en upphandlingskonsult. Intervjuerna analyserades med anknytning till teorin för att kunna fastställa hur urval, upphandling och implementering av affärssystem ser ut. Litteraturstudie: Teorier hur anskaffningsprocessen av affärssystem ser ut har använts. Vidare har motiven bakom anskaffandet av affärssystem och vad som bör beaktas lyfts fram. Empiri: Det... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur och varför urval, upphandling och implementering av affärssystem i små och medelstora läkemedelsföretag ser ut som det gör. Vi vill diskutera en mall för små och medelstora läkemedelsföretag väljer affärssystem. Metod: Fallstudien har en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med läkemedelsföretag, med affärssystemsleverantörer och en upphandlingskonsult. Intervjuerna analyserades med anknytning till teorin för att kunna fastställa hur urval, upphandling och implementering av affärssystem ser ut. Litteraturstudie: Teorier hur anskaffningsprocessen av affärssystem ser ut har använts. Vidare har motiven bakom anskaffandet av affärssystem och vad som bör beaktas lyfts fram. Empiri: Det empiriska arbetet utgår ifrån de intervjuer som genomfördes genom våra tre delstudierna. Delstudierna var Marknadsstudien, Konsultstudie A och Konsultstudie B. Genom att analysera informationen intervjuerna gav oss kunde vi fastställa vilka specifika krav som läkemedelbranschen ställde på sina affärssystem. Informationen användes från intervjuerna för att upprätta en rekommendation för hur urval, upphandling och implementering av affärssystem kan ske på ett effektivt sätt i läkemedelsbranschen. Resultat: Innan ett företag kan upphandla ett affärssystem måste de identifiera vart i organisationen som de skapar sina värden. Detta kan på ett effektivt sätt göras genom Porters värdekedja. När ett företag vet vart värdena skapas går det specificera vilka processer som ett affärssystem måste stödja. Kravspecifikationen lägger grunden för hur urval, upphandling och implementering kommer gå till väga. Det är viktigt att minimera sin kravspecifikation. Detta skapar underlag för effektivitet i urval, upphandling och implementering. För att uppnå effektiv implementering av affärssystemet är det viktigt att nyckelpersoner blir frikopplade från sina ordinarie arbetsuppgifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallman, Jesper; Denward, Frans and Ertman, Philip
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Affärssystem, Värdekedja, implementering, Kravspecifikation och Crocebo Bio, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1769168
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:33:08
@misc{1769168,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur och varför urval, upphandling och implementering av affärssystem i små och medelstora läkemedelsföretag ser ut som det gör. Vi vill diskutera en mall för små och medelstora läkemedelsföretag väljer affärssystem. Metod: Fallstudien har en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med läkemedelsföretag, med affärssystemsleverantörer och en upphandlingskonsult. Intervjuerna analyserades med anknytning till teorin för att kunna fastställa hur urval, upphandling och implementering av affärssystem ser ut. Litteraturstudie: Teorier hur anskaffningsprocessen av affärssystem ser ut har använts. Vidare har motiven bakom anskaffandet av affärssystem och vad som bör beaktas lyfts fram. Empiri: Det empiriska arbetet utgår ifrån de intervjuer som genomfördes genom våra tre delstudierna. Delstudierna var Marknadsstudien, Konsultstudie A och Konsultstudie B. Genom att analysera informationen intervjuerna gav oss kunde vi fastställa vilka specifika krav som läkemedelbranschen ställde på sina affärssystem. Informationen användes från intervjuerna för att upprätta en rekommendation för hur urval, upphandling och implementering av affärssystem kan ske på ett effektivt sätt i läkemedelsbranschen. Resultat: Innan ett företag kan upphandla ett affärssystem måste de identifiera vart i organisationen som de skapar sina värden. Detta kan på ett effektivt sätt göras genom Porters värdekedja. När ett företag vet vart värdena skapas går det specificera vilka processer som ett affärssystem måste stödja. Kravspecifikationen lägger grunden för hur urval, upphandling och implementering kommer gå till väga. Det är viktigt att minimera sin kravspecifikation. Detta skapar underlag för effektivitet i urval, upphandling och implementering. För att uppnå effektiv implementering av affärssystemet är det viktigt att nyckelpersoner blir frikopplade från sina ordinarie arbetsuppgifter.},
 author    = {Wallman, Jesper and Denward, Frans and Ertman, Philip},
 keyword   = {Affärssystem,Värdekedja,implementering,Kravspecifikation och Crocebo Bio,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Val av affärssystem för små och medelstora läkemedelsföretag},
 year     = {2011},
}