Advanced

Kvinnor och TV-reklam

Ternhem Kotuniak, Julia LU and Egberg, Amanda (2011) MKVA21 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Abstract

Titel: “Kvinnor och TV-reklam”
-En kvalitativ undersökning om unga kvinnliga studenters inställning till TV-reklam
Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap,
Lunds universitet
Kurs: MKV21:4, B-uppsats
Författare: Amanda Egberg, Julia Ternhem Kotuniak
Handledare: Marja Åkerström
Examinator: Fredrik Schoug
Problemområde: Idag finns det inte tillräckligt med kunskap och förståelse över unga kvinnors inställning till TV-reklam. Oftast är det bara reklamen i sig som undersöks. Därför bör TV-reklamen studeras ur ett mottagarperspektiv, där man i en kvalitativ undersökning, får reda på unga kvinnors attityd och tänk kring TV-reklam. Syfte: Syftet är att förstå, förklara och tolka unga kvinnors inställning... (More)
Abstract

Titel: “Kvinnor och TV-reklam”
-En kvalitativ undersökning om unga kvinnliga studenters inställning till TV-reklam
Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap,
Lunds universitet
Kurs: MKV21:4, B-uppsats
Författare: Amanda Egberg, Julia Ternhem Kotuniak
Handledare: Marja Åkerström
Examinator: Fredrik Schoug
Problemområde: Idag finns det inte tillräckligt med kunskap och förståelse över unga kvinnors inställning till TV-reklam. Oftast är det bara reklamen i sig som undersöks. Därför bör TV-reklamen studeras ur ett mottagarperspektiv, där man i en kvalitativ undersökning, får reda på unga kvinnors attityd och tänk kring TV-reklam. Syfte: Syftet är att förstå, förklara och tolka unga kvinnors inställning till TV-reklam, genom att studera sambandet mellan TV-användande och attityd, samt deras värderingar av vad TV-reklamens positiva och negativa sidor är.
Metod: Uppsatsens empiri har samlats in genom djupintervjuer och fältobservationer. Totalt intervjuades tio unga kvinnliga studenter angående deras inställning till TV-reklam. Observationerna genomfördes vid tre olika tillfällen på 16 stycken unga kvinnliga studenter medan de tog del av TV-reklam.
Slutsats: Teorier kunde kopplas till både positiva och negativa effekter på unga kvinnliga studenter som tog del av TV-reklam. Somliga kunde må psykiskt dåligt när de identifierade sig med människor i reklamen, som de inte hade möjlighet att leva upp till i verkliga livet. Samtidigt kunde de som deltog i studien se identifikationen som något positivt, då de kunde drömma sig bort, eller skratta åt roller de kände igen från deras egna liv.
Nyckelord: TV-reklam, kvinnor, identifikation, inställning, identitet, påverkan (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ternhem Kotuniak, Julia LU and Egberg, Amanda
supervisor
organization
alternative title
TV-reklam och kvinnor
course
MKVA21 20102
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
inställning, identifikation, TV-reklam, kvinnobild, identitet, påverkan
language
Swedish
id
1774547
date added to LUP
2011-01-28 13:37:35
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1774547,
 abstract   = {Abstract
 
Titel: “Kvinnor och TV-reklam”
-En kvalitativ undersökning om unga kvinnliga studenters inställning till TV-reklam
Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap,
Lunds universitet
Kurs: MKV21:4, B-uppsats
Författare: Amanda Egberg, Julia Ternhem Kotuniak
Handledare: Marja Åkerström
Examinator: Fredrik Schoug
Problemområde: Idag finns det inte tillräckligt med kunskap och förståelse över unga kvinnors inställning till TV-reklam. Oftast är det bara reklamen i sig som undersöks. Därför bör TV-reklamen studeras ur ett mottagarperspektiv, där man i en kvalitativ undersökning, får reda på unga kvinnors attityd och tänk kring TV-reklam. Syfte: Syftet är att förstå, förklara och tolka unga kvinnors inställning till TV-reklam, genom att studera sambandet mellan TV-användande och attityd, samt deras värderingar av vad TV-reklamens positiva och negativa sidor är.
Metod: Uppsatsens empiri har samlats in genom djupintervjuer och fältobservationer. Totalt intervjuades tio unga kvinnliga studenter angående deras inställning till TV-reklam. Observationerna genomfördes vid tre olika tillfällen på 16 stycken unga kvinnliga studenter medan de tog del av TV-reklam.
Slutsats: Teorier kunde kopplas till både positiva och negativa effekter på unga kvinnliga studenter som tog del av TV-reklam. Somliga kunde må psykiskt dåligt när de identifierade sig med människor i reklamen, som de inte hade möjlighet att leva upp till i verkliga livet. Samtidigt kunde de som deltog i studien se identifikationen som något positivt, då de kunde drömma sig bort, eller skratta åt roller de kände igen från deras egna liv.
Nyckelord: TV-reklam, kvinnor, identifikation, inställning, identitet, påverkan},
 author    = {Ternhem Kotuniak, Julia and Egberg, Amanda},
 keyword   = {inställning,identifikation,TV-reklam,kvinnobild,identitet,påverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnor och TV-reklam},
 year     = {2011},
}