Advanced

En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator

Andersson, Johan; Fieber, Fredric and Faust, Michael (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att utvärdera det resultat APSIM ger, utifrån urvalsstorleken av aktier i simuleringen och huruvida den är en användbar metod inom portföljvalsteorin med hänsyn till mängden data vilken måste förberedas. Metod: Studien är av en kvantitativ, deduktiv metod och baseras på historisk marknads- och aktiedata hämtad ifrån Affärsvärldens Generalindex (AFGX) samt respektive akties utveckling under perioden 2000-2008. Teoretiska perspektiv: Studien behandlar APSIM-metodens bakomliggande teorier och variabler vilka är State/preference-teorin, betavärde, förväntad avkastning, varians, kovarians och riskaversion. Empiri: Studien inriktar sig på den svenska aktiemarknaden under perioden 2000-2007 ur vilken period nödvändiga ingångsdata beräknas... (More)
Syfte: Att utvärdera det resultat APSIM ger, utifrån urvalsstorleken av aktier i simuleringen och huruvida den är en användbar metod inom portföljvalsteorin med hänsyn till mängden data vilken måste förberedas. Metod: Studien är av en kvantitativ, deduktiv metod och baseras på historisk marknads- och aktiedata hämtad ifrån Affärsvärldens Generalindex (AFGX) samt respektive akties utveckling under perioden 2000-2008. Teoretiska perspektiv: Studien behandlar APSIM-metodens bakomliggande teorier och variabler vilka är State/preference-teorin, betavärde, förväntad avkastning, varians, kovarians och riskaversion. Empiri: Studien inriktar sig på den svenska aktiemarknaden under perioden 2000-2007 ur vilken period nödvändiga ingångsdata beräknas för en simulering med APSIM skall kunna genomföras. Resultatet utvärderas genom att granska de, av metoden, sammansatta portföljernas utveckling under börsåret 2008 och hur väl metodens prediktioner stämmer överens med den faktiska portföljernas faktiska utfall. Resultat: Studiens resultat visar att mängden tillgångar i urvalet vid simulering är direkt relaterade till precisionen av de prediktioner utförda av metoden. Detta beror på att värden likt förväntad avkastning och betavärde baseras på tillgångarnas relation till varandra under simuleringen. Följaktligen krävs en stor mängd initial data för att metoden skall kunna utföra precisa prediktioner vilket innebär att en stor mängd tid måste spenderas för att samla in och beräkna ingångsdata. Detta visar således att metoden är av lite nytta för gemene man utan bör ses som ett redskap för professionella investerare. Dock visar resultatet att simuleringen ger en uppfattning om huruvida strategier, baserade riskaversion, är effektiva i olika marknadslägen vilket visade sig stämma under granskningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Johan; Fieber, Fredric and Faust, Michael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktieavkastning, APSIM, Finansiering, Portföljval, Simulering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1774987
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:35:02
@misc{1774987,
 abstract   = {Syfte: Att utvärdera det resultat APSIM ger, utifrån urvalsstorleken av aktier i simuleringen och huruvida den är en användbar metod inom portföljvalsteorin med hänsyn till mängden data vilken måste förberedas. Metod: Studien är av en kvantitativ, deduktiv metod och baseras på historisk marknads- och aktiedata hämtad ifrån Affärsvärldens Generalindex (AFGX) samt respektive akties utveckling under perioden 2000-2008. Teoretiska perspektiv: Studien behandlar APSIM-metodens bakomliggande teorier och variabler vilka är State/preference-teorin, betavärde, förväntad avkastning, varians, kovarians och riskaversion. Empiri: Studien inriktar sig på den svenska aktiemarknaden under perioden 2000-2007 ur vilken period nödvändiga ingångsdata beräknas för en simulering med APSIM skall kunna genomföras. Resultatet utvärderas genom att granska de, av metoden, sammansatta portföljernas utveckling under börsåret 2008 och hur väl metodens prediktioner stämmer överens med den faktiska portföljernas faktiska utfall. Resultat: Studiens resultat visar att mängden tillgångar i urvalet vid simulering är direkt relaterade till precisionen av de prediktioner utförda av metoden. Detta beror på att värden likt förväntad avkastning och betavärde baseras på tillgångarnas relation till varandra under simuleringen. Följaktligen krävs en stor mängd initial data för att metoden skall kunna utföra precisa prediktioner vilket innebär att en stor mängd tid måste spenderas för att samla in och beräkna ingångsdata. Detta visar således att metoden är av lite nytta för gemene man utan bör ses som ett redskap för professionella investerare. Dock visar resultatet att simuleringen ger en uppfattning om huruvida strategier, baserade riskaversion, är effektiva i olika marknadslägen vilket visade sig stämma under granskningen.},
 author    = {Andersson, Johan and Fieber, Fredric and Faust, Michael},
 keyword   = {Aktieavkastning,APSIM,Finansiering,Portföljval,Simulering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator},
 year     = {2011},
}