Advanced

Möt blicken - En studie av gatutidningen Alumas arbete för social förändring och en ny syn på hemlöshet

Wallby, Karin LU (2010) MKVK01 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Wallby, Karin (2010) Möt blicken – En studie av gatutidningen Alumas arbete för social förändring och en ny syn på hemlöshet. Författad vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, hösten 2010.

Gatutidningen Aluma startades i Malmö 2001. Syftet var, likt hos redan existerande gatutidningar, att genom försäljning av tidningen ge hemlösa och socialt exkluderade personer möjlighet till sysselsättning och egen inkomst. Samtidigt avsåg innehållet i tidningen att skapa opinion i frågor kring hemlöshet. Idag har Aluma över hundra aktiva försäljare och tidningen säljs i mellan 12- och 15 000 exemplar varje månad.

Denna studie har ämnat att, utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, utreda hur man... (More)
Wallby, Karin (2010) Möt blicken – En studie av gatutidningen Alumas arbete för social förändring och en ny syn på hemlöshet. Författad vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, hösten 2010.

Gatutidningen Aluma startades i Malmö 2001. Syftet var, likt hos redan existerande gatutidningar, att genom försäljning av tidningen ge hemlösa och socialt exkluderade personer möjlighet till sysselsättning och egen inkomst. Samtidigt avsåg innehållet i tidningen att skapa opinion i frågor kring hemlöshet. Idag har Aluma över hundra aktiva försäljare och tidningen säljs i mellan 12- och 15 000 exemplar varje månad.

Denna studie har ämnat att, utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, utreda hur man på Aluma arbetar för att förändra synen på hemlöshet och att undersöka vilken roll försäljarna har i detta arbete. Ett samtidigt syfte har varit att belysa vilka sociala funktioner Aluma har för sina försäljare.
Studien utvecklades utifrån teorier som problematiserar dagens mediala klimat och journalistikens egentliga roll i samhället, samt utifrån bland annat Jürgen Habermas syn på mediernas roll för opinionsbildning. Genom intervjuer med personal vid Aluma och med försäljarna själva målades en komplex bild av verksamheten upp. De möten mellan försäljaren och köpare som tidningsförsäljningen möjliggör har visat sig vara den kanske viktigaste funktionen, medan möjligheten till opinionsbildning kan anses vara begränsad just för att man agerar i egenskap av gatutidning. Aluma kan på flera sätt betraktas som ett viktigt inslag i försäljarens liv och för hans eller hennes syn på sin situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallby, Karin LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social förändring, Hemlöshet, Identitet, Mediepolitik, Aluma, Opinionsbildning, Politik och massmedia
language
Swedish
id
1776918
date added to LUP
2011-02-07 11:18:24
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1776918,
 abstract   = {Wallby, Karin (2010) Möt blicken – En studie av gatutidningen Alumas arbete för social förändring och en ny syn på hemlöshet. Författad vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, hösten 2010.

Gatutidningen Aluma startades i Malmö 2001. Syftet var, likt hos redan existerande gatutidningar, att genom försäljning av tidningen ge hemlösa och socialt exkluderade personer möjlighet till sysselsättning och egen inkomst. Samtidigt avsåg innehållet i tidningen att skapa opinion i frågor kring hemlöshet. Idag har Aluma över hundra aktiva försäljare och tidningen säljs i mellan 12- och 15 000 exemplar varje månad. 

Denna studie har ämnat att, utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, utreda hur man på Aluma arbetar för att förändra synen på hemlöshet och att undersöka vilken roll försäljarna har i detta arbete. Ett samtidigt syfte har varit att belysa vilka sociala funktioner Aluma har för sina försäljare. 
Studien utvecklades utifrån teorier som problematiserar dagens mediala klimat och journalistikens egentliga roll i samhället, samt utifrån bland annat Jürgen Habermas syn på mediernas roll för opinionsbildning. Genom intervjuer med personal vid Aluma och med försäljarna själva målades en komplex bild av verksamheten upp. De möten mellan försäljaren och köpare som tidningsförsäljningen möjliggör har visat sig vara den kanske viktigaste funktionen, medan möjligheten till opinionsbildning kan anses vara begränsad just för att man agerar i egenskap av gatutidning. Aluma kan på flera sätt betraktas som ett viktigt inslag i försäljarens liv och för hans eller hennes syn på sin situation.},
 author    = {Wallby, Karin},
 keyword   = {Social förändring,Hemlöshet,Identitet,Mediepolitik,Aluma,Opinionsbildning,Politik och massmedia
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möt blicken - En studie av gatutidningen Alumas arbete för social förändring och en ny syn på hemlöshet},
 year     = {2010},
}