Advanced

Control package och strategi - dess samverkan i stora svenska aktiebolag

Eklund, Andreas; Larsson, Eric and Axelsson, Erik (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Control package och strategi – dess samverkan i stora svenska aktiebolag Seminariedatum: 2011-01-14 Kurs: FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Erik Axelsson, Andreas Eklund, Eric Larsson Handledare: Johan Dergård, Rolf Larsson Syfte: Syftet är att undersöka relationen mellan utformningen av svenska aktiebolags control package och dess tillämpade strategi. Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och tillämpar en kvantitativ metod. Teoretiskt perspektiv: Givet syftet med studien tillämpas Miles och Snows strategiska typologi, control package samt tidigare forskning för att analysera empiriska resultat. Empiri: Studien utgår från en kvantitativ insamling av data från 22 företag vilka främst... (More)
Titel: Control package och strategi – dess samverkan i stora svenska aktiebolag Seminariedatum: 2011-01-14 Kurs: FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Erik Axelsson, Andreas Eklund, Eric Larsson Handledare: Johan Dergård, Rolf Larsson Syfte: Syftet är att undersöka relationen mellan utformningen av svenska aktiebolags control package och dess tillämpade strategi. Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och tillämpar en kvantitativ metod. Teoretiskt perspektiv: Givet syftet med studien tillämpas Miles och Snows strategiska typologi, control package samt tidigare forskning för att analysera empiriska resultat. Empiri: Studien utgår från en kvantitativ insamling av data från 22 företag vilka främst redovisas genom grafer och tabeller. Slutsats: Studien påvisar att det finns ett antal starka samband mellan ett företags utformning av dess control package och tillämpade strategi. Företag klassificerade som Defenders tenderade att fokusera på långsiktiga handlingsplaner och denna långsiktighet återspeglades även i dess belöningssystem. Vidare fann vi att Defenders i viss utsträckning tillämpade administrativ styrning i verksamheten. Gällande företag klassificerade som Prospectors fann vi att dessa nyttjade detaljrika mål inom det kortsiktiga planeringsområdet samt att Prospectors inom det cybernetiska området tillämpade budget som ett instrument för att styra verksamheten. Beträffande det kulturella området fann vi inga starka samband från vilka några generella slutsatser kunde genereras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Andreas; Larsson, Eric and Axelsson, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Control package, management control systems, strategi, Defender, Prospector, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1779583
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:31:22
@misc{1779583,
 abstract   = {Titel: Control package och strategi – dess samverkan i stora svenska aktiebolag Seminariedatum: 2011-01-14 Kurs: FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Erik Axelsson, Andreas Eklund, Eric Larsson Handledare: Johan Dergård, Rolf Larsson Syfte: Syftet är att undersöka relationen mellan utformningen av svenska aktiebolags control package och dess tillämpade strategi. Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och tillämpar en kvantitativ metod. Teoretiskt perspektiv: Givet syftet med studien tillämpas Miles och Snows strategiska typologi, control package samt tidigare forskning för att analysera empiriska resultat. Empiri: Studien utgår från en kvantitativ insamling av data från 22 företag vilka främst redovisas genom grafer och tabeller. Slutsats: Studien påvisar att det finns ett antal starka samband mellan ett företags utformning av dess control package och tillämpade strategi. Företag klassificerade som Defenders tenderade att fokusera på långsiktiga handlingsplaner och denna långsiktighet återspeglades även i dess belöningssystem. Vidare fann vi att Defenders i viss utsträckning tillämpade administrativ styrning i verksamheten. Gällande företag klassificerade som Prospectors fann vi att dessa nyttjade detaljrika mål inom det kortsiktiga planeringsområdet samt att Prospectors inom det cybernetiska området tillämpade budget som ett instrument för att styra verksamheten. Beträffande det kulturella området fann vi inga starka samband från vilka några generella slutsatser kunde genereras.},
 author    = {Eklund, Andreas and Larsson, Eric and Axelsson, Erik},
 keyword   = {Control package,management control systems,strategi,Defender,Prospector,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Control package och strategi - dess samverkan i stora svenska aktiebolag},
 year     = {2011},
}