Advanced

Förståelse och dess inverkan på kunskapsspridning i kunskapsföretag

Binder, Olga and Madeling, Ellen (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att beskriva och analysera de anställdas förståelse för kunskapskanaler inom kunskapsföretag samt vilka konsekvenser detta får för företaget. Studien har en abduktiv ansats där primärdata främst samlats in genom en kvalitativ fallstudie. Intervjuobjekten är medarbetare på fallföretaget Ernst & Young och primärdata är insamlad genom tio semistrukturerade intervjuer.
Det empiriska materialet är analyserat med hjälp av det teoretiska ramverket som grundar sig i teorier kring Knowledge management, Kunskapsöverföring samt Förståelse. Studiens resultat visar att medarbetarnas förståelse för organsiationens kunskapskanaler har stor inverkan på medarbetarnas användande av dessa. Detta resulterar i sin tur i att... (More)
Syftet med studien är att beskriva och analysera de anställdas förståelse för kunskapskanaler inom kunskapsföretag samt vilka konsekvenser detta får för företaget. Studien har en abduktiv ansats där primärdata främst samlats in genom en kvalitativ fallstudie. Intervjuobjekten är medarbetare på fallföretaget Ernst & Young och primärdata är insamlad genom tio semistrukturerade intervjuer.
Det empiriska materialet är analyserat med hjälp av det teoretiska ramverket som grundar sig i teorier kring Knowledge management, Kunskapsöverföring samt Förståelse. Studiens resultat visar att medarbetarnas förståelse för organsiationens kunskapskanaler har stor inverkan på medarbetarnas användande av dessa. Detta resulterar i sin tur i att kunskapspridningen kan hämmas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Binder, Olga and Madeling, Ellen
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Knowledge management, Förståelse, Kunskapsspridning, Kunskapsföretag, Kunskapskanaler, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1779595
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:34:11
@misc{1779595,
 abstract   = {Syftet med studien är att beskriva och analysera de anställdas förståelse för kunskapskanaler inom kunskapsföretag samt vilka konsekvenser detta får för företaget. Studien har en abduktiv ansats där primärdata främst samlats in genom en kvalitativ fallstudie. Intervjuobjekten är medarbetare på fallföretaget Ernst & Young och primärdata är insamlad genom tio semistrukturerade intervjuer.
Det empiriska materialet är analyserat med hjälp av det teoretiska ramverket som grundar sig i teorier kring Knowledge management, Kunskapsöverföring samt Förståelse. Studiens resultat visar att medarbetarnas förståelse för organsiationens kunskapskanaler har stor inverkan på medarbetarnas användande av dessa. Detta resulterar i sin tur i att kunskapspridningen kan hämmas.},
 author    = {Binder, Olga and Madeling, Ellen},
 keyword   = {Knowledge management,Förståelse,Kunskapsspridning,Kunskapsföretag,Kunskapskanaler,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förståelse och dess inverkan på kunskapsspridning i kunskapsföretag},
 year     = {2011},
}