Advanced

Kan bäst bli bättre? En studie i hur en dominant aktör på en mogen marknad bör agera

Jalal, Viann; Jansson, Carl and Holmberg, Erik (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att utreda huruvida en dominant aktör kan växa trots att den aktuella branschen är mogen. Vi har genomfört en fallstudie utifrån en kvalitativ ansats. Fallstudien har baserats på semistrukturerade intervjuer och empirisk faktainsamling av tryckta och elektroniska källor. Vi har använt oss av välkända teorier inom det strategiska forskningsområdet rörande bland annat dominant strategi och branschstruktur. Empirin bygger på intervjuer med informationschefen på fallföretaget samt insamlad data från relevanta tryckta och elektroniska källor. Vi har i vår undersökning kommit fram till att dominanta aktörer på mogna marknader ska försöka utveckla branschgränserna samt betrakta substituerande branscher som konkurrenter... (More)
Syftet med denna studie är att utreda huruvida en dominant aktör kan växa trots att den aktuella branschen är mogen. Vi har genomfört en fallstudie utifrån en kvalitativ ansats. Fallstudien har baserats på semistrukturerade intervjuer och empirisk faktainsamling av tryckta och elektroniska källor. Vi har använt oss av välkända teorier inom det strategiska forskningsområdet rörande bland annat dominant strategi och branschstruktur. Empirin bygger på intervjuer med informationschefen på fallföretaget samt insamlad data från relevanta tryckta och elektroniska källor. Vi har i vår undersökning kommit fram till att dominanta aktörer på mogna marknader ska försöka utveckla branschgränserna samt betrakta substituerande branscher som konkurrenter för att nå tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jalal, Viann; Jansson, Carl and Holmberg, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategi, Mogen marknad, Dominant aktör, Marknadslivscykel, Branschstruktur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1779600
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:37:49
@misc{1779600,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att utreda huruvida en dominant aktör kan växa trots att den aktuella branschen är mogen. Vi har genomfört en fallstudie utifrån en kvalitativ ansats. Fallstudien har baserats på semistrukturerade intervjuer och empirisk faktainsamling av tryckta och elektroniska källor. Vi har använt oss av välkända teorier inom det strategiska forskningsområdet rörande bland annat dominant strategi och branschstruktur. Empirin bygger på intervjuer med informationschefen på fallföretaget samt insamlad data från relevanta tryckta och elektroniska källor. Vi har i vår undersökning kommit fram till att dominanta aktörer på mogna marknader ska försöka utveckla branschgränserna samt betrakta substituerande branscher som konkurrenter för att nå tillväxt.},
 author    = {Jalal, Viann and Jansson, Carl and Holmberg, Erik},
 keyword   = {Strategi,Mogen marknad,Dominant aktör,Marknadslivscykel,Branschstruktur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan bäst bli bättre? En studie i hur en dominant aktör på en mogen marknad bör agera},
 year     = {2011},
}