Advanced

Tjänsteförsäljning företag-till-företag - En studie på bemanningsbranschen

Jönsson, Karolin and Larsson, Amelie (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Tjänsteförsäljning företag-till-företag – En studie på bemanningsbranschen Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKP01, Strategi, Examensarbete magisternivå, 15 hp
Författare: Karolin Jönsson och Amelie Larsson
Handledare: Ola Mattisson
Fem nyckelord: Tjänsteförsäljning, bemanningsföretag, tjänstekvalitet, relationer, flexibilitet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en teoretisk referensram för att beskriva och analysera centrala faktorer vid tjänsteförsäljning företag-till-företag. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att tillämpa en kvalitativ ansats. Primärdata har insamlats i form av semistrukturerade intervjuer med tre fallföretag samt från två individer med insyn i... (More)
Examensarbetets titel: Tjänsteförsäljning företag-till-företag – En studie på bemanningsbranschen Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKP01, Strategi, Examensarbete magisternivå, 15 hp
Författare: Karolin Jönsson och Amelie Larsson
Handledare: Ola Mattisson
Fem nyckelord: Tjänsteförsäljning, bemanningsföretag, tjänstekvalitet, relationer, flexibilitet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en teoretisk referensram för att beskriva och analysera centrala faktorer vid tjänsteförsäljning företag-till-företag. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att tillämpa en kvalitativ ansats. Primärdata har insamlats i form av semistrukturerade intervjuer med tre fallföretag samt från två individer med insyn i bemanningsbranschen.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram består av Porters generiska strategier, därefter följer en av beskrivning av tjänstebegreppet, kunskapsföretag och serviceföretag, tjänstekvalitetskriterier och relationsperspektivet. Empiri: Den insamlade empirin består främst av primärdata i form av intervjuer med respondenter med befattningar inom bemanningsföretagen Manpower, Poolia och StudentConsulting. Därtill har intervjuer genomförts med två respondenter med insyn i bemanningsbranschen. Slutsatser: Författarna har identifierat följande faktorer som centrala för bemanningsföretags försäljning: att skapa kundrelationer, leverera tjänster med hög teknisk kvalitet, agera tillgängligt och flexibelt, uppträda tillförlitligt och pålitligt, aktivt arbeta med rättelser samt förmedla ett fördelaktigt rykte och trovärdighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Karolin and Larsson, Amelie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Tjänsteförsäljning, bemanningsföretag, tjänstekvalitet, relationer, flexibilitet., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1779622
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:34:43
@misc{1779622,
 abstract   = {Examensarbetets titel:	Tjänsteförsäljning företag-till-företag – En studie på bemanningsbranschen Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKP01, Strategi, Examensarbete magisternivå, 15 hp
Författare: Karolin Jönsson och Amelie Larsson
Handledare: Ola Mattisson
Fem nyckelord: Tjänsteförsäljning, bemanningsföretag, tjänstekvalitet, relationer, flexibilitet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en teoretisk referensram för att beskriva och analysera centrala faktorer vid tjänsteförsäljning företag-till-företag. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har författarna valt att tillämpa en kvalitativ ansats. Primärdata har insamlats i form av semistrukturerade intervjuer med tre fallföretag samt från två individer med insyn i bemanningsbranschen.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram består av Porters generiska strategier, därefter följer en av beskrivning av tjänstebegreppet, kunskapsföretag och serviceföretag, tjänstekvalitetskriterier och relationsperspektivet. Empiri: Den insamlade empirin består främst av primärdata i form av intervjuer med respondenter med befattningar inom bemanningsföretagen Manpower, Poolia och StudentConsulting. Därtill har intervjuer genomförts med två respondenter med insyn i bemanningsbranschen. Slutsatser: Författarna har identifierat följande faktorer som centrala för bemanningsföretags försäljning: att skapa kundrelationer, leverera tjänster med hög teknisk kvalitet, agera tillgängligt och flexibelt, uppträda tillförlitligt och pålitligt, aktivt arbeta med rättelser samt förmedla ett fördelaktigt rykte och trovärdighet.},
 author    = {Jönsson, Karolin and Larsson, Amelie},
 keyword   = {Tjänsteförsäljning,bemanningsföretag,tjänstekvalitet,relationer,flexibilitet.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tjänsteförsäljning företag-till-företag - En studie på bemanningsbranschen},
 year     = {2011},
}