Advanced

Interorganisatoriska Relationer: En fallstudie av AB Electrolux

Krysander, Niklas and Hermelin, Gustav (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund:En ökad globalisering och hårdnad internationell konkurrens har medfört att styrning och kontroll av interorganisatoriska relationer har ökat i betydelse. Dessa relationer är komplexa i sin natur och därför svåra att styra men görs detta effektivt kommer också organisationerna stärka sin position på marknaden genom ökad konkurrenskraft. Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera hur vårt fallföretag arbetar med olika styrmedel i relationer med sina leverantörer för att effektivisera sin verksamhet Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer. Ett induktivt metodval har styrt arbetet där författarna utgått från empiri för att sedan applicera teorier och modeller. Teoretiska... (More)
Bakgrund:En ökad globalisering och hårdnad internationell konkurrens har medfört att styrning och kontroll av interorganisatoriska relationer har ökat i betydelse. Dessa relationer är komplexa i sin natur och därför svåra att styra men görs detta effektivt kommer också organisationerna stärka sin position på marknaden genom ökad konkurrenskraft. Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera hur vårt fallföretag arbetar med olika styrmedel i relationer med sina leverantörer för att effektivisera sin verksamhet Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer. Ett induktivt metodval har styrt arbetet där författarna utgått från empiri för att sedan applicera teorier och modeller. Teoretiska perspektiv: Studien bygger på forskning kring interorganisatoriska relationer med utgångspunkt i transaktionskostnadekonomi och agentteori. Det teoretiska ramverket kompleteras av teori kring styrning. Empiri: Den empiriska grunden baserar sig på tre intervjuer och mailkorrespondens med Henrik Dahlström och Ola Billing men också på data från Electrolux webbplats. Slutsatser: Författarna har funnit att Electrolux använder sig av en mix av kontroll och styrmetoder i relationerna med deras leverantörer. I enlighet med teorin har Electrolux styrmetoder haft positiva effekter för relationerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krysander, Niklas and Hermelin, Gustav
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Interorganisatoriska relationer, Electrolux, Leverantörer, Styrmedel, Kontroll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1779639
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:31:53
@misc{1779639,
 abstract   = {Bakgrund:En ökad globalisering och hårdnad internationell konkurrens har medfört att styrning och kontroll av interorganisatoriska relationer har ökat i betydelse. Dessa relationer är komplexa i sin natur och därför svåra att styra men görs detta effektivt kommer också organisationerna stärka sin position på marknaden genom ökad konkurrenskraft. Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera hur vårt fallföretag arbetar med olika styrmedel i relationer med sina leverantörer för att effektivisera sin verksamhet Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer. Ett induktivt metodval har styrt arbetet där författarna utgått från empiri för att sedan applicera teorier och modeller. Teoretiska perspektiv: Studien bygger på forskning kring interorganisatoriska relationer med utgångspunkt i transaktionskostnadekonomi och agentteori. Det teoretiska ramverket kompleteras av teori kring styrning. Empiri: Den empiriska grunden baserar sig på tre intervjuer och mailkorrespondens med Henrik Dahlström och Ola Billing men också på data från Electrolux webbplats. Slutsatser: Författarna har funnit att Electrolux använder sig av en mix av kontroll och styrmetoder i relationerna med deras leverantörer. I enlighet med teorin har Electrolux styrmetoder haft positiva effekter för relationerna.},
 author    = {Krysander, Niklas and Hermelin, Gustav},
 keyword   = {Interorganisatoriska relationer,Electrolux,Leverantörer,Styrmedel,Kontroll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interorganisatoriska Relationer: En fallstudie av AB Electrolux},
 year     = {2011},
}