Advanced

Ledarstilens betydelse för kreativa organisationsklimat och arbetsrelaterad känsla av sammanhang

Brossing, Magdalena LU and Sjövall, Solveig LU (2011) PSYK01 20102
Department of Psychology
Abstract
The aim of this thesis was to examine the relationship between leadership style and creative organizational climate. The aim was also to examine the relation between leadership style and work-related sense of coherence. The material for our study has been part of a project at the University of Lund, aimed to study organizational conditions for creativity and innovation. The information was gathered through a webbased survey. The sample consisted of 528 participants from a public sector in southern part of Sweden. Out of these 224 questionnaires were returned. A random selection was done, consisting of 100 participants with an distribution of 51% women and 49% men. Three questionnaires were used for the study; the leadership style... (More)
The aim of this thesis was to examine the relationship between leadership style and creative organizational climate. The aim was also to examine the relation between leadership style and work-related sense of coherence. The material for our study has been part of a project at the University of Lund, aimed to study organizational conditions for creativity and innovation. The information was gathered through a webbased survey. The sample consisted of 528 participants from a public sector in southern part of Sweden. Out of these 224 questionnaires were returned. A random selection was done, consisting of 100 participants with an distribution of 51% women and 49% men. Three questionnaires were used for the study; the leadership style questionnaire CPE (Change, Production, Employee-centered leadership style), the creative organizational questionnaire CCQ (Creative Climate Questionnaire) and the WSOC questionnaire (Work-related Sense Of Coherence).
The results of the study indicated that the employee-centered leadership style is highly correlated with the creative organizational climate. The employee-centered leadership style as well as the production-centered leadership style showed a high significant relation with the Work-related Sense Of Coherence. The result for the creative organizational climate indicated a high value, which was higher than the defined standard for a creative climate in general.Keywords: Leadership style, Creative organizational climate, Work-related Sense Of Coherence (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka ledarstilens samband med organisationens kreativa klimat. Studien avsåg även att undersöka sambandet mellan ledarstil och känsla av sammanhang på arbetet. Data inhämtades via ett pågående forskningsprojekt, vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet, med syfte att kartlägga organisatoriska förutsättningar för kreativitet och innovation. Material samlades in genom en surveyundersökning hos en offentlig verksamhet i Sydsverige. Totalt antal deltagare var 528 personer, varav svar erhölls från 224 personer. Utifrån dessa gjordes ett slumpmässigt urval på 100 personer, med en fördelning på 51% kvinnor och 49% män. Frågeformuläret som använts vid mätningen av ledarstil var CPE-modellen... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka ledarstilens samband med organisationens kreativa klimat. Studien avsåg även att undersöka sambandet mellan ledarstil och känsla av sammanhang på arbetet. Data inhämtades via ett pågående forskningsprojekt, vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet, med syfte att kartlägga organisatoriska förutsättningar för kreativitet och innovation. Material samlades in genom en surveyundersökning hos en offentlig verksamhet i Sydsverige. Totalt antal deltagare var 528 personer, varav svar erhölls från 224 personer. Utifrån dessa gjordes ett slumpmässigt urval på 100 personer, med en fördelning på 51% kvinnor och 49% män. Frågeformuläret som använts vid mätningen av ledarstil var CPE-modellen (Change, Production, Employee-centered leadership style). Vid mätningen av organisationsklimatet användes CCQ-modellen (Creative Climate Questionnaire). Frågeformuläret som använts för att mäta känsla av sammanhang på arbetet var WSOC-modellen (Work-related Sense Of Coherence).
Den slutgiltiga analysen visade att den relationsorienterade ledarstilen hade högst signifikans på det kreativa organisationsklimatet. Den arbetsrelaterade känslan av sammanhang visade
att den relations- och produktionsorienterade ledarstilen hade högst signifikant samband. Resultatet för det totala kreativa organisationsklimatet visade ett högt värde som låg över värdet, för vad som generellt definierar ett innovativt arbetsklimat.Nyckelord: ledarstil, kreativt organisationsklimat, känsla av sammanhang på arbetet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brossing, Magdalena LU and Sjövall, Solveig LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
känsla av sammanhang på arbetet, kreativt organisationsklimat, ledarstil
language
Swedish
id
1780022
date added to LUP
2011-02-10 15:33:08
date last changed
2011-02-10 15:33:08
@misc{1780022,
 abstract   = {The aim of this thesis was to examine the relationship between leadership style and creative organizational climate. The aim was also to examine the relation between leadership style and work-related sense of coherence. The material for our study has been part of a project at the University of Lund, aimed to study organizational conditions for creativity and innovation. The information was gathered through a webbased survey. The sample consisted of 528 participants from a public sector in southern part of Sweden. Out of these 224 questionnaires were returned. A random selection was done, consisting of 100 participants with an distribution of 51% women and 49% men. Three questionnaires were used for the study; the leadership style questionnaire CPE (Change, Production, Employee-centered leadership style), the creative organizational questionnaire CCQ (Creative Climate Questionnaire) and the WSOC questionnaire (Work-related Sense Of Coherence).
The results of the study indicated that the employee-centered leadership style is highly correlated with the creative organizational climate. The employee-centered leadership style as well as the production-centered leadership style showed a high significant relation with the Work-related Sense Of Coherence. The result for the creative organizational climate indicated a high value, which was higher than the defined standard for a creative climate in general.Keywords: Leadership style, Creative organizational climate, Work-related Sense Of Coherence},
 author    = {Brossing, Magdalena and Sjövall, Solveig},
 keyword   = {känsla av sammanhang på arbetet,kreativt organisationsklimat,ledarstil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarstilens betydelse för kreativa organisationsklimat och arbetsrelaterad känsla av sammanhang},
 year     = {2011},
}