Advanced

De kritiska faktorerna vid implementering av Lean - en fallstudie på SCA Packaging

Pavic, Morena and Rosenqvist, Rickard (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: De kritiska faktorerna vid implementering av Lean – en fallstudie på SCA Packaging Seminariedatum: 14 januari 2010 Kurs: FEKP01, Examensarbete i företagsekonomi på magisternivå, 15 högskolepoäng. Författare: Morena Pavic och Rickard Rosenqvist Handledare: Thomas Kalling Fem nyckelord: Lean, organisationsförändring, rationaliseringsprogram, kritiska faktorer, kulturförändring Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för Lean och belysa de kritiska faktorerna vid implementering av Lean. I detta syfte ligger att utveckla ett teoretiskt ramverk och om möjligt utveckla detta utifrån empirin. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av SCA Packaging med en abduktiv ansats. Inledningsvis har ett teoretiskt ramverk tagits... (More)
Titel: De kritiska faktorerna vid implementering av Lean – en fallstudie på SCA Packaging Seminariedatum: 14 januari 2010 Kurs: FEKP01, Examensarbete i företagsekonomi på magisternivå, 15 högskolepoäng. Författare: Morena Pavic och Rickard Rosenqvist Handledare: Thomas Kalling Fem nyckelord: Lean, organisationsförändring, rationaliseringsprogram, kritiska faktorer, kulturförändring Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för Lean och belysa de kritiska faktorerna vid implementering av Lean. I detta syfte ligger att utveckla ett teoretiskt ramverk och om möjligt utveckla detta utifrån empirin. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av SCA Packaging med en abduktiv ansats. Inledningsvis har ett teoretiskt ramverk tagits fram utifrån detta har semistrukturerade intervjuer och enkäter genomförts med personer som arbetar med implementering av Lean på SCA Packaging. Nästa steg har varit att utveckla det teoretiska ramverket utifrån den empiriska förståelsen. Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram består inledningsvis av en presentation av vad Lean innebär. De huvudsakliga teoretiska perspektiven har varit teorier kring förändringsprojekt och förändringsarbete. I detta omfattas teori kring ledarskap och de strategiska incitamenten i förändringsprojekt. Vidare teoretiska perspektiv är faktorer som spelar in vid förändringsprojekt generellt i förhållande till organisationskultur, team och motivation. Empiri: Empiri är grundad på intervjuer och enkäter som är genomförda med personer som arbetar med att implementera Lean för att lyfta fram deras perspektiv och förståelse av de kritiska faktorerna vid implementering av Lean. Internt presentationsmaterial för SCA Packagings Lean-tranformationer samt en rapport som belyser ledarskapsarbetet vid implementering av Lean skriven av en av respondenterna inkluderas också i empirin. Slutsats: Resultatet av studien visar sju kritiska områden som är viktiga vid implementering av Lean. Resultatet är också en modell som illustrerar olika dimensioner av förändringen utifrån hur incitament och framgång mäts och till vilken grad förändringen ses som kulturell respektive strukturell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pavic, Morena and Rosenqvist, Rickard
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Lean, organisationsförändring, rationaliseringsprogram, kritiska faktorer, kulturförändring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1781887
date added to LUP
2011-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:32:25
@misc{1781887,
 abstract   = {Titel: De kritiska faktorerna vid implementering av Lean – en fallstudie på SCA Packaging Seminariedatum: 14 januari 2010 Kurs: FEKP01, Examensarbete i företagsekonomi på magisternivå, 15 högskolepoäng. Författare: Morena Pavic och Rickard Rosenqvist Handledare: Thomas Kalling Fem nyckelord: Lean, organisationsförändring, rationaliseringsprogram, kritiska faktorer, kulturförändring Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för Lean och belysa de kritiska faktorerna vid implementering av Lean. I detta syfte ligger att utveckla ett teoretiskt ramverk och om möjligt utveckla detta utifrån empirin. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av SCA Packaging med en abduktiv ansats. Inledningsvis har ett teoretiskt ramverk tagits fram utifrån detta har semistrukturerade intervjuer och enkäter genomförts med personer som arbetar med implementering av Lean på SCA Packaging. Nästa steg har varit att utveckla det teoretiska ramverket utifrån den empiriska förståelsen. Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram består inledningsvis av en presentation av vad Lean innebär. De huvudsakliga teoretiska perspektiven har varit teorier kring förändringsprojekt och förändringsarbete. I detta omfattas teori kring ledarskap och de strategiska incitamenten i förändringsprojekt. Vidare teoretiska perspektiv är faktorer som spelar in vid förändringsprojekt generellt i förhållande till organisationskultur, team och motivation. Empiri: Empiri är grundad på intervjuer och enkäter som är genomförda med personer som arbetar med att implementera Lean för att lyfta fram deras perspektiv och förståelse av de kritiska faktorerna vid implementering av Lean. Internt presentationsmaterial för SCA Packagings Lean-tranformationer samt en rapport som belyser ledarskapsarbetet vid implementering av Lean skriven av en av respondenterna inkluderas också i empirin. Slutsats: Resultatet av studien visar sju kritiska områden som är viktiga vid implementering av Lean. Resultatet är också en modell som illustrerar olika dimensioner av förändringen utifrån hur incitament och framgång mäts och till vilken grad förändringen ses som kulturell respektive strukturell.},
 author    = {Pavic, Morena and Rosenqvist, Rickard},
 keyword   = {Lean,organisationsförändring,rationaliseringsprogram,kritiska faktorer,kulturförändring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De kritiska faktorerna vid implementering av Lean - en fallstudie på SCA Packaging},
 year     = {2011},
}