Advanced

Kreditrisk - En redogörelse för kreditriskens utveckling i SEB och Swedbank mellan 2005-2009

Johansson, Erik; Hoffer, Gustav and Palmquist, Filip (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka SEB:s och Swedbanks mellan 2005-2009 och belysa huruvida lagstiftning och finanskrisen påverkat deras kreditrisk. Metod: Vi kommer använda oss av den kvantitativa metoden med vissa element av den kvalitativa metoden. Vidare används en deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Moral Hazard, kapitalbuffertsteorin Empiri: Empirin bygger på insamlat material från SEB och Swedbanks årsredovisningar. Dessa behandlas var för sig och utgör tillsammans med omvärldsfaktorer den empiriska grunden. Slutsats: Kreditrisken i SEB och Swedbank har inte påverkats nämnvärt av förändrad lagstiftning kring kapitaltäckning. Konjunkturen och kreditrisken har, med få undantag, haft en positiv korrelering. Kreditrisken har emellertid... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka SEB:s och Swedbanks mellan 2005-2009 och belysa huruvida lagstiftning och finanskrisen påverkat deras kreditrisk. Metod: Vi kommer använda oss av den kvantitativa metoden med vissa element av den kvalitativa metoden. Vidare används en deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Moral Hazard, kapitalbuffertsteorin Empiri: Empirin bygger på insamlat material från SEB och Swedbanks årsredovisningar. Dessa behandlas var för sig och utgör tillsammans med omvärldsfaktorer den empiriska grunden. Slutsats: Kreditrisken i SEB och Swedbank har inte påverkats nämnvärt av förändrad lagstiftning kring kapitaltäckning. Konjunkturen och kreditrisken har, med få undantag, haft en positiv korrelering. Kreditrisken har emellertid visat viss eftersläpning mot konjunkturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Erik; Hoffer, Gustav and Palmquist, Filip
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreditrisk, utlåning, Basel II, Baltikum, finanskrisen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1781892
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:35:27
@misc{1781892,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka SEB:s och Swedbanks mellan 2005-2009 och belysa huruvida lagstiftning och finanskrisen påverkat deras kreditrisk. Metod: Vi kommer använda oss av den kvantitativa metoden med vissa element av den kvalitativa metoden. Vidare används en deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Moral Hazard, kapitalbuffertsteorin Empiri: Empirin bygger på insamlat material från SEB och Swedbanks årsredovisningar. Dessa behandlas var för sig och utgör tillsammans med omvärldsfaktorer den empiriska grunden. Slutsats: Kreditrisken i SEB och Swedbank har inte påverkats nämnvärt av förändrad lagstiftning kring kapitaltäckning. Konjunkturen och kreditrisken har, med få undantag, haft en positiv korrelering. Kreditrisken har emellertid visat viss eftersläpning mot konjunkturen.},
 author    = {Johansson, Erik and Hoffer, Gustav and Palmquist, Filip},
 keyword   = {Kreditrisk,utlåning,Basel II,Baltikum,finanskrisen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreditrisk - En redogörelse för kreditriskens utveckling i SEB och Swedbank mellan 2005-2009},
 year     = {2011},
}