Advanced

Efter universitetsinkubatorn – En uppföljningsstudie av företag som suttit i universitetsinkubatorn VentureLab.

Campos, Camilo; Gibrand, Henrik and Jansson, Fredrik (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om kopplingen mellan hur företag utvecklas efter sin tid i en universitetsinkubator och det faktum att de suttit i en universitetsinkubator. Metod: Denna studie är gjord i enlighet med det som kallas för kvalitativ forskning. Det empiriska underlaget har inhämtats via semistrukturerade intervjuer med respondenter från våra valda analysenheter. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av flera viktiga teoretiska begrepp inom ramarna för det akademiska fältet entreprenörskap och innovation. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på intervjuer med fem företag som tidigare har suttit i universitetsinkubatorn VentureLab och som idag är aktiebolag. De tillfrågade företagens... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om kopplingen mellan hur företag utvecklas efter sin tid i en universitetsinkubator och det faktum att de suttit i en universitetsinkubator. Metod: Denna studie är gjord i enlighet med det som kallas för kvalitativ forskning. Det empiriska underlaget har inhämtats via semistrukturerade intervjuer med respondenter från våra valda analysenheter. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av flera viktiga teoretiska begrepp inom ramarna för det akademiska fältet entreprenörskap och innovation. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på intervjuer med fem företag som tidigare har suttit i universitetsinkubatorn VentureLab och som idag är aktiebolag. De tillfrågade företagens erfarenheter och upplevelser om sin tid i och efter universitetsinkubatorn VentureLab är centrala i det empiriska underlaget. Resultat: Resultaten visar att lärdomar från tiden i inkubatorn har bidragit på ett konkret sätt till företagens formativa process. Gällande nätverk visar resultaten att den sociala grupp, med dess gemenskap, som VentureLab utgör har haft en positiv och inspirerande effekt på företagen. Gällande finansiering visar resultaten att bootstrapping är det finansieringsalternativ som har förekommit i flest fall bland företagen och att detta kan sägas ha en koppling till att företagen suttit i VentureLab. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Campos, Camilo; Gibrand, Henrik and Jansson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
finansiering, nätverk, kunskap, VentureLab, universitetsinkubatorer
language
Swedish
id
1781898
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:36:27
@misc{1781898,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om kopplingen mellan hur företag utvecklas efter sin tid i en universitetsinkubator och det faktum att de suttit i en universitetsinkubator. Metod: Denna studie är gjord i enlighet med det som kallas för kvalitativ forskning. Det empiriska underlaget har inhämtats via semistrukturerade intervjuer med respondenter från våra valda analysenheter. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av flera viktiga teoretiska begrepp inom ramarna för det akademiska fältet entreprenörskap och innovation. Empiri: Studiens empiriska underlag bygger på intervjuer med fem företag som tidigare har suttit i universitetsinkubatorn VentureLab och som idag är aktiebolag. De tillfrågade företagens erfarenheter och upplevelser om sin tid i och efter universitetsinkubatorn VentureLab är centrala i det empiriska underlaget. Resultat: Resultaten visar att lärdomar från tiden i inkubatorn har bidragit på ett konkret sätt till företagens formativa process. Gällande nätverk visar resultaten att den sociala grupp, med dess gemenskap, som VentureLab utgör har haft en positiv och inspirerande effekt på företagen. Gällande finansiering visar resultaten att bootstrapping är det finansieringsalternativ som har förekommit i flest fall bland företagen och att detta kan sägas ha en koppling till att företagen suttit i VentureLab.},
 author    = {Campos, Camilo and Gibrand, Henrik and Jansson, Fredrik},
 keyword   = {finansiering,nätverk,kunskap,VentureLab,universitetsinkubatorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efter universitetsinkubatorn – En uppföljningsstudie av företag som suttit i universitetsinkubatorn VentureLab.},
 year     = {2011},
}