Advanced

Vad säger Lill-Zlatan, småpappor och älgbrorsor till barn och vuxna?

Jarlung, Ann-Christin LU and Hvistendahl, Daniel (2011) MKVK02 20101
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Vårt intresse för barnböcker har gett oss en insikt om hur viktigt det är att ta upp ämnen som kan visa en ung människas väg mot en egen identitet i ett samhälle som gärna vill stöpa oss i bestämda former. Utifrån detta perspektiv har vi gjort valet att analysera en barnboksvärld hos en av Sveriges idag mest populära barnboksförfattarinnor, Pija Lindenbaum, som har blivit uppmärksammad för att hon i sitt skrivande står för ett nytt tänkande och bryter mot vedertagna konventioner. Det finns mycket att skriva inom ämnet identitetsskapande, men vi har valt kategorin kön och genus och att analysera denna utifrån ett normkritiskt perspektiv där vi ställt frågor till de utvalda böckerna enligt en bestämd frågemall. I analysen av hur både barn... (More)
Vårt intresse för barnböcker har gett oss en insikt om hur viktigt det är att ta upp ämnen som kan visa en ung människas väg mot en egen identitet i ett samhälle som gärna vill stöpa oss i bestämda former. Utifrån detta perspektiv har vi gjort valet att analysera en barnboksvärld hos en av Sveriges idag mest populära barnboksförfattarinnor, Pija Lindenbaum, som har blivit uppmärksammad för att hon i sitt skrivande står för ett nytt tänkande och bryter mot vedertagna konventioner. Det finns mycket att skriva inom ämnet identitetsskapande, men vi har valt kategorin kön och genus och att analysera denna utifrån ett normkritiskt perspektiv där vi ställt frågor till de utvalda böckerna enligt en bestämd frågemall. I analysen av hur både barn och vuxna presenteras i barnböckerna knyts teorier från Yvonne Hirdman, Bronwyn Davies och Judith Butler via Fanny Ambjörnsson som alla ser på kön och genus kan tolkas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det vi har kunnat utläsa är att Lindenbaum både befäster och utmanar de rådande normerna och att det med åren har växt fram en större medvetenhet om kön och genus i barns utvecklande av sin identitet i hennes författarskap. Alla påverkas av kulturen, erfarenheter och uppväxtmiljö och det samhälle som vi alla är en del av. Barn påverkas av vad de ser och uppfattar i barnböckerna tillsammans med vad som sker i runt omkring i uppväxtmiljön. Vi undersöker valda barnböcker som blir berättade för mestadels en åldersgrupp mellan 3-6 år.

Som en vidare diskussion till vår uppsats är det viktigt, främst för barnboksförfattaren, men också för föräldrar att förhålla sig kritiska vid skapandet respektive konsumeringen av barnböcker i syfte att vidga barnets vyer i skapandet av ett mer tolerant framtida samhälle. Det faktum att barn imiterar omvärlden för att förstå den och förstå sig själv visar hur viktig barnboken är. Här måste det finnas möjlighet att få ta del av alternativa världar som skiljer sig från den värld av normer vi lever i, för det är medier som dessa, om de vågar utmana, som har möjlighet att förändra.

I vår slutsats kan vi konstatera att Lindenbaum inte riktigt utmanar det normativa könstänkandet. Det hon lyckas med är att på ett övertydligt sätt visa upp samhällets föreställningar om manligt och kvinnligt men hon visar inte alternativa verkligheter och lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarlung, Ann-Christin LU and Hvistendahl, Daniel
supervisor
organization
alternative title
En studie av vad utvalda barnböcker av Pija Lindenbaum säger och inte säger om kön och genus ur ett normkritiskt perspektiv.
course
MKVK02 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
imitation, normalitet, identitet, individ, dikotomi, queer, genus, barn, könsroller, barnböcker, essentialism, konstruktivism, performativitet, Pija Lindenbaum
language
Swedish
id
1782072
date added to LUP
2011-02-07 13:15:22
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1782072,
 abstract   = {Vårt intresse för barnböcker har gett oss en insikt om hur viktigt det är att ta upp ämnen som kan visa en ung människas väg mot en egen identitet i ett samhälle som gärna vill stöpa oss i bestämda former. Utifrån detta perspektiv har vi gjort valet att analysera en barnboksvärld hos en av Sveriges idag mest populära barnboksförfattarinnor, Pija Lindenbaum, som har blivit uppmärksammad för att hon i sitt skrivande står för ett nytt tänkande och bryter mot vedertagna konventioner. Det finns mycket att skriva inom ämnet identitetsskapande, men vi har valt kategorin kön och genus och att analysera denna utifrån ett normkritiskt perspektiv där vi ställt frågor till de utvalda böckerna enligt en bestämd frågemall. I analysen av hur både barn och vuxna presenteras i barnböckerna knyts teorier från Yvonne Hirdman, Bronwyn Davies och Judith Butler via Fanny Ambjörnsson som alla ser på kön och genus kan tolkas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det vi har kunnat utläsa är att Lindenbaum både befäster och utmanar de rådande normerna och att det med åren har växt fram en större medvetenhet om kön och genus i barns utvecklande av sin identitet i hennes författarskap. Alla påverkas av kulturen, erfarenheter och uppväxtmiljö och det samhälle som vi alla är en del av. Barn påverkas av vad de ser och uppfattar i barnböckerna tillsammans med vad som sker i runt omkring i uppväxtmiljön. Vi undersöker valda barnböcker som blir berättade för mestadels en åldersgrupp mellan 3-6 år. 

Som en vidare diskussion till vår uppsats är det viktigt, främst för barnboksförfattaren, men också för föräldrar att förhålla sig kritiska vid skapandet respektive konsumeringen av barnböcker i syfte att vidga barnets vyer i skapandet av ett mer tolerant framtida samhälle. Det faktum att barn imiterar omvärlden för att förstå den och förstå sig själv visar hur viktig barnboken är. Här måste det finnas möjlighet att få ta del av alternativa världar som skiljer sig från den värld av normer vi lever i, för det är medier som dessa, om de vågar utmana, som har möjlighet att förändra.

I vår slutsats kan vi konstatera att Lindenbaum inte riktigt utmanar det normativa könstänkandet. Det hon lyckas med är att på ett övertydligt sätt visa upp samhällets föreställningar om manligt och kvinnligt men hon visar inte alternativa verkligheter och lösningar.},
 author    = {Jarlung, Ann-Christin and Hvistendahl, Daniel},
 keyword   = {imitation,normalitet,identitet,individ,dikotomi,queer,genus,barn,könsroller,barnböcker,essentialism,konstruktivism,performativitet,Pija Lindenbaum},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad säger Lill-Zlatan, småpappor och älgbrorsor till barn och vuxna?},
 year     = {2011},
}