Advanced

Employer Brand Image- En studie över vilka egenskaper som är mest avgörande i valet av arbetsgivare

Jungmar, Sofie; Demling, Fredrik and Cederqvist, Henrik (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att skapa en detaljerad förståelse för vilka huvudsakliga image-attribut som gör ett företags Employer Brand Image starkt. Studien ska alltså visa vilka av företags egenskaper som faktiskt är viktigast för att det ska kännas attraktivt att arbeta där. Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där en kvantitativ studie genom enkätundersökning används för att uppfylla syftet. Med hjälp utav datorprogrammet SPSS (v17) har ett alpha-värde och betavärden tagits fram och en faktoranalys genomförts. Studien bygger på bred och relevant litteratur om Employer Branding som presenteras med hjälp av varumärkesmodellen Brand Value Chain. Den tar upp hur ett företags Employer Brand Image påverkar företags Employer Brand Strength som i... (More)
Syftet med studien är att skapa en detaljerad förståelse för vilka huvudsakliga image-attribut som gör ett företags Employer Brand Image starkt. Studien ska alltså visa vilka av företags egenskaper som faktiskt är viktigast för att det ska kännas attraktivt att arbeta där. Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där en kvantitativ studie genom enkätundersökning används för att uppfylla syftet. Med hjälp utav datorprogrammet SPSS (v17) har ett alpha-värde och betavärden tagits fram och en faktoranalys genomförts. Studien bygger på bred och relevant litteratur om Employer Branding som presenteras med hjälp av varumärkesmodellen Brand Value Chain. Den tar upp hur ett företags Employer Brand Image påverkar företags Employer Brand Strength som i sin tur ger företagets Employer Brand Value. Resultat är en ny modell (4-Attraction) som tagits fram genom en faktoranalys, med en förklaringsgrad på 0,45. Det görs sedan en jämförelse mellan vilka av image-attributen som respondenterna svarade var viktigt hos en arbetsgivare, med de som underliggande visade sig att faktiskt vara det. Slutsatser är att organisationskultur ger mest styrka till ett företags Employer Brand Image. De image-attribut som bäst överensstämmer med vad individer säger att de anser är viktigt och vad de egentligen anser är viktigt, är att företag visar tillit till sina anställda och erbjuder utmanande arbetsuppgifter. Vad individer intuitivt anger som viktiga faktorer, är i själva verket inte det som alltid avgör det slutgiltiga valet av arbetsgivare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jungmar, Sofie; Demling, Fredrik and Cederqvist, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Employer Branding, Employer Brand Image, Employer Attractiveness, Employer Brand Strength, Employer Brand Value, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1784890
date added to LUP
2011-01-20
date last changed
2012-04-02 18:38:00
@misc{1784890,
 abstract   = {Syftet med studien är att skapa en detaljerad förståelse för vilka huvudsakliga image-attribut som gör ett företags Employer Brand Image starkt. Studien ska alltså visa vilka av företags egenskaper som faktiskt är viktigast för att det ska kännas attraktivt att arbeta där. Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där en kvantitativ studie genom enkätundersökning används för att uppfylla syftet. Med hjälp utav datorprogrammet SPSS (v17) har ett alpha-värde och betavärden tagits fram och en faktoranalys genomförts. Studien bygger på bred och relevant litteratur om Employer Branding som presenteras med hjälp av varumärkesmodellen Brand Value Chain. Den tar upp hur ett företags Employer Brand Image påverkar företags Employer Brand Strength som i sin tur ger företagets Employer Brand Value. Resultat är en ny modell (4-Attraction) som tagits fram genom en faktoranalys, med en förklaringsgrad på 0,45. Det görs sedan en jämförelse mellan vilka av image-attributen som respondenterna svarade var viktigt hos en arbetsgivare, med de som underliggande visade sig att faktiskt vara det. Slutsatser är att organisationskultur ger mest styrka till ett företags Employer Brand Image. De image-attribut som bäst överensstämmer med vad individer säger att de anser är viktigt och vad de egentligen anser är viktigt, är att företag visar tillit till sina anställda och erbjuder utmanande arbetsuppgifter. Vad individer intuitivt anger som viktiga faktorer, är i själva verket inte det som alltid avgör det slutgiltiga valet av arbetsgivare.},
 author    = {Jungmar, Sofie and Demling, Fredrik and Cederqvist, Henrik},
 keyword   = {Employer Branding,Employer Brand Image,Employer Attractiveness,Employer Brand Strength,Employer Brand Value,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Employer Brand Image- En studie över vilka egenskaper som är mest avgörande i valet av arbetsgivare},
 year     = {2011},
}