Advanced

Vin som alternativ investering

Pålsson, Erik; Alsborn, Max and Oredsson, Andreas (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka ifall vinindex kan vara intressant som kapitalplacering för företag, både för dess avkastning och även för att uppnå en förbättrad diversifiering av sin portfölj. I studien granskas hela tioårsperioden samt en delperiod med uppgående trend och en delperiod med nedgående trend. Sett till hela undersökningsperioden genererade samtliga vinindex en lägre risk än marknadsportföljen och guld. Detta gäller både under den uppgående trenden och den nedgående. Däremot är skillnaden i risk mellan vinindex och marknadsportföljen störst när hela perioden studerats. Tydligast framgår detta då den genomsnittliga risken beräknades för hela perioden, då marknadsportföljen har en förknippad risk som är två gånger högre... (More)
Syftet med studien var att undersöka ifall vinindex kan vara intressant som kapitalplacering för företag, både för dess avkastning och även för att uppnå en förbättrad diversifiering av sin portfölj. I studien granskas hela tioårsperioden samt en delperiod med uppgående trend och en delperiod med nedgående trend. Sett till hela undersökningsperioden genererade samtliga vinindex en lägre risk än marknadsportföljen och guld. Detta gäller både under den uppgående trenden och den nedgående. Däremot är skillnaden i risk mellan vinindex och marknadsportföljen störst när hela perioden studerats. Tydligast framgår detta då den genomsnittliga risken beräknades för hela perioden, då marknadsportföljen har en förknippad risk som är två gånger högre än den för vinindex. Avkastningen för de olika tillgångarna varierar under de granskade perioderna. Samtliga vinindex generar en avkastning som överträffar marknadsportföljen med undantag för delperioden då aktiemarknaden går upp. Störst marginal har resultaten för hela perioden där de olika vinindex presterar mellan 2,7 till 3,7 gånger högre årlig avkastning än marknadsportföljen. Däremot var guld den tillgången som genererade högst avkastning under hela perioden.
För att uppnå en mer väldiversifierad portfölj så räcker det inte att finna ett investeringsalternativ med lägre risk än den befintliga portföljen. En avgörande faktor för en tillgångs diversifieringspåverkan i en portfölj är hur de ingående tillgångarna korrelerar med varandra. Vinindex beta är både under hela perioden och i nedgående trend väldigt låga, men dock fortfarande positiva. I den undersökta uppgående perioden skiftar betavärdena till att bli negativa. Den låga korrelationen mellan de granskade investeringsalternativen gör att den årliga avkastningsnivån varierar mycket mellan dem från år till år. Den årliga avkastningen för vinindex överträffar marknadsportföljen, beräknat för hela den undersökta perioden samt även under delperioden med nedgående trend. Däremot under delperioden med uppgående trend genererar marknadsportföljen en högre årlig avkastning. Den mest påtagliga skillnaden uppstår i den nedgående trenden då differensen mellan marknadsportföljen och Liv-ex 500 är 75 procentenheter. När olika vinindex kombineras med marknadsportföljen sjunker portföljens risk. Vid en perfekt viktning av de olika index och marknadsportföljen kan en optimal riskjusterad avkastning uppnås. Guld som genererade högst avkastning under hela perioden kan antas uppnå den högsta riskjusterade avkastningen, men på grund av den höga risken som guld har så överträffar guld inte de granskade vinindex riskjusterade avkastning. Anledningen till detta är som tidigare nämnts att vinindex har en lägre risk än guld och marknadsportföljen samt att korrelationen till marknadsportföljen är låg. Då samtliga vinindex presterar en högre riskjusterad avkastning bör tillgången utgöra majoriteten av portföljen för att optimera den riskjusterade avkastningen under den studerade perioden. Vilket vinindex som ska väljas beror på ett företags riskprofil. Men tydligt är att vinindex som en alternativ investering kan utgöra ett bra komplement i den teoretiska portföljen för att förbättra diversifieringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Erik; Alsborn, Max and Oredsson, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vin, kapitalplacering, diversifiering, fine wine, alternativ investering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1785117
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:38:48
@misc{1785117,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka ifall vinindex kan vara intressant som kapitalplacering för företag, både för dess avkastning och även för att uppnå en förbättrad diversifiering av sin portfölj. I studien granskas hela tioårsperioden samt en delperiod med uppgående trend och en delperiod med nedgående trend. Sett till hela undersökningsperioden genererade samtliga vinindex en lägre risk än marknadsportföljen och guld. Detta gäller både under den uppgående trenden och den nedgående. Däremot är skillnaden i risk mellan vinindex och marknadsportföljen störst när hela perioden studerats. Tydligast framgår detta då den genomsnittliga risken beräknades för hela perioden, då marknadsportföljen har en förknippad risk som är två gånger högre än den för vinindex. Avkastningen för de olika tillgångarna varierar under de granskade perioderna. Samtliga vinindex generar en avkastning som överträffar marknadsportföljen med undantag för delperioden då aktiemarknaden går upp. Störst marginal har resultaten för hela perioden där de olika vinindex presterar mellan 2,7 till 3,7 gånger högre årlig avkastning än marknadsportföljen. Däremot var guld den tillgången som genererade högst avkastning under hela perioden.
För att uppnå en mer väldiversifierad portfölj så räcker det inte att finna ett investeringsalternativ med lägre risk än den befintliga portföljen. En avgörande faktor för en tillgångs diversifieringspåverkan i en portfölj är hur de ingående tillgångarna korrelerar med varandra. Vinindex beta är både under hela perioden och i nedgående trend väldigt låga, men dock fortfarande positiva. I den undersökta uppgående perioden skiftar betavärdena till att bli negativa. Den låga korrelationen mellan de granskade investeringsalternativen gör att den årliga avkastningsnivån varierar mycket mellan dem från år till år. Den årliga avkastningen för vinindex överträffar marknadsportföljen, beräknat för hela den undersökta perioden samt även under delperioden med nedgående trend. Däremot under delperioden med uppgående trend genererar marknadsportföljen en högre årlig avkastning. Den mest påtagliga skillnaden uppstår i den nedgående trenden då differensen mellan marknadsportföljen och Liv-ex 500 är 75 procentenheter. När olika vinindex kombineras med marknadsportföljen sjunker portföljens risk. Vid en perfekt viktning av de olika index och marknadsportföljen kan en optimal riskjusterad avkastning uppnås. Guld som genererade högst avkastning under hela perioden kan antas uppnå den högsta riskjusterade avkastningen, men på grund av den höga risken som guld har så överträffar guld inte de granskade vinindex riskjusterade avkastning. Anledningen till detta är som tidigare nämnts att vinindex har en lägre risk än guld och marknadsportföljen samt att korrelationen till marknadsportföljen är låg. Då samtliga vinindex presterar en högre riskjusterad avkastning bör tillgången utgöra majoriteten av portföljen för att optimera den riskjusterade avkastningen under den studerade perioden. Vilket vinindex som ska väljas beror på ett företags riskprofil. Men tydligt är att vinindex som en alternativ investering kan utgöra ett bra komplement i den teoretiska portföljen för att förbättra diversifieringen.},
 author    = {Pålsson, Erik and Alsborn, Max and Oredsson, Andreas},
 keyword   = {Vin,kapitalplacering,diversifiering,fine wine,alternativ investering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vin som alternativ investering},
 year     = {2011},
}