Advanced

Tilläggsköpeskillingar – En genomgång

Fredén, Rickard; Sjöwall, Johan and Nittby, Gustav (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Tilläggsköpeskillingar – en genomgång Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rickard Fredén Gustav Nittby Johan Sjöwall Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Tilläggsköpeskillingar, företagsförvärv, risk, finansiering samt avtalsförhandling. Syfte: Att undersöka det praktiska användandet av tilläggsköpeskillingar. Med detta menas att försöka förstå de överväganden och faktorer som ligger bakom användandet av ett sådant avtalsvillkor samt hur dessa förändrats över tiden. Då en avtalsklausul om tilläggsköpeskilling kan anta oändligt många former kommer även olika utformningar till viss del att undersökas, för att hitta mönster och förståelse om hur... (More)
Examensarbetets titel: Tilläggsköpeskillingar – en genomgång Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rickard Fredén Gustav Nittby Johan Sjöwall Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Tilläggsköpeskillingar, företagsförvärv, risk, finansiering samt avtalsförhandling. Syfte: Att undersöka det praktiska användandet av tilläggsköpeskillingar. Med detta menas att försöka förstå de överväganden och faktorer som ligger bakom användandet av ett sådant avtalsvillkor samt hur dessa förändrats över tiden. Då en avtalsklausul om tilläggsköpeskilling kan anta oändligt många former kommer även olika utformningar till viss del att undersökas, för att hitta mönster och förståelse om hur verktyget används i praktiken. Metod: Arbetet bygger i huvudsak på kvalitativ metod, med vilket författarna menar att med hjälp av intervjuer och utvald litteratur, bilda sig en uppfattning om hur användandet av tilläggsköpeskillingar uppfattas bland de aktörer som är närmast inblandade. Teoretiska perspektiv: Först och främst undersöker vi allmän teori kring risk och aktievärdering. Enbart två empiriska studier har gjorts rörande tilläggsköpeskillingar. Vi behandlar dessa ingående. Vidare, artiklar om tilläggsköpeskillingar som är författade av personer med stor erfarenhet på området undersöks. Dessa är till nytta för att undersöka vilka fallgropar som kan finnas med tilläggsköpeskillingar. Empiri: Det finns många aktörer som är inblandade i ett företagsförvärv och därmed också i ett avtal om tilläggsköpeskillingar. I detta arbete har en jurist, två revisorer, en företrädare från näringslivet samt två transaktionsledare intervjuats för att få deras uppfattning av användandet av tilläggsköpeskillingar. Resultat: Vi finner inget direkt stöd för att användandet av tilläggsköpeskillingar har ökat eller minskat. Tilläggsköpeskillingar används med fördel vid vissa typer av företagsöverlåtelser och är således anpassade till den verksamhet som avyttras. Tilläggsköpeskillingar används främst för att hantera risk, men kan även riskera att bli kontraproduktiva. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredén, Rickard; Sjöwall, Johan and Nittby, Gustav
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tilläggsköpeskillingar, företagsförvärv, risk, finansiering samt avtalsförhandling., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1785123
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:36:32
@misc{1785123,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Tilläggsköpeskillingar – en genomgång Seminariedatum: 2011-01-14 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rickard Fredén Gustav Nittby Johan Sjöwall Handledare:	Tore Eriksson Fem nyckelord: Tilläggsköpeskillingar, företagsförvärv, risk, finansiering samt avtalsförhandling. Syfte: Att undersöka det praktiska användandet av tilläggsköpeskillingar. Med detta menas att försöka förstå de överväganden och faktorer som ligger bakom användandet av ett sådant avtalsvillkor samt hur dessa förändrats över tiden. Då en avtalsklausul om tilläggsköpeskilling kan anta oändligt många former kommer även olika utformningar till viss del att undersökas, för att hitta mönster och förståelse om hur verktyget används i praktiken. Metod: Arbetet bygger i huvudsak på kvalitativ metod, med vilket författarna menar att med hjälp av intervjuer och utvald litteratur, bilda sig en uppfattning om hur användandet av tilläggsköpeskillingar uppfattas bland de aktörer som är närmast inblandade. Teoretiska perspektiv: Först och främst undersöker vi allmän teori kring risk och aktievärdering. Enbart två empiriska studier har gjorts rörande tilläggsköpeskillingar. Vi behandlar dessa ingående. Vidare, artiklar om tilläggsköpeskillingar som är författade av personer med stor erfarenhet på området undersöks. Dessa är till nytta för att undersöka vilka fallgropar som kan finnas med tilläggsköpeskillingar. Empiri: Det finns många aktörer som är inblandade i ett företagsförvärv och därmed också i ett avtal om tilläggsköpeskillingar. I detta arbete har en jurist, två revisorer, en företrädare från näringslivet samt två transaktionsledare intervjuats för att få deras uppfattning av användandet av tilläggsköpeskillingar. Resultat: Vi finner inget direkt stöd för att användandet av tilläggsköpeskillingar har ökat eller minskat. Tilläggsköpeskillingar används med fördel vid vissa typer av företagsöverlåtelser och är således anpassade till den verksamhet som avyttras. Tilläggsköpeskillingar används främst för att hantera risk, men kan även riskera att bli kontraproduktiva.},
 author    = {Fredén, Rickard and Sjöwall, Johan and Nittby, Gustav},
 keyword   = {Tilläggsköpeskillingar,företagsförvärv,risk,finansiering samt avtalsförhandling.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tilläggsköpeskillingar – En genomgång},
 year     = {2011},
}