Advanced

Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag.

Ibrahimovic, Damir (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag. Seminariedatum: 2011-01-13 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Damir Ibrahimovic Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Nyckelord: revisionsplikten, avskaffande, utredning, proposition, revisor, redovisningsbyrå, revision Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur berörda intressenter kommer påverkas vid inskränkt revision. Jag har valt att främst fokusera mig på revisionsbyråer, små företag och skatteverket. Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod där jag intervjuade utvalda respondenter via telefon eller... (More)
Sammanfattning Titel: Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag. Seminariedatum: 2011-01-13 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Damir Ibrahimovic Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Nyckelord: revisionsplikten, avskaffande, utredning, proposition, revisor, redovisningsbyrå, revision Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur berörda intressenter kommer påverkas vid inskränkt revision. Jag har valt att främst fokusera mig på revisionsbyråer, små företag och skatteverket. Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod där jag intervjuade utvalda respondenter via telefon eller fått frågor besvarade via e-post. Teoretiska perspektiv: Teoretiska kapitlet består av principal- agent teorin, corporate governance samt intressentteorin och revisorns intressent krets. Empiri: I det empiriska materialet presenteras ett utdrag av intressanta aspekter ur den offentliga debatten kring avskaffandet av revisionsplikten där jag framför allt har följt diskussionen i olika tidskrifter, där bland Svenskt näringsliv samt Balans. Jag har även med ECON rapport. Utöver det har jag självklart inkluderat remisser från olika intressenter samt intervjuer men även intervjuer från tidigare studier. Slutsats: De företag som kommer avstå från revision när revisionsplikten avskaffats kommer vara de allra minsta bolag med antagligen inga externa kreditgivare samt nystartade aktiebolag. Majoriteten av bolagen kommer fortsätta ha revision. Skatteverkets kontroll möjligheter kommer öka eftersom en stor del av de kvalificerade revisorers jobb övervältras på verket. Enligt min undersökning befaras att skatteverket kommer ha det svårt att lyckas i samma grad när det gäller förhindra fusk och fel i räkenskaper. Revisionsbyråerna kommer förlora en del av sina kunder till andra icke revisorer men den förlust kommer ersättas av nya möjligheter genom nya tjänster och konsulttjänster som förväntas öka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ibrahimovic, Damir
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
revisionsplikten, avskaffande, utredning, proposition, revisor, redovisningsbyrå, revision, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1785135
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:31:59
@misc{1785135,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag. Seminariedatum:	2011-01-13 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Damir Ibrahimovic Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Nyckelord:	revisionsplikten, avskaffande, utredning, proposition, revisor, redovisningsbyrå, revision Syfte:	Syftet med undersökningen är att ta reda på hur berörda intressenter kommer påverkas vid inskränkt revision. Jag har valt att främst fokusera mig på revisionsbyråer, små företag och skatteverket. Metod:	Uppsatsen har en abduktiv ansats. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod där jag intervjuade utvalda respondenter via telefon eller fått frågor besvarade via e-post. Teoretiska perspektiv:	Teoretiska kapitlet består av principal- agent teorin, corporate governance samt intressentteorin och revisorns intressent krets. Empiri:	I det empiriska materialet presenteras ett utdrag av intressanta aspekter ur den offentliga debatten kring avskaffandet av revisionsplikten där jag framför allt har följt diskussionen i olika tidskrifter, där bland Svenskt näringsliv samt Balans. Jag har även med ECON rapport. Utöver det har jag självklart inkluderat remisser från olika intressenter samt intervjuer men även intervjuer från tidigare studier. Slutsats:	De företag som kommer avstå från revision när revisionsplikten avskaffats kommer vara de allra minsta bolag med antagligen inga externa kreditgivare samt nystartade aktiebolag. Majoriteten av bolagen kommer fortsätta ha revision. Skatteverkets kontroll möjligheter kommer öka eftersom en stor del av de kvalificerade revisorers jobb övervältras på verket. Enligt min undersökning befaras att skatteverket kommer ha det svårt att lyckas i samma grad när det gäller förhindra fusk och fel i räkenskaper. Revisionsbyråerna kommer förlora en del av sina kunder till andra icke revisorer men den förlust kommer ersättas av nya möjligheter genom nya tjänster och konsulttjänster som förväntas öka.},
 author    = {Ibrahimovic, Damir},
 keyword   = {revisionsplikten,avskaffande,utredning,proposition,revisor,redovisningsbyrå,revision,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas skatteverket, små revisionsbyråer och små företag.},
 year     = {2011},
}