Advanced

Prövning av vindkraft - En utvärdering av de lagändringar som i enlighet med proposition Prövning av vindkraft infördes den 1 augusti 2009

Hallbeck, John LU (2011) In LUTFD2/TFEM--10/5043--SE + (1-90) FMI820 20101
Environmental and Energy Systems Studies
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Den 1 augusti 2009 infördes ett antal lagändringar som syftade till att underlätta för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. För att få lov att bygga vindkraft kunde det före lagändringarna krävas både tillstånd enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen för ett och samma projekt. En vindkraftsetablering kunde alltså bli föremål för s.k. dubbelprövning, och lagändringarna syftade till att prövning av vindkraft skulle förenklas och snabbas upp utan att rättssäkerheten skulle åsidosättas. Det förslag till förändring som arbetades fram innebar bl.a. att dubbelprövningen skulle tas bort genom att vindkraftsprojekt som var tillståndspliktiga enligt miljöbalken inte längre skulle behöva bygglov. Flera kommuner uttryckte oro över att... (More)
Den 1 augusti 2009 infördes ett antal lagändringar som syftade till att underlätta för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. För att få lov att bygga vindkraft kunde det före lagändringarna krävas både tillstånd enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen för ett och samma projekt. En vindkraftsetablering kunde alltså bli föremål för s.k. dubbelprövning, och lagändringarna syftade till att prövning av vindkraft skulle förenklas och snabbas upp utan att rättssäkerheten skulle åsidosättas. Det förslag till förändring som arbetades fram innebar bl.a. att dubbelprövningen skulle tas bort genom att vindkraftsprojekt som var tillståndspliktiga enligt miljöbalken inte längre skulle behöva bygglov. Flera kommuner uttryckte oro över att förslaget skulle innebära ett minskat kommunalt inflytande, och för att säkerställa att kommunerna skulle behålla sitt inflytande föreslog regeringen att det även skulle införas en bestämmelse om att tillstånd för en vindkraftsanläggning endast får ges ifall kommunen inom vilken denna avses uppföras har tillstyrkt det. Även bestämmelsen om krav på kommunens tillstyrkande infördes den 1 augusti 2009.

Bestämmelsen om kommunens tillstyrkan är utformad på ett sätt som medför att kommunen inte behöver motivera varför denne väljer att inte tillstyrka ett vindkraftsprojekt och kommunens beslut går inte att överklaga. Bestämmelsen medför således att kommunen i praktiken har vetorätt vid vindkraftsetableringar.

Av debatten i media framgår att de nya bestämmelserna möjligtvis har medfört att kommuner börjat begära pengar av vindkraftsprojektörer för att tillstyrka, och dessutom att tillståndsprocessen nu möjligtvis tar längre tid än förut. Med anledning av detta, samt av att vi i Sverige står inför en omfattande utbyggnad av vindkraften, kan det anses angeläget att utvärdera vad lagändringarna egentligen innebar och vad de har gett för effekter.

Syftet med studien var att utreda och kritiskt granska vad lagändringarna har kommit att innebära för vindkraftsprojektörer, kommuner och länsstyrelser samt att undersöka hur de nya bestämmelserna påverkar själva tillståndsprocessen. I detta syfte intervjuades kommuner, länsstyrelser och vindkraftsprojektörer. Studien visar bl.a. på att syftet med lagändringarna inte har uppfyllts, det kommunala vetot ger upphov till bieffekter som motverkar de positiva effekterna av lagändringarna, vissa kommuner ställer krav på ekonomisk kompensation för att tillstyrka samt att de nya bestämmelserna inte tycks främja en snabb och omfattande utbyggnad av vindkraft. Studien visar dessutom på att lagändringarna har medfört att vindkraftsprojektörer nuförtiden tar kontakt med kommunen i ett tidigare skede samt har mer kontakt med kommunen i samband med prövning av vindkraft. Studien visar även på att lagändringarna har lett till att det interna arbetet inom kommunen har förändrats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallbeck, John LU
supervisor
organization
course
FMI820 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
veto, tillstyrkan, kommuner, prövning, vindkraft, tillstånd
publication/series
LUTFD2/TFEM--10/5043--SE + (1-90)
report number
5043
other publication id
ISRN LUTFD2/TFEM--10/5043--SE + (1-90)
language
Swedish
id
1785291
date added to LUP
2011-02-09 12:05:32
date last changed
2011-02-10 09:47:25
@misc{1785291,
 abstract   = {Den 1 augusti 2009 infördes ett antal lagändringar som syftade till att underlätta för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. För att få lov att bygga vindkraft kunde det före lagändringarna krävas både tillstånd enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen för ett och samma projekt. En vindkraftsetablering kunde alltså bli föremål för s.k. dubbelprövning, och lagändringarna syftade till att prövning av vindkraft skulle förenklas och snabbas upp utan att rättssäkerheten skulle åsidosättas. Det förslag till förändring som arbetades fram innebar bl.a. att dubbelprövningen skulle tas bort genom att vindkraftsprojekt som var tillståndspliktiga enligt miljöbalken inte längre skulle behöva bygglov. Flera kommuner uttryckte oro över att förslaget skulle innebära ett minskat kommunalt inflytande, och för att säkerställa att kommunerna skulle behålla sitt inflytande föreslog regeringen att det även skulle införas en bestämmelse om att tillstånd för en vindkraftsanläggning endast får ges ifall kommunen inom vilken denna avses uppföras har tillstyrkt det. Även bestämmelsen om krav på kommunens tillstyrkande infördes den 1 augusti 2009. 

Bestämmelsen om kommunens tillstyrkan är utformad på ett sätt som medför att kommunen inte behöver motivera varför denne väljer att inte tillstyrka ett vindkraftsprojekt och kommunens beslut går inte att överklaga. Bestämmelsen medför således att kommunen i praktiken har vetorätt vid vindkraftsetableringar. 

Av debatten i media framgår att de nya bestämmelserna möjligtvis har medfört att kommuner börjat begära pengar av vindkraftsprojektörer för att tillstyrka, och dessutom att tillståndsprocessen nu möjligtvis tar längre tid än förut. Med anledning av detta, samt av att vi i Sverige står inför en omfattande utbyggnad av vindkraften, kan det anses angeläget att utvärdera vad lagändringarna egentligen innebar och vad de har gett för effekter. 

Syftet med studien var att utreda och kritiskt granska vad lagändringarna har kommit att innebära för vindkraftsprojektörer, kommuner och länsstyrelser samt att undersöka hur de nya bestämmelserna påverkar själva tillståndsprocessen. I detta syfte intervjuades kommuner, länsstyrelser och vindkraftsprojektörer. Studien visar bl.a. på att syftet med lagändringarna inte har uppfyllts, det kommunala vetot ger upphov till bieffekter som motverkar de positiva effekterna av lagändringarna, vissa kommuner ställer krav på ekonomisk kompensation för att tillstyrka samt att de nya bestämmelserna inte tycks främja en snabb och omfattande utbyggnad av vindkraft. Studien visar dessutom på att lagändringarna har medfört att vindkraftsprojektörer nuförtiden tar kontakt med kommunen i ett tidigare skede samt har mer kontakt med kommunen i samband med prövning av vindkraft. Studien visar även på att lagändringarna har lett till att det interna arbetet inom kommunen har förändrats.},
 author    = {Hallbeck, John},
 keyword   = {veto,tillstyrkan,kommuner,prövning,vindkraft,tillstånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTFD2/TFEM--10/5043--SE + (1-90)},
 title    = {Prövning av vindkraft - En utvärdering av de lagändringar som i enlighet med proposition Prövning av vindkraft infördes den 1 augusti 2009},
 year     = {2011},
}