Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Körriktningsvisare för företag - En studie av Key Performance Indicators på Haldex

Eriksson, Robin ; Persson, Johan and Von Scheéle, Christian (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera likheter och skillnader mellan hur underleverantörer i bilindustrin teoretiskt kan utveckla, utforma och implementera sina KPI:er och hur detta sker i praktiken.
Metod: Vi har studerat litteratur bestående av tryckta källor i form av böcker och artiklar. Denna litteratur sammanfattades i en teoretisk referensram som vi studerade vårt fallföretag utifrån. Vi har därefter valt att studera hur Haldex, en underleverantör till bilindustrin, arbetar med sina KPI:er genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med två medarbetare på olika nivåer inom företaget utifrån ett i förväg förberett frågeunderlag. Slutligen jämfördes våra observationer på Haldex med den teoretiska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera likheter och skillnader mellan hur underleverantörer i bilindustrin teoretiskt kan utveckla, utforma och implementera sina KPI:er och hur detta sker i praktiken.
Metod: Vi har studerat litteratur bestående av tryckta källor i form av böcker och artiklar. Denna litteratur sammanfattades i en teoretisk referensram som vi studerade vårt fallföretag utifrån. Vi har därefter valt att studera hur Haldex, en underleverantör till bilindustrin, arbetar med sina KPI:er genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med två medarbetare på olika nivåer inom företaget utifrån ett i förväg förberett frågeunderlag. Slutligen jämfördes våra observationer på Haldex med den teoretiska referensramen med utgångspunkt i att uppfylla vårt syfte.
Teori: Den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån utveckling, utformning och implementering av KPI:er. En stegvis modell för utveckling av KPI:er beskrivs samt problematiken med utveckling av immateriella indikatorer. Därefter redogörs för ett antal karakteriserande drag för effektiva och välfungerande KPI:er samt vanliga problem som kan uppstå vid utformning och implementering.
Empiri: Haldex har under 10 års tid implementerat ett styrsystem som de valt att kalla för Haldex Way. Inom Haldex Way finns ett antal centrala KPI:er som är gemensamma för hela företaget samtidigt som respektive avdelning tillåts utveckla sina egna KPI:er. Haldex har kommit långt i sitt arbete med KPI:er men har ett stort fokus på produktion och har därigenom skapat en stor mängd reaktiv indikatorer.
Resultat: Underleverantörer till bilindustrin har en bra förståelse kring vikten av att använda KPI:er för att styra sin verksamhet. Det finns en tydlig struktur på plats och styrsystemet är ofta ärvt av kunder i bilindustrin. Trots detta bör företagen se över strategin så att denna är uppdaterad och i större utsträckning bygga sina KPI:er på denna. De bör även skapa en bättre kontinuitet i arbetet med sina KPI:er och bli bättre på att kommunicera hur KPI:erna kopplas till strategin. Slutligen bör företagen försöka utveckla immateriella KPI:er för att få bättre proaktiva underlag för strategiskt beslutsfattande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Robin ; Persson, Johan and Von Scheéle, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
KPI, Key Performance Indicators, mätsystem, strategi, bilindustrin, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1785617
date added to LUP
2011-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:37:28
@misc{1785617,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera likheter och skillnader mellan hur underleverantörer i bilindustrin teoretiskt kan utveckla, utforma och implementera sina KPI:er och hur detta sker i praktiken.
Metod: Vi har studerat litteratur bestående av tryckta källor i form av böcker och artiklar. Denna litteratur sammanfattades i en teoretisk referensram som vi studerade vårt fallföretag utifrån. Vi har därefter valt att studera hur Haldex, en underleverantör till bilindustrin, arbetar med sina KPI:er genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med två medarbetare på olika nivåer inom företaget utifrån ett i förväg förberett frågeunderlag. Slutligen jämfördes våra observationer på Haldex med den teoretiska referensramen med utgångspunkt i att uppfylla vårt syfte.
Teori: Den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån utveckling, utformning och implementering av KPI:er. En stegvis modell för utveckling av KPI:er beskrivs samt problematiken med utveckling av immateriella indikatorer. Därefter redogörs för ett antal karakteriserande drag för effektiva och välfungerande KPI:er samt vanliga problem som kan uppstå vid utformning och implementering.
Empiri: Haldex har under 10 års tid implementerat ett styrsystem som de valt att kalla för Haldex Way. Inom Haldex Way finns ett antal centrala KPI:er som är gemensamma för hela företaget samtidigt som respektive avdelning tillåts utveckla sina egna KPI:er. Haldex har kommit långt i sitt arbete med KPI:er men har ett stort fokus på produktion och har därigenom skapat en stor mängd reaktiv indikatorer.
Resultat: Underleverantörer till bilindustrin har en bra förståelse kring vikten av att använda KPI:er för att styra sin verksamhet. Det finns en tydlig struktur på plats och styrsystemet är ofta ärvt av kunder i bilindustrin. Trots detta bör företagen se över strategin så att denna är uppdaterad och i större utsträckning bygga sina KPI:er på denna. De bör även skapa en bättre kontinuitet i arbetet med sina KPI:er och bli bättre på att kommunicera hur KPI:erna kopplas till strategin. Slutligen bör företagen försöka utveckla immateriella KPI:er för att få bättre proaktiva underlag för strategiskt beslutsfattande.}},
 author    = {{Eriksson, Robin and Persson, Johan and Von Scheéle, Christian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Körriktningsvisare för företag - En studie av Key Performance Indicators på Haldex}},
 year     = {{2011}},
}