Advanced

Lufttäthet i småhus - En inventering av leverantörer, metoder och produkter

Johansson, Tobias and Ulfsson, Viktor (2011) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract
The most important thing in order to succeed with the airtightness in a building is not to use the best methods everywhere but to make sure not to fail anywhere. A bad choice of method in a single place can in extreme cases contribute with 90 % of the total air leakage in a building.
This airtightness report lists the most common methods for airtightening a one story timber framed house. Suppliers and production personal have shared their preferred methods and products trough two surveys. The focus in this project has partly been to show the methods and products that can be used to airtight a building, however the main focus has been to show where these products can be bought. Within the project a calculation tool has been developed in... (More)
The most important thing in order to succeed with the airtightness in a building is not to use the best methods everywhere but to make sure not to fail anywhere. A bad choice of method in a single place can in extreme cases contribute with 90 % of the total air leakage in a building.
This airtightness report lists the most common methods for airtightening a one story timber framed house. Suppliers and production personal have shared their preferred methods and products trough two surveys. The focus in this project has partly been to show the methods and products that can be used to airtight a building, however the main focus has been to show where these products can be bought. Within the project a calculation tool has been developed in order to determine the effects of different leakages both in size and number. The following conclusions have been drawn: • There are plenty of products and methods out there but they are difficult to find.
• The production staff needs more education within the field of air tightness.
• More pressure tests and leakage searches are needed and the attendance among production staff needs to go up.
• The most important thing is not to use the best methods everywhere but to make sure not to fail anywhere.
• There is a difference in opinion between the suppliers and the production staff regarding the methods and products that should be used in the different areas. At the end of the rapport recommendations are made for further work within the field of airtightness. (Less)
Abstract (Swedish)
Det viktigaste för att lyckas väl med lufttätheten är inte att använda de bästa lösningarna överallt utan att se till att inte misslyckas någonstans.
Detta beror på att en misslyckad eller dålig lufttäthetslösning i extrema fall kan stå för 90 % av det totala läckaget i en byggnad.
I denna lufttäthetsrapport listas de vanligaste lösningarna för att lufttäta ett enplanshus med lätt stomme. Leverantörer och produktionspersonal har via enkäter fått ange vilka lösningar och produkter de rekommenderar eller föredrar att använda. Fokus i projektet har delvis varit att visa vilka produkter och lösningar som finns men framförallt var de nödvändiga produkterna kan inhandlas.
Inom projektet har dessutom ett beräkningsverktyg tagits fram för att... (More)
Det viktigaste för att lyckas väl med lufttätheten är inte att använda de bästa lösningarna överallt utan att se till att inte misslyckas någonstans.
Detta beror på att en misslyckad eller dålig lufttäthetslösning i extrema fall kan stå för 90 % av det totala läckaget i en byggnad.
I denna lufttäthetsrapport listas de vanligaste lösningarna för att lufttäta ett enplanshus med lätt stomme. Leverantörer och produktionspersonal har via enkäter fått ange vilka lösningar och produkter de rekommenderar eller föredrar att använda. Fokus i projektet har delvis varit att visa vilka produkter och lösningar som finns men framförallt var de nödvändiga produkterna kan inhandlas.
Inom projektet har dessutom ett beräkningsverktyg tagits fram för att bedöma effekten av olika läckage både i storlek och antal.
Följande slutsatser har dragits:
• Det finns gott om produkter och lösningar men de är svåra att hitta
• Det behövs mer utbildning inom lufttäthet
• Det behövs mer provtryckningar och läckagesökningar samt ökad närvaro vid dessa
• Det viktigaste är inte att använda de bästa lufttäthetslösningarna överallt utan att se till att inte misslyckas någonstans.
• Leverantörer och personal inom produktionen har inte samma uppfattning om ”rätt lösning”
Sist i rapporten lämnas även rekommendationer för vidare arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Tobias and Ulfsson, Viktor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lufttäthet, lufttäthetsprodukter, lufttätning, anslutningar, skarvar, genomföringar, energi, fukt, leverantörer, beräkningsmodell, enkätundersökning
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-11/5192
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete är utfört vid Avd. Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola.
id
1786236
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1536&type=doc
date added to LUP
2011-02-11
date last changed
2016-02-04 03:59:36
@misc{1786236,
 abstract   = {The most important thing in order to succeed with the airtightness in a building is not to use the best methods everywhere but to make sure not to fail anywhere. A bad choice of method in a single place can in extreme cases contribute with 90 % of the total air leakage in a building.
This airtightness report lists the most common methods for airtightening a one story timber framed house. Suppliers and production personal have shared their preferred methods and products trough two surveys. The focus in this project has partly been to show the methods and products that can be used to airtight a building, however the main focus has been to show where these products can be bought. Within the project a calculation tool has been developed in order to determine the effects of different leakages both in size and number. The following conclusions have been drawn: •	There are plenty of products and methods out there but they are difficult to find.
•	The production staff needs more education within the field of air tightness.
•	More pressure tests and leakage searches are needed and the attendance among production staff needs to go up.
•	The most important thing is not to use the best methods everywhere but to make sure not to fail anywhere.
•	There is a difference in opinion between the suppliers and the production staff regarding the methods and products that should be used in the different areas. At the end of the rapport recommendations are made for further work within the field of airtightness.},
 author    = {Johansson, Tobias and Ulfsson, Viktor},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {lufttäthet,lufttäthetsprodukter,lufttätning,anslutningar,skarvar,genomföringar,energi,fukt,leverantörer,beräkningsmodell,enkätundersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Lufttäthet i småhus - En inventering av leverantörer, metoder och produkter},
 year     = {2011},
}