Advanced

De ofrivilliga välgörarna. En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation

Nielsen, Therese LU (2011) MKVK01 20102
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Påtryckta av diverse stakeholders samt media är företag idag tvingade att ta ställning till ett socialt företagsansvar. I det postmoderna samhället försöker företag legitimera sin verksamhet och de risker den producerar eftersom legitimering hos intressenter och allmänhet är en förutsättning för att kunna uppnå det yttersta syftet; ekonomisk vinst. Med företagens etiska ställningstagande uppstår en prominent diskurskamp med den kommersiella naturen av en vinstdriven organisation. I uppsatsen: ”De ofrivilliga välgörarna. En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation”, undersöker Thérèse Nielsen vid enheten för medie- och kommunikationsvetenskap denna diskurskamp. Med kvalitativ, hermeneutisk ansats söker författaren... (More)
Påtryckta av diverse stakeholders samt media är företag idag tvingade att ta ställning till ett socialt företagsansvar. I det postmoderna samhället försöker företag legitimera sin verksamhet och de risker den producerar eftersom legitimering hos intressenter och allmänhet är en förutsättning för att kunna uppnå det yttersta syftet; ekonomisk vinst. Med företagens etiska ställningstagande uppstår en prominent diskurskamp med den kommersiella naturen av en vinstdriven organisation. I uppsatsen: ”De ofrivilliga välgörarna. En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation”, undersöker Thérèse Nielsen vid enheten för medie- och kommunikationsvetenskap denna diskurskamp. Med kvalitativ, hermeneutisk ansats söker författaren en förståelse för ansvarsdiskursernas strid i det postmoderna samhället med särskild tonvikt på moderniseringsrisker, postmodern etik samt konsumtionskultur och marknadslogik. Förståelsen ämnar bidra till bilden av företeelsen CSR och dess funktion i samhället avseende global samt social jämlikhet. Diskursanalysen som genomförts på externt webbkommunicerade ansvarstexter visar på stark ambivalens. Samtidigt som ansvar tvingas medges söker man ständigt bortrationalisera det och legitimera sin verksamhet genom att peka på utomstående faktorer. I slutändan är det marknadslogiken som får styra företagens agerande och det sociala ansvaret reduceras där med till en försäljningsstrategi.
Slutsatsen är att företagen etikifieras och ansvarsfrågan komodifieras. På en kapitalistisk marknad blir socialt ansvar endast en produkt att sälja in till ängsliga konsumenter. Företagen framställs som ansvarsfulla men etiken är på grund av sina profitdrivna motiv endast ytlig och kommer inte att leda till någon reell förändring av globala sociala orättvisor. Författaren argumenterar att tilltron till vinstdrivande organisationers intresse och möjlighet att förändra världen mot det bättre är en chimär som i själva verket fungerar upprätthållande av status quo och hindrar en positiv demokratisk utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nielsen, Therese LU
supervisor
organization
course
MKVK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konsumtionsliv, klasspecifika risker, postmodern etik, webbkommunikation, CSR-socialt företagsansvar, marknadslogik
language
Swedish
id
1786271
date added to LUP
2011-06-01 14:21:52
date last changed
2014-09-04 08:36:14
@misc{1786271,
 abstract   = {Påtryckta av diverse stakeholders samt media är företag idag tvingade att ta ställning till ett socialt företagsansvar. I det postmoderna samhället försöker företag legitimera sin verksamhet och de risker den producerar eftersom legitimering hos intressenter och allmänhet är en förutsättning för att kunna uppnå det yttersta syftet; ekonomisk vinst. Med företagens etiska ställningstagande uppstår en prominent diskurskamp med den kommersiella naturen av en vinstdriven organisation. I uppsatsen: ”De ofrivilliga välgörarna. En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation”, undersöker Thérèse Nielsen vid enheten för medie- och kommunikationsvetenskap denna diskurskamp. Med kvalitativ, hermeneutisk ansats söker författaren en förståelse för ansvarsdiskursernas strid i det postmoderna samhället med särskild tonvikt på moderniseringsrisker, postmodern etik samt konsumtionskultur och marknadslogik. Förståelsen ämnar bidra till bilden av företeelsen CSR och dess funktion i samhället avseende global samt social jämlikhet. Diskursanalysen som genomförts på externt webbkommunicerade ansvarstexter visar på stark ambivalens. Samtidigt som ansvar tvingas medges söker man ständigt bortrationalisera det och legitimera sin verksamhet genom att peka på utomstående faktorer. I slutändan är det marknadslogiken som får styra företagens agerande och det sociala ansvaret reduceras där med till en försäljningsstrategi. 
Slutsatsen är att företagen etikifieras och ansvarsfrågan komodifieras. På en kapitalistisk marknad blir socialt ansvar endast en produkt att sälja in till ängsliga konsumenter. Företagen framställs som ansvarsfulla men etiken är på grund av sina profitdrivna motiv endast ytlig och kommer inte att leda till någon reell förändring av globala sociala orättvisor. Författaren argumenterar att tilltron till vinstdrivande organisationers intresse och möjlighet att förändra världen mot det bättre är en chimär som i själva verket fungerar upprätthållande av status quo och hindrar en positiv demokratisk utveckling.},
 author    = {Nielsen, Therese},
 keyword   = {konsumtionsliv,klasspecifika risker,postmodern etik,webbkommunikation,CSR-socialt företagsansvar,marknadslogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De ofrivilliga välgörarna. En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation},
 year     = {2011},
}