Advanced

Frankrikes utvisning av romer - ett brott mot Europakonventionen?

Henkow, Frida LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar Frankrikes utvisningar av romer under augusti 2010 och hur de förhåller sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Fokus läggs framförallt på Europakonventionens skydd mot utvisningar, rätten till rörelsefrihet, rätten till respekt för hem och förbudet mot diskriminering. Studien har även resulterat i en djupare granskning och analys av icke-medborgares rättigheter.

Icke medborgares rättigheter existerar idag mycket tack vare folkrätten och de mänskliga rättigheternas framväxt. Fortfarande erhåller man dock som medborgare i ett land ett mycket mer omfattande skydd. Suveränitetsprincipen framförs ofta som skälet bakom detta.... (More)
Denna studie behandlar Frankrikes utvisningar av romer under augusti 2010 och hur de förhåller sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Fokus läggs framförallt på Europakonventionens skydd mot utvisningar, rätten till rörelsefrihet, rätten till respekt för hem och förbudet mot diskriminering. Studien har även resulterat i en djupare granskning och analys av icke-medborgares rättigheter.

Icke medborgares rättigheter existerar idag mycket tack vare folkrätten och de mänskliga rättigheternas framväxt. Fortfarande erhåller man dock som medborgare i ett land ett mycket mer omfattande skydd. Suveränitetsprincipen framförs ofta som skälet bakom detta. Det ifrågasätts dock allt mer av experter inom den internationella rätten som menar att suveränitetsbegreppet inte från början innebar någon rätt att avvisa utlänningar.

Romerna är idag Europas största minoritetsbefolkning och utan tvekan en av de folkgrupper som genom tiderna har fått utstå mest i form av diskriminering och utanförskap. Att en stor del av den romska befolkningen i Europa är papperslösa innebär också att romer är en folkgrupp som träffas mycket hårt av icke medborgares svaga skydd.

Resultatet av denna studie är att Frankrikes utvisningar av romer strider mot Europakonventionen. De strider mot förbudet om kollektiva utvisningar och möjligen också mot förbudet om diskriminering. Det återstår att se huruvida Europadomstolen kommer att göra samma bedömning. (Less)
Abstract
This study deals with France's expulsion of Romanies during August 2010 and how they relate to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The focus is primarily on the European Convention’s protection against expulsion, the freedom of movement, the right to respect for home and the freedom from discrimination. The study has also resulted in a deeper examining and analysis of the fundamental rights for non-citizens in Europe.

Non-citizens' rights exists today largely thanks to the international law and the human rights emergence. Still obtains the fact that a citizen receives a greater protection of civil and political rights. Sovereignty adduces to be the reason. It may be questioned whether... (More)
This study deals with France's expulsion of Romanies during August 2010 and how they relate to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The focus is primarily on the European Convention’s protection against expulsion, the freedom of movement, the right to respect for home and the freedom from discrimination. The study has also resulted in a deeper examining and analysis of the fundamental rights for non-citizens in Europe.

Non-citizens' rights exists today largely thanks to the international law and the human rights emergence. Still obtains the fact that a citizen receives a greater protection of civil and political rights. Sovereignty adduces to be the reason. It may be questioned whether that is the truth and experts of international law mean to say that the sovereignty from the beginning not meant to be an excuse to reject aliens.

The Romanies are by now the largest minority population in Europe and has been exposed to different ways of discrimination and exclusion for a long time. The fact that the population of the Romanies to a large extent is paperless means that the Romanies as an ethnic group, more than others, is being affected by the frail protection of non-citizens.

The result of this study is that France's expulsion of Romanies is in violation of the European Convention. They violate the prohibition of collective expulsions and possibly also the prohibition of discrimination. It remains to be seen whether the European Court of Human Rights will make the same judgment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henkow, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
France's expulsion of Romanies - a violation of the European Convention?
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, utvisning, romer
language
Swedish
id
1786951
date added to LUP
2011-02-16 14:24:12
date last changed
2011-02-16 14:24:12
@misc{1786951,
 abstract   = {This study deals with France's expulsion of Romanies during August 2010 and how they relate to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The focus is primarily on the European Convention’s protection against expulsion, the freedom of movement, the right to respect for home and the freedom from discrimination. The study has also resulted in a deeper examining and analysis of the fundamental rights for non-citizens in Europe.
 
Non-citizens' rights exists today largely thanks to the international law and the human rights emergence. Still obtains the fact that a citizen receives a greater protection of civil and political rights. Sovereignty adduces to be the reason. It may be questioned whether that is the truth and experts of international law mean to say that the sovereignty from the beginning not meant to be an excuse to reject aliens.

The Romanies are by now the largest minority population in Europe and has been exposed to different ways of discrimination and exclusion for a long time. The fact that the population of the Romanies to a large extent is paperless means that the Romanies as an ethnic group, more than others, is being affected by the frail protection of non-citizens. 

The result of this study is that France's expulsion of Romanies is in violation of the European Convention. They violate the prohibition of collective expulsions and possibly also the prohibition of discrimination. It remains to be seen whether the European Court of Human Rights will make the same judgment.},
 author    = {Henkow, Frida},
 keyword   = {Folkrätt,utvisning,romer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frankrikes utvisning av romer - ett brott mot Europakonventionen?},
 year     = {2011},
}