Advanced

Strategisk utveckling genom e-handel – en studie av ett traditionellt tillverkningsföretag

Arp, Gustaf; Widell, Carl-Johan and Svensson, Henrik (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att införskaffa oss kunskap och till följd identifiera vilka värdeskapande processer som skall utvecklas för att en e-handels lösning ska kunna attrahera konsumenter, samt skapa mervärde för vårt fallföretag. Vi vill med uppsatsen assistera fallföretaget med ett beslutsunderlag för både möjligheter och dilemman inom e-handel och ge alternativa lösningar på dessa. En kvalitativ studie har genomförts med en rad intervjuer av personer på en ledande befattning inom vårt tillverkningsföretag. Vi har även använt oss av en e-handelsrapport, Postens distanshandels rapport, konkurrerande lösningar samt material tillhandahållet av vårt fallföretag. Vi har i vår uppsats använt oss av teorier inom branschteori,... (More)
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att införskaffa oss kunskap och till följd identifiera vilka värdeskapande processer som skall utvecklas för att en e-handels lösning ska kunna attrahera konsumenter, samt skapa mervärde för vårt fallföretag. Vi vill med uppsatsen assistera fallföretaget med ett beslutsunderlag för både möjligheter och dilemman inom e-handel och ge alternativa lösningar på dessa. En kvalitativ studie har genomförts med en rad intervjuer av personer på en ledande befattning inom vårt tillverkningsföretag. Vi har även använt oss av en e-handelsrapport, Postens distanshandels rapport, konkurrerande lösningar samt material tillhandahållet av vårt fallföretag. Vi har i vår uppsats använt oss av teorier inom branschteori, Porters värdekedja, samt teorier för disintermediation, kanalkonflikter och change management teori. Vårt empiriska material består av djupgående intervjuer med anställda inom Alfa Group samt e-handelrapporter och övrigt material tillhandahållet av Alfa Group. Vi har i vår slutsats kommit fram till hur en traditionell tillverkare av sällanköpsvaror i detta fall Alfa Group, kan utveckla en lyckad e-handel. Slutsatsen består av rekommendationer till Alfa Group men även liknande företag i samma situation kan använda vår uppsats för att förstå hur de ska förhålla sig till de strategiska utmaningar som en e-handel innebär. I slutsatsen ger vi även förslag på hur kanalkonflikter och change management som uppstår vid en e-handelslansering kan hanteras och i samband med detta bygga värde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arp, Gustaf; Widell, Carl-Johan and Svensson, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
e-handel, värdekedja, kanalkonflikter, disintermediation, värdeskapande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1787456
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:34:06
@misc{1787456,
 abstract   = {Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att införskaffa oss kunskap och till följd identifiera vilka värdeskapande processer som skall utvecklas för att en e-handels lösning ska kunna attrahera konsumenter, samt skapa mervärde för vårt fallföretag. Vi vill med uppsatsen assistera fallföretaget med ett beslutsunderlag för både möjligheter och dilemman inom e-handel och ge alternativa lösningar på dessa. En kvalitativ studie har genomförts med en rad intervjuer av personer på en ledande befattning inom vårt tillverkningsföretag. Vi har även använt oss av en e-handelsrapport, Postens distanshandels rapport, konkurrerande lösningar samt material tillhandahållet av vårt fallföretag. Vi har i vår uppsats använt oss av teorier inom branschteori, Porters värdekedja, samt teorier för disintermediation, kanalkonflikter och change management teori. Vårt empiriska material består av djupgående intervjuer med anställda inom Alfa Group samt e-handelrapporter och övrigt material tillhandahållet av Alfa Group. Vi har i vår slutsats kommit fram till hur en traditionell tillverkare av sällanköpsvaror i detta fall Alfa Group, kan utveckla en lyckad e-handel. Slutsatsen består av rekommendationer till Alfa Group men även liknande företag i samma situation kan använda vår uppsats för att förstå hur de ska förhålla sig till de strategiska utmaningar som en e-handel innebär. I slutsatsen ger vi även förslag på hur kanalkonflikter och change management som uppstår vid en e-handelslansering kan hanteras och i samband med detta bygga värde.},
 author    = {Arp, Gustaf and Widell, Carl-Johan and Svensson, Henrik},
 keyword   = {e-handel,värdekedja,kanalkonflikter,disintermediation,värdeskapande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategisk utveckling genom e-handel – en studie av ett traditionellt tillverkningsföretag},
 year     = {2011},
}