Advanced

Transaktion, relation eller en kombination? - en studie om svenska mikroföretags marknadsföringsmöjligheter på Facebook

Kylin, Peter; Larsson, Joakim and Westregård, Mikael (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med rapporten är att, utifrån teorierna om direkt- och relationsmarknadsföring, undersöka svenska mikroföretags användande av Facebook som reklammedium. Rapporten redogör vilka mikroföretag som annonserar på Facebook, vilka strategier de använder, varför de resonerar som de gör och vad de kan göra bättre. Metod: För att kunna besvara frågeställningarna använder rapporten en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Urvalet till undersökningen gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval och utgår från de mikroföretag som faktiskt annonserar på Facebook. Teoretiska perspektiv: Rapporten utgår från teorierna om direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring och tar även upp Connected Marketing och CRM. Empiri:... (More)
Syfte: Syftet med rapporten är att, utifrån teorierna om direkt- och relationsmarknadsföring, undersöka svenska mikroföretags användande av Facebook som reklammedium. Rapporten redogör vilka mikroföretag som annonserar på Facebook, vilka strategier de använder, varför de resonerar som de gör och vad de kan göra bättre. Metod: För att kunna besvara frågeställningarna använder rapporten en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Urvalet till undersökningen gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval och utgår från de mikroföretag som faktiskt annonserar på Facebook. Teoretiska perspektiv: Rapporten utgår från teorierna om direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring och tar även upp Connected Marketing och CRM. Empiri: Rapportens empiri består av data som har samlats in med en enkätundersökning, vilken har besvarats av 46 svenska mikroföretag. Resultat: Rapporten fastslår att svenska mikroföretag som annonserar på Facebook överlag är transaktionsinriktade i sin Facebookmarknadsföring. Vidare visar rapporten att mikroföretagen bör lägga mer fokus på relationsbyggande med rätt kunder och att en transaktionsinriktad strategi inte behöver utesluta en relationsinriktad sådan. Med hjälp av relationsstrategiska CRM-åtgärder kan mikroföretagen lägga större fokus på interaktion med konsumenter och skapa långsikta, värdefulla kundrelationer – något som har blivit allt viktigare i takt med det ökade utbudet av varor i tjänster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kylin, Peter; Larsson, Joakim and Westregård, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Direktmarknadsföring, Relationsmarknadsföring, CRM, Facebook, Web 2.0, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1787467
date added to LUP
2011-01-14
date last changed
2012-04-02 18:39:47
@misc{1787467,
 abstract   = {Syfte: Syftet med rapporten är att, utifrån teorierna om direkt- och relationsmarknadsföring, undersöka svenska mikroföretags användande av Facebook som reklammedium. Rapporten redogör vilka mikroföretag som annonserar på Facebook, vilka strategier de använder, varför de resonerar som de gör och vad de kan göra bättre. Metod: För att kunna besvara frågeställningarna använder rapporten en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Urvalet till undersökningen gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval och utgår från de mikroföretag som faktiskt annonserar på Facebook. Teoretiska perspektiv: Rapporten utgår från teorierna om direktmarknadsföring och relationsmarknadsföring och tar även upp Connected Marketing och CRM. Empiri: Rapportens empiri består av data som har samlats in med en enkätundersökning, vilken har besvarats av 46 svenska mikroföretag. Resultat: Rapporten fastslår att svenska mikroföretag som annonserar på Facebook överlag är transaktionsinriktade i sin Facebookmarknadsföring. Vidare visar rapporten att mikroföretagen bör lägga mer fokus på relationsbyggande med rätt kunder och att en transaktionsinriktad strategi inte behöver utesluta en relationsinriktad sådan. Med hjälp av relationsstrategiska CRM-åtgärder kan mikroföretagen lägga större fokus på interaktion med konsumenter och skapa långsikta, värdefulla kundrelationer – något som har blivit allt viktigare i takt med det ökade utbudet av varor i tjänster.},
 author    = {Kylin, Peter and Larsson, Joakim and Westregård, Mikael},
 keyword   = {Direktmarknadsföring,Relationsmarknadsföring,CRM,Facebook,Web 2.0,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transaktion, relation eller en kombination? - en studie om svenska mikroföretags marknadsföringsmöjligheter på Facebook},
 year     = {2011},
}