Advanced

Utformning, Utförande och Uppföljning: Styrelsens roll vid strategisk utveckling

Yalmaz Kadir, Medjit; Hellström, Filip and Wessman, Mattias (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån uppsatsens teoretiska ramverk undersöka styrelsens roll vid utformning, utförande och uppföljning av strategi med hjälp av en fallstudie.
Metod: Uppsatsens ansats är deduktiv och datainsamlingen har skett genom intervjuer med styrelseledamöter och konsulter enligt kvalitativ metod. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgår från Corporate governance i allmänhet och Pettigrews teorier i synnerhet. Ytterligare teorier har använts för att ge studien ett bredare perspektiv. Empiri: Empirin bygger på primär- och sekundärdata insamlad genom intervjuer och studier av årsredovisningar och hemsidor. Uppsatsens fallstudie har gjorts på Inwido AB. Slutsats: Författarna har funnit att Inwidos... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån uppsatsens teoretiska ramverk undersöka styrelsens roll vid utformning, utförande och uppföljning av strategi med hjälp av en fallstudie.
Metod: Uppsatsens ansats är deduktiv och datainsamlingen har skett genom intervjuer med styrelseledamöter och konsulter enligt kvalitativ metod. Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgår från Corporate governance i allmänhet och Pettigrews teorier i synnerhet. Ytterligare teorier har använts för att ge studien ett bredare perspektiv. Empiri: Empirin bygger på primär- och sekundärdata insamlad genom intervjuer och studier av årsredovisningar och hemsidor. Uppsatsens fallstudie har gjorts på Inwido AB. Slutsats: Författarna har funnit att Inwidos styrelse har tagit steget från att vara en traditionell styrelse mot att vara en modern styrelse. Den framställda referensramen visar sig även kunna vara användningsbar vid andra studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yalmaz Kadir, Medjit; Hellström, Filip and Wessman, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate governance, Fallstudie, Strategi, Inwido, Styrelse, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1845220
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:34:01
@misc{1845220,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med uppsatsen är att utifrån uppsatsens teoretiska ramverk undersöka styrelsens roll vid utformning, utförande och uppföljning av strategi med hjälp av en fallstudie.
Metod:	Uppsatsens ansats är deduktiv och datainsamlingen har skett genom intervjuer med styrelseledamöter och konsulter enligt kvalitativ metod. Teoretiskt perspektiv:	Det teoretiska perspektivet utgår från Corporate governance i allmänhet och Pettigrews teorier i synnerhet. Ytterligare teorier har använts för att ge studien ett bredare perspektiv. Empiri:	Empirin bygger på primär- och sekundärdata insamlad genom intervjuer och studier av årsredovisningar och hemsidor. Uppsatsens fallstudie har gjorts på Inwido AB. Slutsats:	Författarna har funnit att Inwidos styrelse har tagit steget från att vara en traditionell styrelse mot att vara en modern styrelse. Den framställda referensramen visar sig även kunna vara användningsbar vid andra studier.},
 author    = {Yalmaz Kadir, Medjit and Hellström, Filip and Wessman, Mattias},
 keyword   = {Corporate governance,Fallstudie,Strategi,Inwido,Styrelse,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utformning, Utförande och Uppföljning: Styrelsens roll vid strategisk utveckling},
 year     = {2011},
}